Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tabell – Beskrivelse

Eksport:    
Funn navn
Tekst
NPDID for funn
Dato oppdatert
Dato synkronisert OD
16/1-12 Troldhaugen
16/1-12 Troldhaugen er et funn i midtre Nordsjøen, like sør for Edvard Grieg. Vanndybden er om lag 100 meter. Troldhaugen ble påvist i 2009, og ble senere avgrenset med brønnene 16/1-25 S i 2015 og 16/1-28 S i 2018. Reservoaret inneholder olje i forvitret og oppsprukket granittgrunnfjell under et tynt lag med konglomerat av tidlig kritt alder. Myndighetene har gitt tillatelse til en utvidet brønntest for å få en bedre forståelse av oppførselen til det komplekse reservoaret. Prøveproduksjonen startet i august 2021. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022. Utbyggingsløsningen er havbunnstilknytning med to brønner til Edvard Grieg via den eksisterende prøveutvinningsbunnrammen. Ledige slisser gir mulighet for en fremtidig utvidelse av utbyggingen. Oppstart er ventet tidlig i 2026.
17196400
28.02.2023
30.03.2023
16/1-29 S Symra
16/1-29 S Symra er et funn i midtre Nordsjøen, fem kilometer nordøst for Ivar Aasen. Vanndybden er 110 meter. Funnet ble påvist i 2018, og avgrenset i 2019 og 2021. Reservoaret inneholder olje i Zechsteingruppen av perm alder og i underliggende grunnfjellsbergarter. I tillegg er olje påvist i intra-Heather sandstein av mellomjura alder. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022, og utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet Ivar Aasen-innretningen.
32017087
28.02.2023
30.03.2023
2/4-21 Fenris
2/4-21Fenris er et funn i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer nord for Ekofisk og 50 kilometer nord for Valhall. Vanndybden er 70 meter. Funnet ble påvist i 2012 og avgrenset med brønnene 2/4-21 A i 2012 og 2/4-23 S i 2015. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av jura alder i Ula- og Farsundformasjonene og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022.
21669700
28.02.2023
30.03.2023
25/2-10 S (Frigg-GammaDelta)
25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) er et funn i midtre Nordsjøen, 20 kilometer øst for Frigg. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 1986 i Frigg Gamma-strukturen. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av eocen alder i Friggformasjonen, på 1900 meters dyp. Ressursene inkluderer også Frigg Delta-strukturen, der brønn 25/2-17 boret i 2009 påviste olje på samme reservoarnivå. Det er planlagt å bygge ut Frigg-GammaDelta som en del av den samordnede utbyggingen Yggdrasil (tidligere NOAKA), sammen med andre funn og nedstengte felt i området mellom Oseberg og Alvheim. I desember 2022 ble tre planer for utbygging og drift (PUD) levert for Hugin, Fulla og Munin som inngår i utbygging av Yggdrasil. PUD for Hugin inkluderer en prosessinnretning med boligkvarter, Hugin A, på Frigg-GammaDelta i den sørlige delen av Yggdrasil.
2429169
28.02.2023
30.03.2023
25/2-18 S (Langfjellet)
25/2-18 S (Langfjellet) er et funn i midtre Nordsjøen, 20 kilometer øst for Frigg. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 2016. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen, og ligger på 3500 meters dyp. Det er planlagt å bygge ut Langfjellet som en del av den samordnede utbyggingen Yggdrasil (tidligere NOAKA), sammen med andre funn og nedstengte felt i området mellom Oseberg og Alvheim. I desember 2022 ble tre planer for utbygging og drift (PUD) levert for Hugin, Fulla og Munin, som inngår i utbygging av Yggdrasil. PUD for Hugin inkluderer utbygging av Langfjellet som en havbunnstilknytning til en ny prosessinnretning, Hugin A, lokalisert på Frigg-GammaDelta i den sørlige delen av Yggdrasil.
