Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
20.03.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

SKULD

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SKULD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2008
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Sandnessjøen
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  21350124
 • Bilde

  Bilde
  SKULD Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  19.03.2013
  Approved for production
  20.01.2012
  18.03.2013
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6608/10
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  63.954550
  NO
  24.545460
  NO
  11.500000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  5.84
  0.66
  0.10
  0.00
  6.69
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  23.00
  0.00
  2.00
  1.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.06
  0.30
  0.04
  0.00
  1.44
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utvinning
  Skuld produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon. I tillegg er noen av brønnene utstyrt med gassløft for å kunne produsere ved lavt reservoartrykk og høyt vannkutt.
  28.02.2023
  Status
  Hovedfokus for Skuld er å identifisere nye boremål, samt forebygge scale dannelse.
  28.02.2023
  Reservoar
  Skuld produserer olje fra sandstein av tidlig- til mellomjura alder i Åre-, Tofte- og Ileformasjonene. Feltet består av forekomstene Fossekall og Dompap. Reservoarene har en liten gasskappe, og ligger på 2400-2600 meters dyp. Reservoarkvaliteten er moderat til god.
  28.02.2023
  Utbygging
  Skuld ligger i Norskehavet, 20 kilometer nord for Norne. Vanndybden er 340 meter. Skuld ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med tre havbunnsrammer tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Produksjonen startet i 2013.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen sendes til Norneskipet. Oljen overføres til tankskip via en lastebøye, sammen med oljen fra Norne. Gassen transporteres i rørledning fra Norneskipet til Åsgard, og derfra via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  903
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  10791
  2021
  379
  2020
  50
  2019
  11
  2018
  19
  2017
  53
  2016
  701
  2015
  53
  2014
  332
  2013
  3191
  2012
  4568
  2011
  1434
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.769964
  0.346677
  0.000000
  0.118798
  5.235439
  2022
  0.136752
  0.000154
  0.000000
  0.000043
  0.136949
  2021
  0.130843
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.130843
  2020
  0.172859
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.172859
  2019
  0.246480
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.246480
  2018
  0.389895
  0.000340
  0.000000
  0.000540
  0.390775
  2017
  0.505509
  0.011991
  0.000000
  0.004997
  0.522497
  2016
  0.589357
  0.041585
  0.000000
  0.015485
  0.646427
  2015
  0.928070
  0.062912
  0.000000
  0.020962
  1.011944
  2014
  1.154389
  0.120408
  0.000000
  0.046029
  1.320826
  2013
  0.515810
  0.109287
  0.000000
  0.030742
  0.655839
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.775403
  0.534251
  0.000000
  5.309654
  2022
  0.135960
  0.009362
  0.000000
  0.145322
  2021
  0.132199
  0.007403
  0.000000
  0.139602
  2020
  0.177734
  0.007915
  0.000000
  0.185649
  2019
  0.246480
  0.003623
  0.000000
  0.250103
  2018
  0.389895
  0.026139
  0.000000
  0.416034
  2017
  0.505509
  0.039637
  0.000000
  0.545146
  2016
  0.589357
  0.069258
  0.000000
  0.658615
  2015
  0.928070
  0.093045
  0.000000
  1.021115
  2014
  1.154389
  0.152505
  0.000000
  1.306894
  2013
  0.515810
  0.125364
  0.000000
  0.641174
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  19.10.2008
  21.12.2008
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  25.12.2008
  25.01.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  22.02.2010
  01.04.2010
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  06.02.2013
  19.05.2013
  OBSERVATION
  OIL
  17.06.2013
  23.06.2013
  PRODUCTION
  OIL
  11.03.2012
  24.05.2012
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  27.05.2012
  20.11.2012
  PRODUCTION
  OIL
  03.06.2016
  12.07.2016
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  01.10.2022
  05.10.2022
  PRODUCTION
  OIL
  27.01.2013
  03.06.2013
  PRODUCTION
  OIL
  25.03.2012
  13.07.2012
  INJECTION
  WATER
  23.12.2012
  14.07.2013
  INJECTION
  WATER
  29.07.2013
  23.02.2014
  INJECTION
  WATER
  27.09.2021
  06.10.2021
  INJECTION
  WATER
  22.07.2013
  20.11.2013
  OBSERVATION
  OIL
  21.11.2013
  09.12.2013
  PRODUCTION
  OIL
  13.04.2016
  21.05.2016
  INJECTION
  WATER
  26.07.2013
  02.01.2014
  PRODUCTION
  OIL
  03.01.2014
  14.01.2014
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status