Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 06.12.2021 - 01:31

Tabell – Reserver

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Selskaps navn
Felt navn
Gjenv. olje
[mill Sm3]
Gjenv. gass
[mrd Sm3]
Gjenv. NGL
[mill tonn]
Gjenv. kondensat
[mill Sm3]
Gjenv. olje ekv.
[mill Sm3 o.e]
Off. est. dato
Selskapets andel [%]
NPDID for felt
NPDID selskap
Dato synkronisert OD
A/S Norske Shell
GAUPE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
60.00000
18161341
562
06.12.2021
A/S Norske Shell
KNARR
0.27
0.00
0.00
0.00
0.28
31.12.2020
45.00000
20460988
562
06.12.2021
A/S Norske Shell
ORMEN LANGE
0.00
12.57
0.00
0.58
13.14
31.12.2020
17.81340
2762452
562
06.12.2021
A/S Norske Shell
TROLL
0.76
58.18
0.72
0.00
60.31
31.12.2020
8.10145
46437
562
06.12.2021
Aker BP ASA
ALVHEIM
5.68
2.59
0.00
0.00
8.27
31.12.2020
65.00000
2845712
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
ATLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
10.00000
21106284
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
BØYLA
0.33
0.01
0.00
0.00
0.34
31.12.2020
65.00000
22492497
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
ENOCH
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
2.00000
3437659
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
FRØY
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
90.26000
43597
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
HANZ
0.81
0.16
0.03
0.00
1.02
31.12.2020
35.00000
25307278
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
HOD
5.14
0.82
0.11
0.00
6.16
31.12.2020
90.00000
43485
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
IVAR AASEN
4.67
0.75
0.13
0.00
5.67
31.12.2020
34.78620
23384520
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
JOHAN SVERDRUP
44.09
1.05
0.52
0.00
46.13
31.12.2020
11.57330
26376286
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
LILLE-FRIGG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
40.00000
43583
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
ODA
0.53
0.02
0.01
0.00
0.57
31.12.2020
15.00000
29412516
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
SKARV
2.11
9.97
1.11
0.00
14.19
31.12.2020
23.83500
4704482
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
SKOGUL
0.53
0.05
0.00
0.00
0.58
31.12.2020
65.00000
31164600
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
TAMBAR
0.87
0.20
0.02
0.00
1.11
31.12.2020
55.00000
1028599
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
TAMBAR ØST
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
31.12.2020
46.20000
4999528
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
ULA
4.32
0.00
0.06
0.00
4.44
31.12.2020
80.00000
43800
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
VALHALL
30.41
5.30
0.73
0.00
37.10
31.12.2020
90.00000
43548
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
VILJE
1.06
0.00
0.00
0.00
1.06
31.12.2020
46.90400
3392471
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
VOLUND
0.66
0.23
0.00
0.00
0.90
31.12.2020
65.00000
4380167
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
ÆRFUGL NORD
0.09
1.04
0.12
0.00
1.36
31.12.2020
30.00000
38542241
28544099
06.12.2021
Aker BP ASA
ØST FRIGG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
40.00000
43576
28544099
06.12.2021
CapeOmega AS
BRYNHILD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
49.00000
21123063
31044668
06.12.2021
CapeOmega AS
OSELVAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
45.00000
5506919
31044668
06.12.2021
Chrysaor Norge AS
VARG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
60.00000
43451
32035996
06.12.2021
Chrysaor Norge AS
VOLVE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
50.00000
3420717
32035996
06.12.2021
Concedo AS
JOTUN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
30.00000
43604
37706236
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
ALBUSKJELL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
35.11200
43437
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
ALVHEIM
1.75
0.80
0.00
0.00
2.55
31.12.2020
20.00000
2845712
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
BREIDABLIKK
1.35
0.00
0.00
0.00
1.35
31.12.2020
4.40000
38702206
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
COD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
