Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.02.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

25/2-5 Lille Frøy

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  25/2-5 Lille Frøy
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Decided for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  1976
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  44246
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  25/2
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  25/2-5 Lille Frøy er et funn i midtre Nordsjøen, 20 kilometer sørøst for Frigg. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 1976. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen og sentrias alder i Statfjordgruppen, på henholdsvis 3300 og 3600 meters dyp. Det er planlagt å bygge ut Lille Frøy som en del av den samordnede utbyggingen Yggdrasil (tidligere NOAKA), sammen med andre funn og nedstengte felt i området mellom Oseberg og Alvheim. I desember 2022 ble tre planer for utbygging og drift (PUD) levert for Hugin, Fulla og Munin som inngår i utbyggingen av Yggdrasil. PUD for Hugin inkluderer utbygging av Lille Frøy som en havbunnstilknytning til en ny prosessinnretning, Hugin A, på Frigg-GammaDelta i den sørlige delen av Yggdrasil.
  17.01.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  08.03.1976
  04.08.1976
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  01.08.1977
  15.11.1977
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  06.09.1989
  25.01.1990
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2021
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  4F
  4.91
  2.09
  0.24
  0.00
  7.45
  ODs ressursestimat (norsk andel)