Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
28.01.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

6506/12-3 (Blåbjørn)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6506/12-3 (Blåbjørn)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Decided for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  1985
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  116294
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6506/12
  NO
  6406/3
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6506/12-3 (Blåbjørn) er et funn på Haltenbanken i Norskehavet. Vanndybden er 240-300 meter. Funnet ble påvist 1985. Blåbjørn ligger over reservoarene i Smørbukk Sør-forekomsten på Åsgardfeltet. Reservoaret inneholder olje i øvre kritt sandstein i Lysingformasjonen på 3100 meters dyp. Funnet er inkludert i Åsgard og skal utvikles ved å bruke eksisterende infrastruktur på Smørbukk Sør som er tilknyttet Åsgardinnretningene. Etter planen skal produksjonen starte i 2023.
  18.01.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  2.03
  0.34
  0.06
  0.00
  2.49
  5A
  0.25
  0.04
  0.01
  0.00
  0.31
  ODs ressursestimat (norsk andel)