Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

16/1-29 S Symra

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  16/1-29 S Symra
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Decided for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2018
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  32017087
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  16/1
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  16/1-29 S Symra er et funn i midtre Nordsjøen, fem kilometer nordøst for Ivar Aasen. Vanndybden er 110 meter. Funnet ble påvist i 2018, og avgrenset i 2019 og 2021. Reservoaret inneholder olje i Zechsteingruppen av perm alder og i underliggende grunnfjellsbergarter. I tillegg er olje påvist i intra-Heather sandstein av mellomjura alder. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022, og utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet Ivar Aasen-innretningen.
  28.02.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  22.04.2018
  03.06.2018
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  02.07.2019
  19.07.2019
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  27.05.2019
  01.07.2019
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  01.08.2021
  15.09.2021
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2022
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  3F
  5.29
  0.87
  0.26
  0.00
  6.64
  3A
  0.76
  0.13
  0.04
  0.00
  0.96
  ODs ressursestimat (norsk andel)