28245710
28.02.2023
30.03.2023
25/2-5 Lille Frøy
25/2-5 Lille Frøy er et funn i midtre Nordsjøen, 20 kilometer sørøst for Frigg. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 1976. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen og sentrias alder i Statfjordgruppen, på henholdsvis 3300 og 3600 meters dyp. Det er planlagt å bygge ut Lille Frøy som en del av den samordnede utbyggingen Yggdrasil (tidligere NOAKA), sammen med andre funn og nedstengte felt i området mellom Oseberg og Alvheim. I desember 2022 ble tre planer for utbygging og drift (PUD) levert for Hugin, Fulla og Munin som inngår i utbyggingen av Yggdrasil. PUD for Hugin inkluderer utbygging av Lille Frøy som en havbunnstilknytning til en ny prosessinnretning, Hugin A, på Frigg-GammaDelta i den sørlige delen av Yggdrasil.
44246
28.02.2023
30.03.2023
25/4-2 (Trine)
25/4-2 (Trine) er et funn i midtre Nordsjøen, fem kilometer øst for Heimdal. Vanndybden er 120 meter. Funnet ble påvist i 1973. Reservoaret inneholder olje i sandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen, på 2150 meters dyp. Trine skal bygges ut sammen med funnet 25/5-9 (Trell) som en undervannstilknytning til Alvheim. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i august 2022.
21076955
28.02.2023
30.03.2023
3/7-8 S (Trym Sør)
3/7-8 S (Trym Sør) er et funn som ligger på grensen mellom norsk og dansk sektor i Nordsjøen, to kilometer sør for Trym. Vanndybden er 65 meter. Trym Sør ble påvist 2013. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av jura alder i Bryne- og Sandnesformasjonene.
23286464
28.02.2023
30.03.2023
30/11-7 Fulla
30/11-7 (Fulla) er et funn i midtre Nordsjøen, ti kilometer nordøst for Frigg. Vanndybden er 110 meter. Funnet ble påvist i 2009. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Nessformasjonen på 4000 meters dyp. Det er planlagt å bygge ut Fulla som en del av den samordnede utbyggingen Yggdrasil (tidligere NOAKA), sammen med andre funn og nedstengte felt i området mellom Oseberg og Alvheim. I desember 2022 ble tre planer for utbygging og drift (PUD) levert for Fulla, Hugin og Munin som inngår i utbygging av Yggdrasil. PUD for Fulla inkluderer havbunnstilknytning av funnet til en ny prosessinnretning, Hugin A, på Frigg-GammaDelta i den sørlige delen av Yggdrasil.
5490395
28.02.2023
30.03.2023
30/11-8 S Munin
30/11-8 S Munin er et funn i midtre Nordsjøen, 35 kilometer sør for Oseberg. Vanndybden er 110 meter. Funnet ble påvist i 2011. Totalt ble 11 funn påvist gjennom omfattende borekampanjer i 2014 og 2016 i Krafla-, Askja- og Central-området, som dekker et areal på 200 kvadratkilometer. Reservoarene inneholder gass og olje i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen på 3200-3650 meters dyp. Disse funnene er planlagt utbygd som en del av en større utbygging i Yggdrasil (tidligere NOAKA) området mellom Oseberg og Alvheim. I desember 2022 ble tre planer for utbygging og drift (PUD) levert for Munin, Hugin og Fulla som inngår i utbygging av Yggdrasil. PUD for Munin inkluderer havbunnstilknytning av funnene til en ny ubemannet prosessinnretning, Munin, i den nordlige delen av Yggdrasil. Munin innretningen vil bli tilknyttet den nye prosessinnretningen, Hugin A, i den sørlige delen av Yggdrasil.
20460100
28.02.2023
30.03.2023
34/6-2 S (Garantiana)
34/6-2 S (Garantiana) er et funn i nordlige Nordsjøen, 15 kilometer nord for Visund. Vanndybden er 380 meter. Funnet ble påvist i 2012 og avgrenset i 2014. Reservoaret inneholder olje i sandstein av tidligjura alder i Cookformasjonen. I 2021 ble det gjort et nytt funn i en separat struktur vest for Garantiana, og det er i 2023 planlagt en letebrønn i en separat struktur sør for Garantiana.
