Faktasider Oljedirektoratet

16/1-12 (Rolvsnes)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  16/1-12 (Rolvsnes)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2009
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  17196400
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  16/1
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  16/1-12 (Rolvsnes) er et funn i midtre Nordsjøen, like sør for Edvard Grieg. Vanndybden er om lag 100 meter. Funnet ble påvist i 2009, og det er senere avgrenset med brønn 16/1-25 S i 2015 og 16/1-28 S i 2018. Reservoaret inneholder olje i forvitret og oppsprukket granittgrunnfjell under et tynt lag med konglomerat av tidlig kritt alder. Rolvsnes planlegges bygd ut som en havbunnstilknytning mot Edvard Grieg. Myndighetene har gitt tillatelse til testproduksjon for å bedre forstå oppførselen til det komplekse grunnfjellsreservoaret. Testproduksjonen startet dermed i august 2021. Avhengig av resultater fra testproduksjonen og videre arbeid, kan plan for utbygging og drift (PUD) bli levert i 2022.
  19.01.2022
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  29.07.2009
  08.09.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  15.10.2015
  26.12.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  03.04.2018
  23.08.2018
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  03.04.2018
  23.08.2018
  PRODUCTION
  PRODUCING
  OIL
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  0+1
  0.36
  0.07
  0.02
  0.00
  0.47
  4F
  4.57
  1.22
  0.36
  0.00
  6.48
  ODs ressursestimat (norsk andel)