35.11200
43785
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
EDDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
35.11200
43541
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
EKOFISK
20.36
1.55
0.37
0.00
22.62
31.12.2020
35.11200
43506
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
ELDFISK
7.77
0.81
0.19
0.00
8.94
31.12.2020
35.11200
43527
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
EMBLA
0.18
0.18
0.02
0.00
0.41
31.12.2020
35.11200
43534
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
GRANE
1.41
0.00
0.00
0.00
1.41
31.12.2020
6.16640
1035937
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
HEIDRUN
7.81
5.43
0.25
0.00
13.72
31.12.2020
23.98823
43771
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
OSEBERG
0.26
1.48
0.08
0.00
1.90
31.12.2020
2.40000
43625
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
OSEBERG SØR
0.26
0.31
0.02
0.00
0.61
31.12.2020
2.40000
43645
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
OSEBERG ØST
0.05
0.00
0.00
0.00
0.05
31.12.2020
2.40000
43639
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
TOMMELITEN GAMMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
28.26000
43444
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
TOR
2.50
0.33
0.06
0.00
2.95
31.12.2020
30.65799
43520
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
TROLL
0.15
11.66
0.14
0.00
12.09
31.12.2020
1.62374
46437
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
VEST EKOFISK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
35.11200
43513
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
VISUND
0.56
2.89
0.37
0.00
4.15
31.12.2020
9.10000
43745
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
VISUND SØR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
9.10000
20461008
2410696
06.12.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
AASTA HANSTEEN
0.00
3.52
0.00
0.04
3.56
31.12.2020
10.00000
23395946
2410696
06.12.2021
DNO Norge AS
ALVE
0.11
0.72
0.10
0.00
1.01
31.12.2020
32.00000
4444332
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
BRAGE
0.39
0.06
0.02
0.00
0.49
31.12.2020
14.25670
43651
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
ENOCH
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
1.86000
3437659
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
FENJA
0.61
0.20
0.03
0.00
0.87
31.12.2020
7.50000
31164879
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
MARULK
0.01
0.19
0.02
0.00
0.23
31.12.2020
17.00000
18212090
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
ODA
0.53
0.02
0.01
0.00
0.57
31.12.2020
15.00000
29412516
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
OSELVAR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
55.00000
5506919
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
RINGHORNE ØST
0.36
0.00
0.00
0.00
0.36
31.12.2020
22.62000
3505505
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
TAMBAR
0.71
0.16
0.02
0.00
0.91
31.12.2020
45.00000
1028599
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
TAMBAR ØST
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
31.12.2020
37.80000
4999528
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
TRYM
0.06
0.36
0.00
0.00
0.42
31.12.2020
50.00000
18081500
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
ULA
1.08
0.00
0.02
0.00
1.11
31.12.2020
20.00000
43800
29468270
06.12.2021
DNO Norge AS
VILJE
0.65
0.00
0.00
0.00
0.65
31.12.2020
28.85300
3392471
29468270
06.12.2021
Equinor Energy AS
ALBUSKJELL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
7.60400
43437
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
ALVE
0.17
1.19
0.16
0.00
1.67
31.12.2020
53.00000
4444332
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
BAUGE
3.40
0.75
0.39
0.00
4.89
31.12.2020
42.50000
29446221
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
BREIDABLIKK
11.93
0.00
0.00
0.00
11.93
31.12.2020
39.00000
38702206
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
BYRDING
0.19
0.32
0.04
0.00
0.57
31.12.2020
70.00000
28975067
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
COD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
7.60400
43785
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
EDDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