22506411
28.02.2023
30.03.2023
35/11-20 S (Orion)
35/11-20 S (Orion) er et funn i nordlige Nordsjøen, like sør for Vegafeltet og 30 kilometer sørvest for Gjøafeltet. Vanndybden er 370 meter. Orion ble påvist i 2016. Reservoaret inneholder olje i dypmarin kanalsandstein av Oxford alder, på 3870 meters dyp. Flere utbyggingsløsninger har blitt evaluert som tilknytning til Gjøa. For tiden er det ingen konkrete planer for utbyggingen.
28543142
28.02.2023
30.03.2023
35/12-2 (Grosbeak)
35/12-2 S (Grosbeak) er et funn i nordlige Nordsjøen, 23 kilometer sør for Gjøafeltet. Vanndybden er 360 meter. Grosbeak ble påvist i 2009 og avgrenset med brønnene 35/11-21 A og 35/11-21 S i 2018. Reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av senjura alder i Sognefjordformasjonen, og olje i sandstein av mellomjura og senjura alder i Fensfjordformasjonen og Brentgruppen. Ulike utbyggingsløsninger er vurdert, og den mest sannsynlige løsningen er tilknytning til Gjøa. Plan for utbygging og drift (PUD) forventes levert i 2025.
5818175
28.02.2023
30.03.2023
6406/9-1 Linnorm
6406/9-1 Linnorm er et funn i midtre delen av Norskehavet, 50 kilometer nordvest for Draugen. Vanndybden er 300 meter. Funnet ble påvist i 2005 og avgrenset i 2007. Reservoaret inneholder relativt tørr gass med høyt CO2- og H2S-innhold. Det er et komplekst og utfordrende reservoar som har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret ligger i Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene av tidlig- til mellomjura alder og har varierende kvalitet. Både selvstendig utbygging og tilknytning til eksisterende infrastruktur studeres som mulige utbyggingsløsninger.
3435686
28.02.2023
30.03.2023
6506/11-10 Berling
6506/11-10 Berling består av to separate funn, som ligger på Haltenterrassen i Norskehavet, 23 kilometer sørøst for Åsgardfeltet. Vanndybden er om lag 280 meter. Funnene ble påvist med letebrønnen 6506/11-10 i 2018 og avgrenset i henholdsvis 2019 og 2020. Reservoarene inneholder gass og kondensat. Det ene funnet har reservoar i Garnformasjonen av jura alder og det andre i Langeformasjonen av kritt alder. Det planlagte utbyggingskonseptet er havbunnstilknytning til Åsgard B-innretningen. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022.
31164710
28.02.2023
30.03.2023
6507/11-6 (Halten Øst)
Halten Øst består av seks funn som ligger i Norskehavet, like vest for Åsgardfeltet. Vanndybden er 240-300 meter. Halten Øst-funnene inneholder hovedsakelig gass og kondensat i undre til øvre jura sandstein i Tilje-, Tofte-, Ile-, Garn- og Melkeformasjonene. Funnene ligger på 2000 til 3000 meters dyp. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i mai 2022, og inkluderer fem havbunnsrammer tilknyttet eksisterende infrastruktur på Åsgardfeltet.
1630057
28.02.2023
30.03.2023
6507/2-5 S (Ørn)
6507/2-5 S (Ørn) er et funn i den nordlige delen av Norskehavet, 21 kilometer nordvest for Skarvfeltet. Vanndybden er 380 meter. Ørn ble påvist i 2019 og inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Garn- og Notformasjonene. I desember 2022 ble det levert tre planer for utbygging og drift (PUD) for en samordnet utbygging av tre funn i Skarvområde (Skarv Satellittprosjekt), inkludert Ørn. Utbyggingsløsningen for Ørn er en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.
