Faktasider Oljedirektoratet

6507/11-6 (Halten Øst)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6507/11-6 (Halten Øst)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2001
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  1630057
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6507/11
  NO
  6407/2
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6507/11-6 (Halten Øst) består av seks funn som ligger i Norskehavet, like vest for Åsgardfeltet. Vanndybden er 240-300 meter. Halten Østfunnene inneholder hovedsakelig gass og kondensat med noe olje i undre til øvre jura sandstein i Tilje-, Tofte-, Ile-, Garn- og Melkeformasjonene. Funnene ligger på 2000 til 3000 meters dyp. Funnene skal knyttes til Åsgard B-innretningen via Midgard havbunnssystem. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i løpet av 2022. Kun gassen planlegges utbygd.
  22.01.2022
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  13.06.2001
  08.07.2001
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  2.71
  9.34
  1.96
  0.00
  15.78
  ODs ressursestimat (norsk andel)