7.60400
43541
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
EKOFISK
4.41
0.34
0.08
0.00
4.90
31.12.2020
7.60400
43506
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
ELDFISK
1.68
0.18
0.04
0.00
1.94
31.12.2020
7.60400
43527
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
EMBLA
0.04
0.04
0.01
0.00
0.09
31.12.2020
7.60400
43534
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
ENOCH
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
31.12.2020
11.78000
3437659
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
FRAM
1.77
4.37
0.51
0.00
7.10
31.12.2020
45.00000
1578840
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
FRAM H-NORD
0.04
0.00
0.00
0.00
0.04
31.12.2020
49.20000
23410947
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
FRIGG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
90.00000
43555
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
GIMLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
75.81370
4005142
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
GINA KROG
3.24
7.25
0.76
0.00
11.94
31.12.2020
58.70000
23384544
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
GOLIAT
6.12
0.00
0.00
0.00
6.12
31.12.2020
35.00000
5774394
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
GRANE
8.37
0.00
0.00
0.00
8.37
31.12.2020
36.61300
1035937
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
GUDRUN
3.01
2.65
0.30
0.00
6.23
31.12.2020
36.00000
18116481
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
GULLFAKS
7.42
0.00
0.00
0.00
7.42
31.12.2020
51.00000
43686
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
GULLFAKS SØR
3.74
13.37
1.70
0.00
20.35
31.12.2020
51.00000
43699
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
GUNGNE
0.05
0.23
0.03
0.00
0.34
31.12.2020
62.00000
43464
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
HANZ
1.15
0.23
0.04
0.00
1.46
31.12.2020
50.00000
25307278
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
HEIDRUN
4.25
2.95
0.14
0.00
7.46
31.12.2020
13.04316
43771
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
HEIMDAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
29.44300
43590
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
HULDRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
40.00000
97002
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
HYME
0.55
0.24
0.09
0.00
0.95
31.12.2020
42.50000
20474183
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
IVAR AASEN
5.57
0.90
0.15
0.00
6.76
31.12.2020
41.47300
23384520
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
JOHAN CASTBERG
44.45
0.00
0.00
0.00
44.45
31.12.2020
50.00000
32017325
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
JOHAN SVERDRUP
162.39
3.87
1.91
0.00
169.89
31.12.2020
42.62670
26376286
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
KRISTIN
0.78
1.44
0.31
0.00
2.81
31.12.2020
54.82000
1854729
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
KVITEBJØRN
1.59
7.97
0.64
0.00
10.78
31.12.2020
39.55000
1036101
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
LILLE-FRIGG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
40.00000
43583
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
MARTIN LINGE
7.67
18.58
1.51
0.00
29.12
31.12.2020
70.00000
21675447
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
MARULK
0.02
0.37
0.03
0.00
0.46
31.12.2020
33.00000
18212090
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
MIKKEL
0.47
2.46
0.55
0.00
3.99
31.12.2020
43.97000
1630514
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
MORVIN
0.32
0.18
0.04
0.00
0.58
31.12.2020
64.00000
4966234
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
NJORD
1.34
3.77
1.07
0.00
7.15
31.12.2020
27.50000
43751
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
NORDØST FRIGG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
90.00000
43568
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
NORNE
1.22
1.53
0.21
0.00
3.14
31.12.2020
39.10000
43778
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
ODIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
90.00000
43610
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
ORMEN LANGE
0.00
17.88
0.00
0.82
18.70
31.12.2020
25.34520
2762452
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
OSEBERG
