Faktasider Oljedirektoratet
Synkronisert 24.06.2021 - 08:51

Innhold

Felt på norsk kontinentalsokkel.

Definisjon

Et felt er et funn eller en kombinasjon av funn som lisensinnehaverne har besluttet å bygge ut, og som myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift (PUD) for.