Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
21.09.2023 - 01:38
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

VISUND SØR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VISUND SØR
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2008
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  20461008
 • Bilde

  Bilde
  VISUND SØR Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  22.11.2012
  Approved for production
  10.06.2011
  21.11.2012
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/8
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  53.200000
  NO
  30.000000
  NO
  9.100000
  NO
  7.700000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  2.90
  5.68
  0.79
  0.00
  10.08
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  13.00
  4.00
  3.00
  9.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.27
  0.35
  0.05
  0.00
  0.72
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Visund Sør ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ti kilometer kilometer nordøst for Gullfaks C-innretningen. Vanndybden er 290 meter. Visund Sør ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme knyttet til Gullfaks C. Produksjon startet i 2012.
  28.02.2023
  Reservoar
  Visund Sør produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 2800-2900 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres til Gullfaks C-innretningen for prosessering og eksport.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen har vært nedstengt på grunn av lavt reservoartrykk og høy vannproduksjon.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  471
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  5677
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  659
  2018
  0
  2017
  53
  2016
  0
  2015
  16
  2014
  1128
  2013
  828
  2012
  2167
  2011
  826
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  2.659705
  5.357595
  0.000000
  1.414404
  9.431704
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2022
  0.000410
  0.002323
  0.000000
  0.000429
  0.003162
  2021
  0.000729
  0.005056
  0.000000
  0.000939
  0.006724
  2020
  0.064943
  0.445236
  0.000000
  0.117598
  0.627777
  2019
  0.100875
  0.550362
  0.000000
  0.148428
  0.799665
  2018
  0.204599
  0.874571
  0.000000
  0.225750
  1.304920
  2017
  0.283717
  0.774530
  0.000000
  0.218828
  1.277075
  2016
  0.336119
  0.729528
  0.000000
  0.185983
  1.251630
  2015
  0.638462
  0.774563
  0.000000
  0.207366
  1.620391
  2014
  0.558716
  0.684878
  0.000000
  0.179362
  1.422956
  2013
  0.421711
  0.499002
  0.000000
  0.124657
  1.045370
  2012
  0.049424
  0.017546
  0.000000
  0.005064
  0.072034
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  2.702166
  5.929994
  0.000000
  8.632160
  2023
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2022
  0.000443
  0.002533
  0.000000
  0.002976
  2021
  0.000732
  0.005520
  0.000000
  0.006252
  2020
  0.071298
  0.499076
  0.000000
  0.570374
  2019
  0.100206
  0.590444
  0.000000
  0.690650
  2018
  0.212304
  0.921547
  0.000000
  1.133851
  2017
  0.287632
  0.878931
  0.000000
  1.166563
  2016
  0.361942
  0.797631
  0.000000
  1.159573
  2015
  0.638539
  0.879707
  0.000000
  1.518246
  2014
  0.558645
  0.770945
  0.000000
  1.329590
  2013
  0.421708
  0.563410
  0.000000
  0.985118
  2012
  0.048717
  0.020250
  0.000000
  0.068967
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  29.10.2008
  01.12.2008
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  25.12.2008
  25.01.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  02.12.2008
  08.12.2008
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  26.01.2009
  10.02.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  17.09.2008
  21.10.2008
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  22.08.2013
  04.06.2014
  OBSERVATION
  OIL/GAS
  05.06.2014
  28.06.2014
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  18.03.2013
  30.05.2013
  PRODUCTION
  GAS
  28.09.2011
  11.12.2011
  OBSERVATION
  OIL
  13.12.2011
  08.02.2012
  OBSERVATION
  OIL
  11.02.2012
  18.03.2012
  PRODUCTION
  OIL
  22.08.2012
  08.09.2012
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  08.09.2019
  13.10.2019
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  20.09.2011
  22.09.2011
  SHALLOW GAS
  P&A