34975034
28.02.2023
30.03.2023
6507/3-7 (Idun Nord)
6507/3-7 (Idun Nord) er et funn i Norskehavet, 14 kilometer nord for Skarvfeltet. Vanndybden er 380 meter. Idun Nord ble påvist i 2009, og inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Garn- og Notformasjonene. I desember 2022 ble det levert tre planer for utbygging og drift (PUD) for en samordnet utbygging av tre funn i Skarvområdet (Skarv Satellittprosjekt), inkludert Idun Nord. Utbyggingsløsningen for Idun Nord er en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.
5818184
28.02.2023
30.03.2023
6507/4-2 S (Dvalin Nord)
6507/4-2 S (Dvalin Nord) er et funn i nordlige Norskehavet, 10 kilometer nord for Dvalinfeltet. Vanndybden er 360 meter. Dvalin Nord ble påvist i 2021, og inneholder gass i midtre jura sandstein i Garnformasjonen. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022, og inkluderer en havbunnsramme tilknyttet Heidrunfeltet via Dvalin.
38683461
28.02.2023
30.03.2023
6607/12-2 S (Alve Nord)
6607/12-2 S (Alve Nord) er et funn i nordlige Norskehavet, 13 kilometer nord for Ærfugl Nord-feltet. Vanndybden er 365 meter. Alve Nord ble påvist i 2011. Reservoaret inneholder olje og gass i tidligjura Båtgruppen og mellomjura Fangstgruppen, og gass i Langeformasjonen av senjura alder. I desember 2022 ble det levert tre planer for utbygging og drift (PUD) for en samordnet utbygging av tre funn i Skarvområdet (Skarv Satellittprosjekt), inkludert Alve Nord. Utbyggingsløsningen for Alve Nord er en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.
21104629
28.02.2023
30.03.2023
6608/10-17 S Verdande
6608/10-17 S Verdande er et funn i den nordlige delen av Norskehavet, fem kilometer nord for Norne. Vanndybden er 375 meter. Verdande ble påvist i 2017 og avgrenset i 2018. Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av kritt alder i Langeformasjonen. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2022 og inkluderer en havbunnsramme tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Norne.
28975188
28.02.2023
30.03.2023
6705/10-1 Irpa
6705/10-1 Irpa er et funn i Vøringbassenget i Norskehavet, 70 kilometer vest for Aasta Hansteen. Vanndybden er 1330 meter. Funnet ble påvist i 2009. Reservoaret inneholder gass i turbidittsandstein av senkritt alder i Springarformasjonen på 3200 meters dyp. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i november 2022. Utbyggingsløsningen er en havbunnsramme med fire brønnslisser knyttet til Aasta Hansteen-innretningen.
5466760
28.02.2023
30.03.2023
7120/12-2 (Alke Sør)
7120/12-2 (Alke Sør) er et funn i det sørlige Barentshavet, om lag 50 kilometer sør for Snøhvit og 55 kilometer sørvest for Goliat. Vanndybden er 160 meter. Alke Sør ble påvist i 1981. Reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av sentrias og jura alder i Snadd- og Støformasjonene, og ligger på 1900 meters dyp. Prosesskapasiteten på Melkøya-landanlegget vil sannsynligvis ikke være tilgjengelig for tredjeparts bruk før 2040. Derfor vurderes alternative utbyggingssenarioer, inkludert gasstransport til en mulig hydrogen/ammoniakkfabrikk i Finnmark.
45002
28.02.2023
30.03.2023
7220/11-1 (Alta)
77220/11-1 (Alta) er et funn i det sørlige Barentshavet, om lag 60 kilometer sør for Johan Castberg-feltet. Vanndybden er 380 meter. Alta ble påvist i 2014, og avgrenset med flere brønner mellom 2015 og 2018. Reservoaret inneholder olje og gass i karbonater av senkarbon/tidligperm alder i Gipsdalengruppen og ligger på 1900 meters dyp. Alternative utbyggingsløsninger vurderes, inkludert tilknytning til Goliat eller Johan Castberg.
25288497
28.02.2023
30.03.2023