Faktasider Oljedirektoratet

6507/4-2 S (Dvalin Nord)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6507/4-2 S (Dvalin Nord)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Production in clarification phase
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2021
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  38683461
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6507/4
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6507/4-2 S (Dvalin Nord) er et funn i nordlige Norskehavet, 10 kilometer nord for Dvalinfeltet. Vanndybden er om lag 360 meter. 6507/4-2 S ble påvist i 2021. Reservoarene inneholder gass i midtre jura sandstein i Garnformasjonen, gass og kondensat i sen kritt Lysingformasjonen og gass og olje i sen kritt Lange formasjonen. Mest sannsynlig utbyggingsløsning er tilknytning til Heidrunfeltet. Plan for utbygging og drift (PUD) for Garnformasjonen ventes levert sent i 2022.
  26.01.2022
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  20.02.2021
  19.05.2021
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  0.16
  6.05
  0.13
  0.00
  6.45
  7F
  1.52
  6.48
  0.75
  0.00
  9.43
  ODs ressursestimat (norsk andel)