Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 26.09.2021 - 01:32

Tabell – Beskrivelse

Eksport:    
Funn navn
Tekst
NPDID for funn
Dato oppdatert
Dato synkronisert OD
1/9-1 Tommeliten Alpha
1/9-1 Tommeliten Alpha er et funn nær grensen til britisk sektor i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 25 kilometer sørvest for Ekofisk-feltet. Vanndybden er 75 meter. Funnet ble påvist i 1977. Reservoaret inneholder gass og kondensat i kritt av paleocen og senkritt alder i henholdsvis Ekofisk- og Torformasjonen. Det ligger på om lag 3000 meters dyp. Det er boret fire brønner på funnet, den siste i 2003. Utvikling av funnet ble stoppet ved konseptvalg to ganger tidligere. I 2020 ble det valgt et utbyggingskonsept som tilknytning til Ekofisk-senteret. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2021.
43850
19.02.2021
26.09.2021
15/12-18 S (Storskrymten)
15/12-18 S (Storskrymten) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, 16 kilometer sør for Sleipner Vest. Storskrymten ligger like vest for funnet 15/12-21 (Grevling). Vanndybden er 90 meter. Storskrymten ble påvist i 2007 og avgrenset med brønn 15/12-18 A. Funnet ligger på en stor saltstruktur. Reservoaret inneholder olje i to sandsteinsintervaller av paleocen alder i Ty- og Heimdalformasjonene. Ulike løsninger vurderes for en samordnet utbygging med det nærliggende funnet 15/12-21 (Grevling). Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i slutten av 2022.
4554315
19.02.2021
26.09.2021
15/12-21 (Grevling)
15/12-21 (Grevling) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, 15 kilometer sør for Sleipner Øst. Vanndybden er 90 meter. Funnet ble påvist i 2009, og avgrenset med brønnene 15/12-21 A, 15/12-23 og 15/12-23 A. Grevling ligger på en stor saltstruktur. Reservoaret inneholder olje i sandstein av sentrias til mellomjura alder i Skagerrak-, Bryne-, Sleipner- og Huginformasjonene. Ulike løsninger vurderes for en samordnet utbygging med funnet 15/12-18 S (Storskrymten). Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i slutten av 2022.
5490719
19.02.2021
26.09.2021
16/1-12 (Rolvsnes)
16/1-12 (Rolvsnes) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, like sør for Edvard Grieg. Vanndybden er om lag 100 meter. Funnet ble påvist i 2009, og det er senere avgrenset med brønn 16/1-25 S i 2015 og 16/1-28 S i 2018. Reservoaret inneholder olje i forvitret og oppsprukket granittgrunnfjell under et tynt lag med konglomerat av tidlig kritt alder. Rolvsnes planlegges bygd ut med som havbunnstilknytning til Edvard Grieg. I 2019 godkjente myndighetene en søknad om ett års testproduksjon for å bedre forstå oppførselen til det komplekse grunnfjellsreservoaret. Testproduksjonen er planlagt å starte i 2021. Avhengig av resultater fra testproduksjonen og videre arbeid, kan plan for utbygging og drift (PUD) bli levert i 2022.
17196400
19.02.2021
26.09.2021
17/12-1 Vette
17/12-1 Vette er et funn i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, om lag 50 kilometer nordvest for Yme. Vanndybden er 115 meter. Funnet ble påvist i 1972 og avgrenset med brønn 17/12-4 i 2009. Reservoaret er i sandstein av mellom jura alder i Sandnesformasjonen, på om lag 2300 meters dyp. En plan for utbygging og drift (PUD) kan bli levert i 2022.
43964
19.02.2021
26.09.2021
2/4-21 (King Lear)
2/4-21 (King Lear) er et funn i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer nord for Ekofisk og 50 kilometer nord for Valhall. Vanndybden er 70 meter. Funnet ble påvist i 2012 og avgrenset med brønnene 2/4-21 A i 2012 og 2/4-23 S i 2015. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av jura alder i Ula- og Farsundformasjonene og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i slutten av 2022.
21669700
19.02.2021
26.09.2021
24/9-12 S (Frosk)
24/9-12 S (Frosk) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, 28 kilometer sør for Alvheim. Vanndybden er 120 meter. Frosk ble påvist i 2018 og avgrenset med brønn 24/9-12 A. Reservoaret inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Testproduksjon til Alvheim startet i august 2019. Utbyggingsløsningen vil være tilknytning til produksjons- og lagerskipet Alvheim (FPSO). Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2021.
31140456
19.02.2021
26.09.2021
25/2-10 S (Frigg-GammaDelta)
25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, 20 kilometer øst for Frigg. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 1986 i Frigg Gamma-strukturen. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av eocen alder i Friggformasjonen, på 1900 meters dyp. Ressursene inkluderer også Frigg Delta-strukturen, der brønn 25/2-17 boret i 2009 påviste olje på samme reservoarnivå. Ulike utbyggingsløsninger vurderes for Frigg-GammaDelta, som en del av en større utbygging i området mellom Oseberg og Alvheim.
