Faktasider Oljedirektoratet

ISLAY

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ISLAY
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2008
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North Sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  21105675
 • Bilde

  Bilde
  ISLAY Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  10.04.2012
  Approved for production
  05.07.2010
  09.04.2012
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  29/6
  29/6
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  GB
  94.490000
  NO
  5.510000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.01
  0.09
  0.00
  0.00
  0.10
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  0.02
  0.00
  0.21
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Islay ligger på grensen mellom britisk og norsk sektor i den nordlige delen av Nordsjøen, 55 kilometer vest for Oseberg. Norsk andel av feltet er 5,51 prosent. Vanndybden er 120 meter. Islay ble påvist i 2008, og produksjonen startet i 2012. Feltet er bygd ut med en brønn som er koblet til Forvie-manifolden på britisk sokkel.
  26.02.2020
  Reservoar
  Islay produserer gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentformasjonen. Reservoaret ligger på 3700-3900 meters dyp.
  25.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  11.04.2017
  Transport
  Produksjonen sendes via Forvie-Alwyn-rørledningen til det britiske Alwyn-feltet for separasjon. Gassen eksporteres via rørledningen Frigg UK (FUKA) til terminalen i Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia, mens væsken eksporteres til Sullom Voe-terminalen på Shetland.
  25.04.2019
  Status
  Brønnen produserer syklisk med lave rater.
  25.04.2019
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  595
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  0
  2014
  0
  2013
  5
  2012
  12
  2011
  564
  2010
  14
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.005063
  0.091292
  0.000000
  0.008362
  0.104717
  2022
  0.000086
  0.001088
  0.000000
  0.000100
  0.001274
  2021
  0.000157
  0.001833
  0.000000
  0.000166
  0.002156
  2020
  0.000129
  0.001995
  0.000000
  0.000184
  0.002308
  2019
  0.000107
  0.001806
  0.000000
  0.000164
  0.002077
  2018
  0.000103
  0.001716
  0.000000
  0.000157
  0.001976
  2017
  0.000149
  0.002603
  0.000000
  0.000239
  0.002991
  2016
  0.000201
  0.004549
  0.000000
  0.000416
  0.005166
  2015
  0.000322
  0.007505
  0.000000
  0.000687
  0.008514
  2014
  0.000484
  0.011796
  0.000000
  0.001081
  0.013361
  2013
  0.001650
  0.031008
  0.000000
  0.002841
  0.035499
  2012
  0.001675
  0.025393
  0.000000
  0.002327
  0.029395
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.005396
  0.097999
  0.000000
  0.103395
  2022
  0.000100
  0.001178
  0.000000
  0.001278
  2021
  0.000173
  0.001903
  0.000000
  0.002076
  2020
  0.000156
  0.002160
  0.000000
  0.002316
  2019
  0.000116
  0.001956
  0.000000
  0.002072
  2018
  0.000111
  0.001855
  0.000000
  0.001966
  2017
  0.000167
  0.002808
  0.000000
  0.002975
  2016
  0.000223
  0.004910
  0.000000
  0.005133
  2015
  0.000354
  0.008100
  0.000000
  0.008454
  2014
  0.000522
  0.012524
  0.000000
  0.013046
  2013
  0.001653
  0.033235
  0.000000
  0.034888
  2012
  0.001821
  0.027370
  0.000000
  0.029191
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status