Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
07.02.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

6705/10-1 Irpa

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6705/10-1 Irpa
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Decided for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2009
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  5466760
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6705/10
  NO
  6705/11
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6705/10-1 Irpa er et funn i Vøringbassenget i Norskehavet, 70 kilometer vest for Aasta Hansteen. Vanndybden er 1330 meter. Funnet ble påvist i 2009. Reservoaret inneholder gass i turbidittsandstein av senkritt alder i Springarformasjonen på 3200 meters dyp. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i november 2022. Utbyggingsløsningen er en havbunnsramme med fire brønnslisser knyttet til Aasta Hansteen-innretningen.
  18.01.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  05.02.2009
  19.03.2009
  WILDCAT
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  ODs ressursestimat (norsk andel)