Faktasider Oljedirektoratet

SVALIN

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SVALIN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1992
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  22507971
 • Bilde

  Bilde
  SVALIN Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  24.03.2014
  Approved for production
  23.11.2012
  23.03.2014
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/11
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  57.000000
  NO
  30.000000
  NO
  13.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  9.93
  0.00
  0.00
  0.00
  9.93
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  16.00
  0.00
  0.56
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  2.77
  0.00
  0.00
  0.00
  2.77
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Svalin ligger i den midtre delen av Nordsjøen, seks kilometer sørvest for Grane. Vanndybden er 120 meter. Svalin ble påvist i 1992, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet består av to separate strukturer; Svalin C og Svalin M. Svalin C er bygd ut med en havbunnsramme knyttet til Grane-innretningen og Svalin M er bygd med en flergrensbrønn boret fra Grane. Produksjonen startet i 2014.
  26.02.2020
  Reservoar
  Svalin produserer olje med assosiert gass fra massiv sandstein av paleocen til tidlig eocen alder i Heimdal- og Balderformasjonene. Reservoarene ligger i marine vifteavsetninger på 1750 meters dyp, og har svært god kvalitet.
  26.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning og trykkstøtte fra den regionale vannsonen.
  16.03.2018
  Transport
  Brønnstrømmen blir prosessert på Grane. Oljen transporteres i rørledning til Stureterminalen for lagring og eksport, mens gassen injiseres i Grane-reservoaret eller brukes som brensel på Grane-innretningen.
  14.02.2020
  Status
  Produksjonen har så langt vært lavere enn antatt ved PUD, og avtar på grunn av økende vannkutt.
  22.12.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 162
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  4743
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  5
  2017
  3
  2016
  71
  2015
  16
  2014
  2055
  2013
  1608
  2012
  985
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  7.728659
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  7.728659
  2022
  0.252006
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.252006
  2021
  0.453303
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.453303
  2020
  0.480002
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.480002
  2019
  0.468378
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.468378
  2018
  0.731386
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.731386
  2017
  0.986353
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.986353
  2016
  1.381380
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.381380
  2015
  1.960675
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.960675
  2014
  1.015176
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.015176
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  7.309934
  0.355949
  0.000000
  7.665883
  2022
  0.134457
  0.011234
  0.000000
  0.145691
  2021
  0.376358
  0.030860
  0.000000
  0.407218
  2020
  0.424248
  0.030689
  0.000000
  0.454937
  2019
  0.516287
  0.026034
  0.000000
  0.542321
  2018
  0.609854
  0.025304
  0.000000
  0.635158
  2017
  0.945771
  0.041595
  0.000000
  0.987366
  2016
  1.382838
  0.058775
  0.000000
  1.441613
  2015
  1.911022
  0.080359
  0.000000
  1.991381
  2014
  1.009099
  0.051099
  0.000000
  1.060198
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  29.06.1992
  24.07.1992
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  20.01.2008
  15.02.2008
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  15.07.2013
  08.12.2013
  OBSERVATION
  OIL
  11.12.2013
  06.01.2014
  OBSERVATION
  OIL
  07.01.2014
  10.01.2014
  OBSERVATION
  OIL
  14.01.2014
  12.02.2014
  PRODUCTION
  OIL
  13.02.2014
  23.02.2014
  PRODUCTION
  OIL
  19.02.2014
  03.03.2014
  OBSERVATION
  OIL
  15.03.2014
  29.08.2014
  PRODUCTION
  OIL
  06.03.2014
  09.04.2014
  OBSERVATION
  OIL
  10.04.2014
  13.04.2014
  OBSERVATION
  OIL
  14.04.2014
  01.05.2014
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status