5.38
30.49
1.69
0.00
39.07
31.12.2020
49.30000
43625
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
OSEBERG SØR
5.28
6.38
0.46
0.00
12.54
31.12.2020
49.30000
43645
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
OSEBERG ØST
0.96
0.01
0.01
0.00
0.99
31.12.2020
49.30000
43639
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SIGYN
0.23
0.05
0.08
0.00
0.42
31.12.2020
60.00000
1630100
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SINDRE
0.00
0.02
0.01
0.00
0.04
31.12.2020
72.91000
29401178
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SKARV
3.20
15.12
1.69
0.00
21.53
31.12.2020
36.16500
4704482
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SKULD
0.95
0.00
0.00
0.00
0.95
31.12.2020
63.95455
21350124
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SLEIPNER VEST
0.94
5.03
0.39
0.00
6.70
31.12.2020
58.34944
43457
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SLEIPNER ØST
0.05
0.54
0.07
0.00
0.73
31.12.2020
59.60000
43478
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SNORRE
28.41
0.00
0.00
0.00
28.41
31.12.2020
33.27556
43718
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SNØHVIT
0.00
53.60
1.88
5.38
62.55
31.12.2020
36.79000
2053062
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
STATFJORD
3.41
3.37
1.16
0.00
8.99
31.12.2020
44.33688
43658
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
STATFJORD NORD
0.98
0.05
0.02
0.00
1.07
31.12.2020
21.87500
43679
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
STATFJORD ØST
0.98
0.26
0.10
0.00
1.44
31.12.2020
31.68750
43672
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SVALIN
1.68
0.00
0.00
0.00
1.68
31.12.2020
57.00000
22507971
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
SYGNA
0.23
0.00
0.00
0.00
0.23
31.12.2020
30.70630
104718
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
TOR
0.54
0.07
0.01
0.00
0.64
31.12.2020
6.63922
43520
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
TORDIS
2.04
0.09
0.04
0.00
2.20
31.12.2020
41.50000
43725
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
TRESTAKK
2.74
0.60
0.15
0.00
3.63
31.12.2020
59.10000
29396445
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
TROLL
2.87
219.63
2.73
0.00
227.68
31.12.2020
30.58385
46437
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
TUNE
0.01
0.10
0.00
0.00
0.10
31.12.2020
50.00000
853376
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
TYRIHANS
1.59
15.30
2.21
0.00
21.10
31.12.2020
58.83550
3960848
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
URD
0.81
0.00
0.00
0.00
0.81
31.12.2020
63.95455
2834734
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
UTGARD
0.40
0.68
0.08
0.00
1.23
31.12.2020
38.44000
28975098
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
VALEMON
0.42
2.80
0.02
0.00
3.26
31.12.2020
66.77500
20460969
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
VESLEFRIKK
0.02
0.01
0.00
0.00
0.04
31.12.2020
18.00000
43618
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
VEST EKOFISK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
7.60400
43513
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
VIGDIS
4.43
0.00
0.00
0.00
4.43
31.12.2020
41.50000
43732
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
VISUND
3.27
16.89
2.17
0.00
24.28
31.12.2020
53.20000
43745
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
VISUND SØR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
53.20000
20461008
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
YTTERGRYTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
45.75000
4973114
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
ÆRFUGL NORD
0.09
1.04
0.12
0.00
1.36
31.12.2020
30.00000
38542241
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
ØST FRIGG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
40.00000
43576
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
ÅSGARD
1.52
8.68
1.52
0.00
13.10
31.12.2020
34.57000
43765
32011216
06.12.2021
Equinor Energy AS
AASTA HANSTEEN
0.00
17.93
0.00
0.22
18.15
31.12.2020
51.00000
23395946
32011216
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
BYRDING
0.04
0.07
0.01
0.00
0.12
31.12.2020
15.00000
28975067
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
DUVA
1.08
1.91
0.23
0.00
3.43
31.12.2020
30.00000
