Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
04.10.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

FRAM H-NORD

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  FRAM H-NORD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2007
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  23410947
 • Bilde

  Bilde
  FRAM H-NORD Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  06.09.2014
  Approved for production
  07.06.2013
  05.09.2014
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  35/11
  35/11
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  49.200000
  NO
  28.800000
  NO
  11.200000
  NO
  10.800000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.69
  0.00
  0.00
  0.00
  0.69
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  6.00
  0.00
  1.00
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.06
  0.00
  0.00
  0.00
  0.06
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Fram H-Nord ligger rett nord for Fram i den nordlige delen av Nordsjøen. Vanndybden er 360 meter. Fram H-Nord ble påvist i 2007, og myndighetene innvilget fritak fra plan for utbygging og drift (PUD) i 2013. Feltet er bygd ut med en togrens multilateral (MLT) brønn fra en havbunnsramme med fire slisser. Produksjonen startet i 2014. Byrdingfeltet er også boret fra Fram H-Nord-rammen.
  28.02.2023
  Reservoar
  Fram H-Nord produserer olje og gass fra turbidittsandstein av senjura alder i Heatherformasjonen. Reservoaret ligger på 2950 meters dyp og har god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen sendes gjennom en brønnramme på Fram Vest og transporteres videre til Troll C-innretningen for prosessering. Oljen transporteres videre i Troll Oljerør II til terminalen på Mongstad, og gassen eksporteres via Troll A-innretningen til Kollsnesterminalen.
  28.02.2023
  Status
  Fram H-Nord har hatt lavere produksjon enn forventet og produksjonen har vært innestengt i en periode på grunn av strømningsproblemer i brønnen (slugging). Problemet er nå håndterbart, og produksjonen startet opp igjen i august 2022.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  2555
  2021
  13
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  38
  2014
  1238
  2013
  1024
  2012
  242
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.643501
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.643501
  2023
  0.030277
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.030277
  2022
  0.028110
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.028110
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000408
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000408
  2017
  0.029131
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.029131
  2016
  0.160667
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.160667
  2015
  0.269082
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.269082
  2014
  0.125826
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.125826
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.671210
  0.358063
  0.000000
  1.029273
  2023
  0.030017
  0.019284
  0.000000
  0.049301
  2022
  0.028592
  0.019324
  0.000000
  0.047916
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2018
  0.000414
  0.000326
  0.000000
  0.000740
  2017
  0.029537
  0.020116
  0.000000
  0.049653
  2016
  0.161771
  0.120209
  0.000000
  0.281980
  2015
  0.267912
  0.139815
  0.000000
  0.407727
  2014
  0.152967
  0.038989
  0.000000
  0.191956
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  01.04.2007
  28.06.2007
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  29.12.2013
  28.02.2014
  OBSERVATION
  OIL
  01.03.2014
  22.05.2014
  PRODUCTION
  OIL
  23.05.2014
  08.06.2014
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status