Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
06.06.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Dea E&P Norge AS

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Navn
  Selskapets offisielle navn.
  Dea E&P Norge AS
  Organisasjonsnummer
  Offisielt norsk organisasjonnummer.
  985740909
  Nasjonskode
  2 bokstavers nasjonskode (ISO) for nasjonen hvor selskapet er registeret.
  NO
  NPDID for selskap
  ODs entydige nøkkel for selskap
  27396598
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Andel [%]
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
 • Avtalebasert område (BAA) – nåværende

  Avtalebasert område (BAA) – nåværende
  Navn
  Fra dato
  Andel [%]
 • ODs estimat for reserver (selskapets andel)

  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Reservene oppdatert pr:
  ODs estimat for reserver (selskapets andel)
  Felt navn
  Selskapets andel [%]
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
 • Rettighetshavere – overføringer

  Rettighetshavere – overføringer
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Overdratt andel [%]
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  17.500000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  17.500000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  17.500000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  17.500000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  25.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  25.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  35.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  35.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  15.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  70.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  40.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  40.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  50.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  50.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  20.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  15.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  20.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  28.082500
 • Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer

  Avtalebaserte områder(BAA) – overføringer
  Navn
  Fra dato
  Retning
  Type endring
  Selskapsnavn
  Overdratt andel [%]
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  30.000000
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  30.000000
  18.05.2016
  FROM
  MERGER/TAKEOVER
  28.082500
  13.01.2016
  TO
  CHANGE OF COMPANY NAME
  28.082500
 • Rettighetshaver – komplett historie

  Rettighetshaver – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  Andel [%]
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  25.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  25.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  25.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  25.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  17.500000
  13.01.2016
  17.05.2016
  17.500000
  13.01.2016
  17.05.2016
  17.500000
  13.01.2016
  17.05.2016
  25.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  15.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  35.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  13.01.2016
  03.02.2016
  30.000000
  13.01.2016
  08.02.2016
  50.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  50.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  23.02.2016
  15.000000
  24.02.2016
  28.04.2016
  15.000000
  29.04.2016
  17.05.2016
  15.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  07.02.2016
  70.000000
  13.01.2016
  07.02.2016
  70.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  30.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  40.000000
  13.01.2016
  28.02.2016
  20.000000
  29.02.2016
  17.05.2016
  20.000000
  05.02.2016
  28.02.2016
  20.000000
  29.02.2016
  17.05.2016
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  50.000000
  13.01.2016
  17.05.2016
  20.000000
  05.02.2016
  17.05.2016
  15.000000
  05.02.2016
  17.05.2016
  20.000000
  05.02.2016
  17.05.2016
  30.000000
  05.02.2016
  17.05.2016
  28.082500
 • Operatørskap – komplett historie

  Operatørskap – komplett historie
  Utvinningstillatelse
  Fra dato
  Til dato
  13.01.2016
  17.05.2016
  13.01.2016
  17.05.2016
  13.01.2016
  03.02.2016
  13.01.2016
  08.02.2016
  13.01.2016
  17.05.2016
  13.01.2016
  17.05.2016
  13.01.2016
  17.05.2016
  13.01.2016
  07.02.2016
  13.01.2016
  07.02.2016
  13.01.2016
  17.05.2016
  13.01.2016
  17.05.2016