34833026
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
FRAM
0.59
1.46
0.17
0.00
2.37
31.12.2020
15.00000
1578840
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
FRAM H-NORD
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
31.12.2020
28.80000
23410947
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
KNARR
0.15
0.00
0.00
0.00
0.15
31.12.2020
25.00000
20460988
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
SNORRE
8.20
0.00
0.00
0.00
8.20
31.12.2020
9.60000
43718
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
STATFJORD ØST
0.15
0.04
0.02
0.00
0.22
31.12.2020
4.80000
43672
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
SYGNA
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
31.12.2020
4.32000
104718
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
TORDIS
0.47
0.02
0.01
0.00
0.51
31.12.2020
9.60000
43725
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
VEGA
0.09
0.35
0.10
0.00
0.63
31.12.2020
3.30000
4467595
441
06.12.2021
Idemitsu Petroleum Norge AS
VIGDIS
1.02
0.00
0.00
0.00
1.02
31.12.2020
9.60000
43732
441
06.12.2021
KUFPEC Norway AS
GINA KROG
1.66
3.71
0.39
0.00
6.10
31.12.2020
30.00000
23384544
23750622
06.12.2021
KUFPEC Norway AS
GUNGNE
0.01
0.04
0.01
0.00
0.05
31.12.2020
10.00000
43464
23750622
06.12.2021
KUFPEC Norway AS
SLEIPNER VEST
0.15
0.81
0.06
0.00
1.08
31.12.2020
9.41120
43457
23750622
06.12.2021
KUFPEC Norway AS
SLEIPNER ØST
0.01
0.09
0.01
0.00
0.12
31.12.2020
10.00000
43478
23750622
06.12.2021
KUFPEC Norway AS
TAMBAR ØST
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
0.80000
4999528
23750622
06.12.2021
KUFPEC Norway AS
UTGARD
0.06
0.11
0.01
0.00
0.20
31.12.2020
6.20000
28975098
23750622
06.12.2021
KUFPEC Norway AS
YME
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
31.12.2020
10.00000
43807
23750622
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
ATLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
20.00000
21106284
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
FRØY
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
9.74000
43597
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
GUNGNE
0.01
0.06
0.01
0.00
0.08
31.12.2020
15.00000
43464
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
HEIMDAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
5.00000
43590
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
LILLE-FRIGG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
20.00000
43583
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
SKIRNE
0.01
0.03
0.00
0.00
0.04
31.12.2020
30.00000
2138816
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
SLEIPNER VEST
0.24
1.29
0.10
0.00
1.72
31.12.2020
15.00000
43457
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
SLEIPNER ØST
0.01
0.14
0.02
0.00
0.18
31.12.2020
15.00000
43478
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
UTGARD
0.18
0.31
0.04
0.00
0.56
31.12.2020
17.36000
28975098
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
VALE
0.05
0.09
0.00
0.00
0.14
31.12.2020
25.75700
1578893
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
YME
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
31.12.2020
20.00000
43807
5064434
06.12.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
ØST FRIGG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
20.00000
43576
5064434
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
ALVHEIM
1.31
0.60
0.00
0.00
1.91
31.12.2020
15.00000
2845712
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
BRYNHILD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
51.00000
21123063
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
BØYLA
0.08
0.00
0.00
0.00
0.08
31.12.2020
15.00000
22492497
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
EDVARD GRIEG
15.93
1.57
0.47
0.00
18.39
31.12.2020
65.00000
21675433
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
GAUPE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
40.00000
18161341
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
IVAR AASEN
0.19
0.03
0.01
0.00
0.23
31.12.2020
1.38500
23384520
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
JOHAN SVERDRUP
76.19
1.81
0.90
0.00
79.71
31.12.2020
20.00000
26376286
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
SOLVEIG
4.54
0.94
0.27
