Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
27.03.2023 - 01:30
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

2/4-21 Fenris

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  2/4-21 Fenris
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Decided for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2012
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  21669700
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  2/4
  NO
  2/4
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  2/4-21Fenris er et funn i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer nord for Ekofisk og 50 kilometer nord for Valhall. Vanndybden er 70 meter. Funnet ble påvist i 2012 og avgrenset med brønnene 2/4-21 A i 2012 og 2/4-23 S i 2015. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av jura alder i Ula- og Farsundformasjonene og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022.
  28.02.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  19.01.2012
  24.05.2012
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  25.05.2012
  24.07.2012
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2022
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  3F
  10.07
  13.99
  0.68
  0.00
  25.34
  ODs ressursestimat (norsk andel)