Faktasider Oljedirektoratet

6608/10-17 S (Cape Vulture)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6608/10-17 S (Cape Vulture)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2017
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  28975188
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6608/10
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6608/10-17 S (Cape Vulture) er et funn i den nordlige delen av Norskehavet, fem kilometer nord for Norne. Vanndybden er 375 meter. Cape Vulture ble påvist i 2017 og avgrenset i 2018. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av kritt alder i Langeformasjonen. Funnet er planlagt tilknyttet Nornefeltet. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2022.
  27.01.2022
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  04.12.2016
  31.01.2017
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  16.07.2018
  17.08.2018
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  18.08.2018
  15.09.2018
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  16.09.2018
  03.10.2018
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  3.61
  1.37
  0.13
  0.00
  5.22
  ODs ressursestimat (norsk andel)