2429169
26.02.2020
26.09.2021
25/2-18 S (Langfjellet)
25/2-18 S (Langfjellet) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, 20 kilometer øst for Frigg. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 2016. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen og ligger på 3500 meters dyp. Funnet vurderes som en del av en større utbygging i området mellom Oseberg og Alvheim.
28245710
26.02.2020
26.09.2021
25/2-5 Lille Frøy
25/2-5 Lille Frøy er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, 20 kilometer sørøst for Frigg. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 1976. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen og sentrias alder i Statfjordgruppen, på henholdsvis 3300 og 3600 meters dyp. Lille Frøy vurderes som en del av en større utbygging i området mellom Oseberg og Alvheim.
44246
26.02.2020
26.09.2021
25/4-2 (Trine)
25/4-2 (Trine) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, fem kilometer øst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 1973. Reservoaret inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen, på 2150 meters dyp. En felles utbygging med funnet 25/5-9 (Trell) som undervannstilknytning til Alvheim vurderes. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert på i 2022.
21076955
19.02.2021
26.09.2021
25/5-9 (Trell)
25/5-9 (Trell) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, ti kilometer øst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 2014. Reservoaret inneholder olje i paleocen sandstein i Heimdalformasjonen, på 2200 meters dyp. En felles utbygging med funnet 25/4-2 (Trine) som undervannstilknytning til Alvheim vurderes. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2022.
24567425
19.02.2021
26.09.2021
3/7-8 S (Trym Sør)
3/7-8 S (Trym Sør) er et funn som ligger på grensen mellom norsk og dansk sektor i Nordsjøen, to kilometer sør for Trym. Vanndybden er 65 meter. Trym Sør ble påvist 2013. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av jura alder i Bryne- og Sandnesformasjonene. Utbyggingsløsningen som evalueres er en produksjonsbrønn boret fra havbunnsrammen på Trym.
23286464
19.02.2021
26.09.2021
30/11-7 (Fulla)
30/11-7 (Fulla) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, ti kilometer nordøst for Frigg. Vanndybden er 110 meter. Funnet ble påvist i 2009. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Nessformasjonen på 4000 meters dyp. Ulike utbyggingsløsninger vurderes for Fulla, som en del av en større utbygging i området mellom Oseberg og Alvheim.
5490395
26.02.2020
26.09.2021
30/11-8 S (Krafla)
30/11-8 S (Krafla) er et funn i den midtre delen av Nordsjøen, 35 kilometer sør for Oseberg. Vanndybden er 110 meter. Funnet ble påvist i 2011. Totalt ble 11 funn påvist gjennom omfattende borekampanjer i 2014 og 2016 i Krafla-, Askja- og Central-området, som dekker et areal på 200 kvadratkilometer. Reservoarene inneholder gass og olje i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen på 3200-3650 meters dyp. Ulike utbyggingsløsninger vurderes for Krafla, som en del av en større utbygging i området mellom Oseberg og Alvheim.
20460100
26.02.2020
26.09.2021
31/7-1 (Brasse)
31/7-1 (Brasse) er et funn i den nordlige delen av Nordsjøen, 13 kilometer sør for Brage og 13 kilometer sørøst for feltsenteret Oseberg. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 2016, og ble avgrenset med fire brønner mellom 2017 og 2019. Reservoaret inneholder olje med en gasskappe i Sognefjordformasjonen av senjura alder. En utbyggingsløsning med havbunnsrammer knyttet til enten Brage eller Oseberg vurderes. Plan for utbygging og drift (PUD) er ventet levert i 2022.
28222384
19.02.2021
26.09.2021
34/6-2 S (Garantiana)
34/6-2 S (Garantiana) er et funn i den nordlige delen av Nordsjøen, 15 kilometer nord for Visund. Vanndybden er 380 meter. Funnet ble påvist i 2012 og avgrenset i 2014. Reservoaret inneholder olje i sandstein av tidligjura alder i Cookformasjonen. Utbyggingskonsept med havbunnstilknytning til Snorre B-innretningen eller Gullfaks B- og Visund-innretningene vurderes. Det skal bores en letebrønn i en separat struktur like vest for Garantiana i 2020. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2022.
