Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
23.09.2023 - 01:39
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

35/11-20 S (Orion)

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  35/11-20 S (Orion)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2016
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  28543142
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  35/11
  NO
  35/11
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  35/11-20 S (Orion) er et funn i nordlige Nordsjøen, like sør for Vegafeltet og 30 kilometer sørvest for Gjøafeltet. Vanndybden er 370 meter. Orion ble påvist i 2016. Reservoaret inneholder olje i dypmarin kanalsandstein av Oxford alder, på 3870 meters dyp. Flere utbyggingsløsninger har blitt evaluert som tilknytning til Gjøa. For tiden er det ingen konkrete planer for utbyggingen.
  28.02.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  14.07.2016
  07.08.2016
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  19.05.2016
  19.06.2016
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2022
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  0.34
  0.15
  0.08
  0.00
  0.64
  ODs ressursestimat (norsk andel)