Faktasider Oljedirektoratet

25/4-2 (Trine)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  25/4-2 (Trine)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  1973
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  21076955
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  25/4
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  25/4-2 (Trine) er et funn i midtre Nordsjøen, fem kilometer øst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 1973. Reservoaret inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen, på 2150 meters dyp. En felles utbygging med funnet 25/5-9 (Trell) som undervannstilknytning til Alvheim vurderes. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert medio 2022.
  19.01.2022
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  18.10.1973
  06.12.1973
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  3.69
  0.11
  0.00
  0.00
  3.80
  ODs ressursestimat (norsk andel)