Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

6507/3-7 (Idun Nord)

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Funn navn
  Funn navn som brukes av OD
  6507/3-7 (Idun Nord)
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på funnet. Lovlige verdier (bare på engelsk): "Producing" , "Production is unlikely" ,"Shut down","Production likely, but unclarified","Included in other discovery","Approved for production","Production in clarification phase","Production not evaluated","Decided for production".
  Decided for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som gjorde funnet.
  Funnår
  Årstallet funnet ble gjordt
  2009
  NPDID for funn
  ODs entydige nøkkel for funn
  5818184
 • Ligger i

  Ligger i
  Nasjonskode
  Blokk navn
  NO
  6507/3
 • Eier – nåværende (hoved)

  Eier – nåværende (hoved)
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Tekst
  Dato oppdatert
  6507/3-7 (Idun Nord) er et funn i Norskehavet, 14 kilometer nord for Skarvfeltet. Vanndybden er 380 meter. Idun Nord ble påvist i 2009, og inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Garn- og Notformasjonene. I desember 2022 ble det levert tre planer for utbygging og drift (PUD) for en samordnet utbygging av tre funn i Skarvområdet (Skarv Satellittprosjekt), inkludert Idun Nord. Utbyggingsløsningen for Idun Nord er en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.
  28.02.2023
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  02.06.2009
  22.07.2009
  WILDCAT
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • ODs ressursestimat (norsk andel)

  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Det oppgis ikke estimater for funn i ressursklasse «Utvinning lite sannsynlig» (ressursklassekode RK6).
  Ressursene oppdatert dato: 31.12.2022
  ODs ressursestimat (norsk andel)
  Ressursklassekode
  Utv.bar olje
  [mill Sm3]
  Utv.bar gass
  [mrd Sm3]
  Utv.bar NGL
  [mill tonn]
  Utv.bar kondensat
  [mill Sm3]
  Utv.bar olje ekv.
  [mill OE]
  3F
  0.18
  2.96
  0.11
  0.00
  3.34
  ODs ressursestimat (norsk andel)