0.00
5.99
31.12.2020
65.00000
34833011
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
VOLUND
0.36
0.13
0.00
0.00
0.48
31.12.2020
35.00000
4380167
36998861
06.12.2021
Lundin Energy Norway AS
VOLVE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
50.00000
3420717
36998861
06.12.2021
Mime Petroleum AS
BALDER
3.50
0.11
0.00
0.00
3.61
31.12.2020
10.00000
43562
29491564
06.12.2021
Mime Petroleum AS
RINGHORNE ØST
0.12
0.00
0.00
0.00
0.12
31.12.2020
7.40000
3505505
29491564
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
BAUGE
1.00
0.22
0.11
0.00
1.44
31.12.2020
12.50000
29446221
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
BRAGE
0.12
0.02
0.01
0.00
0.15
31.12.2020
4.44240
43651
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
BYRDING
0.04
0.07
0.01
0.00
0.12
31.12.2020
15.00000
28975067
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
DRAUGEN
0.62
0.00
0.00
0.00
0.62
31.12.2020
7.56000
43758
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
DUVA
1.08
1.91
0.23
0.00
3.43
31.12.2020
30.00000
34833026
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
FENJA
2.42
0.79
0.14
0.00
3.47
31.12.2020
30.00000
31164879
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
FRAM
0.59
1.46
0.17
0.00
2.37
31.12.2020
15.00000
1578840
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
FRAM H-NORD
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
31.12.2020
10.80000
23410947
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
GJØA
0.30
2.12
0.48
0.00
3.34
31.12.2020
30.00000
4467574
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
GUDRUN
2.09
1.84
0.21
0.00
4.32
31.12.2020
25.00000
18116481
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
HYME
0.16
0.07
0.03
0.00
0.28
31.12.2020
12.50000
20474183
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
IVAR AASEN
0.41
0.07
0.01
0.00
0.49
31.12.2020
3.02300
23384520
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
NJORD
1.10
3.08
0.88
0.00
5.85
31.12.2020
22.50000
43751
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
SNØHVIT
0.00
17.48
0.61
1.75
20.40
31.12.2020
12.00000
2053062
31123361
06.12.2021
Neptune Energy Norge AS
VEGA
0.09
0.35
0.10
0.00
0.63
31.12.2020
3.30000
4467595
31123361
06.12.2021
OKEA ASA
DRAUGEN
3.65
0.00
0.00
0.00
3.65
31.12.2020
44.56000
43758
34925006
06.12.2021
OKEA ASA
GJØA
0.12
0.85
0.19
0.00
1.34
31.12.2020
12.00000
4467574
34925006
06.12.2021
OKEA ASA
IVAR AASEN
0.07
0.01
0.00
0.00
0.09
31.12.2020
0.55400
23384520
34925006
06.12.2021
OKEA ASA
VARG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
40.00000
43451
34925006
06.12.2021
OKEA ASA
YME
1.50
0.00
0.00
0.00
1.50
31.12.2020
15.00000
43807
34925006
06.12.2021
OMV (Norge) AS
EDVARD GRIEG
4.90
0.48
0.14
0.00
5.66
31.12.2020
20.00000
21675433
4460594
06.12.2021
OMV (Norge) AS
GUDRUN
2.01
1.77
0.20
0.00
4.15
31.12.2020
24.00000
18116481
4460594
06.12.2021
OMV (Norge) AS
GULLFAKS
2.76
0.00
0.00
0.00
2.76
31.12.2020
19.00000
43686
4460594
06.12.2021
OMV (Norge) AS
GULLFAKS SØR
1.39
4.98
0.63
0.00
7.58
31.12.2020
19.00000
43699
4460594
06.12.2021
OMV (Norge) AS
SOLVEIG
1.40
0.29
0.08
0.00
1.84
31.12.2020
20.00000
34833011
4460594
06.12.2021
OMV (Norge) AS
AASTA HANSTEEN
0.00
5.27
0.00
0.06
5.34
31.12.2020
15.00000
23395946
4460594
06.12.2021
ONE-Dyas Norge AS
NOVA
0.92
0.21
0.07
0.00
1.26
31.12.2020
10.00000
33197696
34764453
06.12.2021
Pandion Energy AS
HOD
0.57
0.09
0.01
0.00
0.68
31.12.2020
10.00000
43485
29028767
06.12.2021
Pandion Energy AS
VALHALL
3.38
0.59
0.08
0.00
4.12
31.12.2020
10.00000
43548
29028767
06.12.2021
Petoro AS
ALBUSKJELL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
5.00000
43437
1626839
06.12.2021
Petoro AS
ATLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
30.00000
21106284
1626839
06.12.2021
Petoro AS
BREIDABLIKK
6.79
0.00
0.00
0.00
6.79
31.12.2020
22.20000
38702206
1626839
06.12.2021
Petoro AS
COD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
5.00000
43785
1626839
06.12.2021
Petoro AS
DRAUGEN
3.92
0.00
0.00
0.00
3.92
31.12.2020
47.88000
43758
1626839
06.12.2021
Petoro AS
DVALIN
0.15
6.28
0.08
0.00
6.58
31.12.2020
35.00000
29393934
1626839
06.12.2021
Petoro AS
EDDA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
5.00000
43541
1626839
06.12.2021
Petoro AS
EKOFISK