22506411
26.02.2020
26.09.2021
35/12-2 (Grosbeak)
35/12-2 S (Grosbeak) er et funn i den nordlige delen av Nordsjøen, 23 kilometer sør for Gjøa. Vanndybden er 360 meter. Grosbeak ble påvist i 2009 og avgrenset med brønnene 35/11-21 A og 35/11-21 S i 2018. Reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av senjura alder i Sognefjordformasjonen, og olje i sandstein av mellomjura og senjura alder i Fensfjordformasjonen og Brentgruppen. Ulike løsninger vurderes for en utbygging. Grosbeak vil enten bygges ut som havbunnstilknytning til en eksisterende innretning eller med et selvstendig produksjons- og lagerskip (FPSO). Plan for utbygging og drift (PUD) forventes levert i slutten av 2022.
5818175
19.02.2021
26.09.2021
35/2-1 (Peon)
35/2-1 (Peon) er et funn i den nordlige delen av Nordsjøen, 60 kilometer nordvest for Gjøa. Vanndybden er 370 meter. Funnet ble påvist i 2005 og avgrenset med brønn 35/2-2 i 2009. Reservoaret inneholder svært tørr gass. Det ligger bare 210 meter under havbunnen i homogen og for det meste ukonsolidert pleistocen sand. Ulike utbyggingsløsninger vurderes.
3465397
26.02.2020
26.09.2021
6406/2-1 Lavrans
6406/2-1 Lavrans er et funn i den midtre delen av Norskehavet, ti kilometer sørøst for Kristin. Vanndybden er 280 meter. Lavrans ble påvist i 1995 og senere avgrenset med flere brønner. Reservoaret inneholder gass og kondensat i Ile- og Tofteformasjonene av tidlig- til mellomjura alder. Reservoaret anses å være tett og har relativt høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Hydrokarboner er også påvist i Tilje-, Garn- og Åreformasjonene. CO2- og H2S-innholdet i gassen er relativt høyt. En felles tilknytning av Lavrans og andre mindre funn i området til Kristin modnes. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2021.
44834
19.02.2021
26.09.2021
6406/9-1 Linnorm
6406/9-1 Linnorm er et funn i den midtre delen av Norskehavet, 50 kilometer nordvest for Draugen. Vanndybden er 300 meter. Funnet ble påvist i 2005 og avgrenset i 2007. Reservoaret inneholder relativt tørr gass med høyt CO2- og H2S-innhold. Det er et komplekst og utfordrende reservoar som har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret ligger i Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene av tidlig- til mellomjura alder og har varierende kvalitet. Flere ulike utbyggingsløsninger evalueres, inkludert havbunnstilknytning eller selvstendig utbygging.
3435686
26.02.2020
26.09.2021
6407/2-5 S (Nona)
6407/2-5 S (Nona) er et funn på Haltenbanken i den østlige delen av Norskehavet, 10 kilometer sør for Midgard-strukturen på Åsgardfeltet. Vanndybden er 250 meter. Nona ble påvist i 2009. Reservoaret er i midtre jura sandstein og inneholder olje i Ileformasjonen og gass i Garnformasjonen. Det ligger på 2750 meters dyp. Mest sannsynlig utbyggingsløsning er en samordnet utbygging med flere funn i den østlige delen av Haltenbanken, tilknyttet Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2022.
17115700
19.02.2021
26.09.2021
6407/2-6 S (Flyndretind)
6407/2-6 S (Flyndretind) er et funn på Haltenbanken i den østlige delen av Norskehavet, fire kilometer nordvest for Mikkel. Vanndybden er 250 meter. Funnet ble påvist i 2010. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Tilje- og Tofteformasjonene og ligger på 2900 meters dyp. Mest sannsynlig utbyggingsløsning er en samordnet utbygging med flere funn i den østlige delen av Haltenbanken, tilknyttet Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2022.
18104628
19.02.2021
26.09.2021
6407/6-6 Mikkel Sør
6407/6-6 Mikkel Sør er et funn på Haltenbanken i den østlige delen av Norskehavet, åtte kilometer sør for Mikkel. Vanndybden er 230 meter. Mikkel Sør ble påvist i 2008 og inkluderer funnet 6407/6-7 S, påvist i 2009. Mikkel Sør-reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Ile- og Garnformasjonene på 2100-2230 meters dyp. 6407/6-7 S reservoarene inneholder gass og kondensat i øvre jura Garnformasjonen på 2800 meters dyp. Mest sannsynlig utbyggingsløsning er en samordnet utbygging med flere funn i den østlige delen av Haltenbanken, tilknyttet Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2022.
4972665
19.02.2021
26.09.2021
6407/9-9 (Hasselmus)
6407/9-9 (Hasselmus) er et funn i den sørlige delen av Norskehavet, sju kilometer nordvest for Draugen. Vanndybden er 250 meter. Funnet ble påvist i 1999. Reservoaret inneholder gass i sandstein av tidligjura alder i Ror- og Ileformasjonene. Det ligger i kystnære avsetninger og tidevannskanaler, og har god kvalitet. Funnet er planlagt tilknyttet Draugen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2021.
