Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

6607/12-2 S (Alve Nord)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6607/12-2 S (Alve Nord)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Decided for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2011
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  21104629
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6607/12
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6607/12-2 S (Alve Nord) er et funn i nordlige Norskehavet, 13 kilometer nord for Ærfugl Nord-feltet. Vanndybden er 365 meter. Alve Nord ble påvist i 2011. Reservoaret inneholder olje og gass i tidligjura Båtgruppen og mellomjura Fangstgruppen, og gass i Langeformasjonen av senjura alder. I desember 2022 ble det levert tre planer for utbygging og drift (PUD) for en samordnet utbygging av tre funn i Skarvområdet (Skarv Satellittprosjekt), inkludert Alve Nord. Utbyggingsløsningen for Alve Nord er en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.
  28.02.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  22.07.2011
  25.10.2011
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2022
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  3F
  1.55
  4.15
  0.59
  0.00
  6.82
  ODs ressursestimat (norsk andel)