2.90
0.22
0.05
0.00
3.22
31.12.2020
5.00000
43506
1626839
06.12.2021
Petoro AS
ELDFISK
1.11
0.12
0.03
0.00
1.27
31.12.2020
5.00000
43527
1626839
06.12.2021
Petoro AS
EMBLA
0.03
0.03
0.00
0.00
0.06
31.12.2020
5.00000
43534
1626839
06.12.2021
Petoro AS
FRAM H-NORD
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
31.12.2020
11.20000
23410947
1626839
06.12.2021
Petoro AS
GIMLE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
24.18630
4005142
1626839
06.12.2021
Petoro AS
GJØA
0.30
2.12
0.48
0.00
3.34
31.12.2020
30.00000
4467574
1626839
06.12.2021
Petoro AS
GRANE
6.60
0.00
0.00
0.00
6.60
31.12.2020
28.90500
1035937
1626839
06.12.2021
Petoro AS
GULLFAKS
4.36
0.00
0.00
0.00
4.36
31.12.2020
30.00000
43686
1626839
06.12.2021
Petoro AS
GULLFAKS SØR
2.20
7.86
1.00
0.00
11.97
31.12.2020
30.00000
43699
1626839
06.12.2021
Petoro AS
HEIDRUN
18.82
13.08
0.60
0.00
33.05
31.12.2020
57.79339
43771
1626839
06.12.2021
Petoro AS
HEIMDAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
20.00000
43590
1626839
06.12.2021
Petoro AS
JOHAN CASTBERG
17.78
0.00
0.00
0.00
17.78
31.12.2020
20.00000
32017325
1626839
06.12.2021
Petoro AS
JOHAN SVERDRUP
66.13
1.57
0.78
0.00
69.19
31.12.2020
17.36000
26376286
1626839
06.12.2021
Petoro AS
KRISTIN
0.32
0.59
0.13
0.00
1.15
31.12.2020
22.52000
1854729
1626839
06.12.2021
Petoro AS
KVITEBJØRN
1.21
6.04
0.49
0.00
8.18
31.12.2020
30.00000
1036101
1626839
06.12.2021
Petoro AS
MARIA
2.17
0.21
0.13
0.00
2.63
31.12.2020
30.00000
26465170
1626839
06.12.2021
Petoro AS
MARTIN LINGE
3.29
7.96
0.65
0.00
12.48
31.12.2020
30.00000
21675447
1626839
06.12.2021
Petoro AS
NORNE
1.68
2.11
0.29
0.00
4.34
31.12.2020
54.00000
43778
1626839
06.12.2021
Petoro AS
ORMEN LANGE
0.00
25.74
0.00
1.18
26.92
31.12.2020
36.48500
2762452
1626839
06.12.2021
Petoro AS
OSEBERG
3.67
20.78
1.15
0.00
26.63
31.12.2020
33.60000
43625
1626839
06.12.2021
Petoro AS
OSEBERG SØR
3.60
4.35
0.31
0.00
8.54
31.12.2020
33.60000
43645
1626839
06.12.2021
Petoro AS
OSEBERG ØST
0.65
0.01
0.01
0.00
0.68
31.12.2020
33.60000
43639
1626839
06.12.2021
Petoro AS
REV
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
31.12.2020
30.00000
4467554
1626839
06.12.2021
Petoro AS
SINDRE
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
31.12.2020
27.09000
29401178
1626839
06.12.2021
Petoro AS
SKIRNE
0.01
0.03
0.00
0.00
0.04
31.12.2020
30.00000
2138816
1626839
06.12.2021
Petoro AS
SKULD
0.36
0.00
0.00
0.00
0.36
31.12.2020
24.54546
21350124
1626839
06.12.2021
Petoro AS
SNORRE
25.61
0.00
0.00
0.00
25.61
31.12.2020
30.00000
43718
1626839
06.12.2021
Petoro AS
SNØHVIT
0.00
43.71
1.53
4.39
51.01
31.12.2020
30.00000
2053062
1626839
06.12.2021
Petoro AS
STATFJORD NORD
1.34
0.07
0.03
0.00
1.47
31.12.2020
30.00000
43679
1626839
06.12.2021
Petoro AS
STATFJORD ØST
0.93
0.24
0.10
0.00
1.36
31.12.2020
30.00000
43672
1626839
06.12.2021
Petoro AS
SVALIN
0.88
0.00
0.00
0.00
0.88
31.12.2020
30.00000
22507971
1626839
06.12.2021
Petoro AS
SYGNA
0.23
0.00
0.00
0.00
0.23
31.12.2020
30.00000
104718
1626839
06.12.2021
Petoro AS
TOR
0.30
0.04
0.01
0.00
0.35
31.12.2020
3.68744
43520
1626839
06.12.2021
Petoro AS
TORDIS
1.48
0.06
0.03
0.00
1.59
31.12.2020
30.00000
43725
1626839
06.12.2021
Petoro AS
TROLL
5.25
402.15
4.99
0.00
416.89
31.12.2020
56.00000
46437
1626839
06.12.2021
Petoro AS
TUNE
0.00
0.08
0.00
0.00
0.08
31.12.2020
40.00000
853376
1626839
06.12.2021
Petoro AS
URD
0.31
0.00
0.00
0.00
0.31
31.12.2020
24.54546
2834734
1626839
06.12.2021
Petoro AS
VALEMON
0.19
1.26
0.01
0.00
1.47
31.12.2020
30.00000
20460969
1626839
06.12.2021
Petoro AS
VEGA
0.85
3.35
0.93
0.00
5.96
31.12.2020
31.20000
4467595
1626839
06.12.2021
Petoro AS
VESLEFRIKK
0.04
0.03
0.01
0.00
0.09
31.12.2020
37.00000
43618
1626839
06.12.2021
Petoro AS
VEST EKOFISK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
5.00000
43513
1626839
06.12.2021
Petoro AS
VIGDIS
3.20
0.00
0.00
0.00
3.20
31.12.2020
30.00000
43732
1626839
06.12.2021
Petoro AS
VISUND
1.84
9.52
1.22
0.00
13.69
31.12.2020
30.00000
43745
1626839
06.12.2021
Petoro AS
VISUND SØR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
30.00000
20461008
1626839
06.12.2021
Petoro AS
YTTERGRYTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
19.95000
4973114
1626839
06.12.2021
Petoro AS
ÅSGARD
1.57
8.96
1.57
0.00