110258
19.02.2021
26.09.2021
6506/12-3 (Lysing)
6506/12-3 (Lysing) er et funn på Haltenbanken i Norskehavet. Vanndybden er 240-300 meter. Funnet ble påvist 1985. Lysing ligger over reservoarene i Smørbukk Sør-forekomsten på Åsgard-feltet. Reservoaret inneholder gass i øvre kritt sandstein i Lysingformasjonen på 3100 meters dyp. Planen er å inkludere funnet i Åsgard utbyggingen og bruke eksisterende infrastruktur på Smørbukk Sør som er tilknyttet Åsgard-innretningene. Planen er å starte produksjonen i 2021.
116294
19.02.2021
26.09.2021
6506/9-2 S (Fogelberg)
6506/9-2 S (Fogelberg) er et funn på Haltenbanken i Norskehavet, ti kilometer nord for Åsgard. Vanndybden er 280 meter. Funnet ble påvist i 2010 og avgrenset i 2018. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av mellom- til senjura alder i Ile- og Garnformasjonene på 4300-4380 meter dyp og har høy temperatur. Den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er tilknytning til Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2022.
18086230
19.02.2021
26.09.2021
6507/11-6 (Halten Øst)
6507/11-6 (Sigrid) er et funn på Haltenbanken i den østlige delen av Norskehavet, tre kilometer vest for Midgard-strukturen på Åsgard. Vanndybden er 290 meter. Sigrid ble påvist i 2001. Reservoaret inneholder gas og kondensat i midtre jura sandstein i Garnformasjonen på 3000 meters dyp. Mest sannsynlig utbyggingsløsning er en samordnet utbygging med flere funn i den østlige delen av Haltenbanken, tilknyttet Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2022.
1630057
12.08.2021
26.09.2021
6507/11-9 (Natalia)
6507/11-9 (Natalia) er et funn på Haltenbanken i den østlige delen av Norskehavet, fem kilometer nord for Midgard-strukturen på Åsgard. Vanndybden er 280 meter. Natalia ble påvist i 2008. Reservoaret inneholder gass i midtre jura sandstein i Garnformasjonen på 2600 meters dyp. Mest sannsynlig utbyggingsløsning er en samordnet utbygging med flere funn i den østlige delen av Haltenbanken, tilknyttet Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2022.
4972689
19.02.2021
26.09.2021
6507/3-8 (Gjøk)
6507/3-8 (Gjøk) er et funn i Norskehavet, to kilometer sørvest for Norne. Vanndybden er 380 meter. Funnet ble påvist i 2009. Reservoaret inneholder gass med en tynn oljekolonne i sandstein av tidlig- til mellomjura alder i Båt- og Fangstgruppene. Funnet er planlagt bygd ut som en satellitt til Norne, og vil utnytte gassprosesseringskapasitet på produksjons- og lagerskipet (FPSO) Norne.
17341840
26.02.2020
26.09.2021
6705/10-1 (Asterix)
6705/10-1 (Asterix) er et funn i Vøringbassenget i Norskehavet, 70 kilometer vest for Aasta Hansteen. Vanndybden er 1330 meter. Funnet ble påvist i 2009. Reservoaret inneholder gass i turbidittsandstein av senkritt alder i Springarformasjonen på 3200 meters dyp. Utbyggingsløsningen er en havbunnsramme med fire brønnslisser knyttet til Aasta Hansteen-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2022.
5466760
19.02.2021
26.09.2021
7120/12-2 (Alke Sør)
7120/12-2 (Alke Sør) er et funn i det sørlige Barentshavet, 54 kilometer sør for Snøhvit og 55 kilometer vest for Goliat. Vanndybden er 160 meter. Funnet ble påvist i 1981. Reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av sentrias og jura alder i Snadd- og Støformasjonene, og ligger på 1900 meters dyp. Prosesskapasiteten på Melkøya-landanlegget vil sannsynligvis ikke være tilgjengelig for tredjeparts bruk før om lag 2040. Derfor vurderes alternative utbyggingssenarioer, inkludert muligheter for gasstransport fra Barentshavet.
45002
19.02.2021
26.09.2021
7324/8-1 (Wisting)
7324/8-1 (Wisting) er et funn i Barentshavet, 300 kilometer fra nordkysten av Norge. Vanndybden er 400 meter. Funnet ble påvist i 2013 og avgrenset med brønner 7324/7-3 S og 7324/8-3 henholdsvis i 2016 og 2017. Reservoaret er veldig segmentert, og inneholder olje i sandstein av sentrias alder i Fruholmenformasjonen og av tidligjura alder i Nordmela- og Støformasjonene. Funnet bygges mest sannsynlig ut med en selvstendig innretning. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert sent i 2022.
23761893
19.02.2021
26.09.2021