Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
20.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

30/11-8 S Munin

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  30/11-8 S Munin
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Decided for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2011
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  20460100
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  30/11
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  30/11-8 S Munin er et funn i midtre Nordsjøen, 35 kilometer sør for Oseberg. Vanndybden er 110 meter. Funnet ble påvist i 2011. Totalt ble 11 funn påvist gjennom omfattende borekampanjer i 2014 og 2016 i Krafla-, Askja- og Central-området, som dekker et areal på 200 kvadratkilometer. Reservoarene inneholder gass og olje i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen på 3200-3650 meters dyp. Disse funnene er planlagt utbygd som en del av en større utbygging i Yggdrasil (tidligere NOAKA) området mellom Oseberg og Alvheim. I desember 2022 ble tre planer for utbygging og drift (PUD) levert for Munin, Hugin og Fulla som inngår i utbygging av Yggdrasil. PUD for Munin inkluderer havbunnstilknytning av funnene til en ny ubemannet prosessinnretning, Munin, i den nordlige delen av Yggdrasil. Munin innretningen vil bli tilknyttet den nye prosessinnretningen, Hugin A, i den sørlige delen av Yggdrasil.
  28.02.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  20.03.2011
  20.05.2011
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS/CONDENSATE
  28.12.2014
  13.02.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2022
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  3F
  19.49
  22.19
  5.26
  0.00
  51.67
  ODs ressursestimat (norsk andel)