13.53
31.12.2020
35.69000
43765
1626839
06.12.2021
Petrolia NOCO AS
ENOCH
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
31.12.2020
4.36000
3437659
28518657
06.12.2021
Petrolia NOCO AS
FLYNDRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
0.82500
24635035
28518657
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
ALVE
0.05
0.34
0.05
0.00
0.47
31.12.2020
15.00000
4444332
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
DUVA
1.08
1.91
0.23
0.00
3.43
31.12.2020
30.00000
34833026
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
GINA KROG
0.62
1.40
0.15
0.00
2.30
31.12.2020
11.30000
23384544
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
KVITEBJØRN
0.26
1.30
0.11
0.00
1.76
31.12.2020
6.45000
1036101
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
MARULK
0.02
0.34
0.03
0.00
0.41
31.12.2020
30.00000
18212090
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
MORVIN
0.03
0.02
0.00
0.00
0.05
31.12.2020
6.00000
4966234
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
ORMEN LANGE
0.00
9.89
0.00
0.45
10.35
31.12.2020
14.02080
2762452
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
SKARV
1.05
4.98
0.56
0.00
7.09
31.12.2020
11.91750
4704482
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
SKOGUL
0.28
0.03
0.00
0.00
0.31
31.12.2020
35.00000
31164600
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
TAMBAR ØST
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
5.44000
4999528
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
TOMMELITEN GAMMA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
42.38000
43444
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
VALE
0.05
0.08
0.00
0.00
0.14
31.12.2020
24.24300
1578893
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
VALEMON
0.02
0.14
0.00
0.00
0.16
31.12.2020
3.22500
20460969
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
VILJE
0.55
0.00
0.00
0.00
0.55
31.12.2020
24.24300
3392471
29394105
06.12.2021
PGNiG Upstream Norway AS
ÆRFUGL NORD
0.05
0.52
0.06
0.00
0.68
31.12.2020
15.00000
38542241
29394105
06.12.2021
Repsol Norge AS
BLANE
0.07
0.00
0.00
0.00
0.07
31.12.2020
18.00000
3437650
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
BRAGE
0.93
0.15
0.04
0.00
1.16
31.12.2020
33.84340
43651
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
GUDRUN
1.25
1.10
0.12
0.00
2.59
31.12.2020
15.00000
18116481
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
MIKKEL
0.08
0.43
0.10
0.00
0.69
31.12.2020
7.65000
1630514
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
REV
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
31.12.2020
70.00000
4467554
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
TAMBAR ØST
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
31.12.2020
9.76000
4999528
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
VESLEFRIKK
0.03
0.02
0.01
0.00
0.06
31.12.2020
27.00000
43618
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
VISUND
0.47
2.44
0.31
0.00
3.51
31.12.2020
7.70000
43745
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
VISUND SØR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
7.70000
20461008
27052812
06.12.2021
Repsol Norge AS
YME
5.50
0.00
0.00
0.00
5.50
31.12.2020
55.00000
43807
27052812
06.12.2021
Source Energy AS
HULDRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
20.00000
97002
32016776
06.12.2021
Spirit Energy Norway AS
HANZ
0.35
0.07
0.01
0.00
0.44
31.12.2020
15.00000
25307278
33342085
06.12.2021
Spirit Energy Norway AS
HEIMDAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.12.2020
28.79800
43590
33342085
06.12.2021
Spirit Energy Norway AS
IVAR AASEN
1.65
0.27
0.05
0.00
2.01
31.12.2020
12.31730
23384520
33342085
06.12.2021
Spirit Energy Norway AS
KVITEBJØRN
0.76
3.83
0.31
0.00
5.18
31.12.2020
19.00000
1036101
33342085
06.12.2021
Spirit Energy Norway AS
MARIA
1.45
0.14
0.09
0.00
1.75
31.12.2020
20.00000
26465170
33342085
06.12.2021
Spirit Energy Norway AS
NOVA
1.85
0.43
0.13
0.00
2.53
31.12.2020
20.00000
33197696
33342085
06.12.2021
Spirit Energy Norway AS
ODA
1.42
0.05
0.03
0.00
1.52
31.12.2020
40.00000
29412516
33342085
06.12.2021
Spirit Energy Norway AS
STATFJORD
1.52
1.50
0.52
0.00
4.01
31.12.2020
19.76464
43658
33342085
06.12.2021
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.