Faktasider Oljedirektoratet

6506/9-2 S (Fogelberg)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6506/9-2 S (Fogelberg)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2010
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  18086230
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6506/9
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6506/9-2 S (Fogelberg) er et funn på Haltenbanken i Norskehavet, ti kilometer nord for Åsgard. Vanndybden er om lag 280 meter. Funnet ble påvist i 2010 og avgrenset i 2018. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av mellom- til senjura alder i Ile- og Garnformasjonene på 4300-4380 meter dyp og har høy temperatur. Den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er havbunnstilknytning til Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2022.
  22.01.2022
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.02.2010
  28.04.2010
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  28.04.2018
  13.07.2018
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  03.02.2018
  27.04.2018
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  0.52
  5.50
  0.53
  0.00
  7.03
  ODs ressursestimat (norsk andel)