Faktasider Oljedirektoratet

6506/11-10 (Hades-Iris)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6506/11-10 (Hades-Iris)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2018
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  31164710
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6506/11
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6506/11-10 (Hades-Iris) består av to separate funn, som ligger på Halten-terrassen i Norskehavet om lag 23 km sørøst for Åsgardfeltet. Vanndybden er om lag 280 meter. Funnene Iris og Hades ble påvist med letebrønnen 6506/11-10 i 2018 og avgrenset i henholdsvis 2019 og 2020. Begge reservoarene inneholder gass og kondensat, Iris i Garnformasjonen av jura alder, og Hades i Langeformasjonen av kritt alder. Det planlagte utbyggingskonseptet er havbunnstilknytning til Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i slutten av 2022.
  22.01.2022
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  28.11.2017
  17.04.2018
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  31.05.2019
  28.10.2019
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  30.05.2020
  28.07.2020
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  1.49
  5.13
  0.64
  0.00
  7.83
  ODs ressursestimat (norsk andel)