Faktasider Oljedirektoratet

MARIA

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  MARIA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2010
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  26465170
 • Bilde

  Bilde
  MARIA Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  16.12.2017
  Approved for production
  04.09.2015
  15.12.2017
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6406/3
  6406/3
  6407/1
  6507/10
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  50.000000
  NO
  30.000000
  NO
  20.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  12.90
  1.22
  0.78
  0.00
  15.60
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  39.00
  0.00
  5.30
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  9.22
  0.89
  0.56
  0.00
  11.17
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Maria ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 25 kilometer øst for Kristin. Vanndybden er 300 meter. Maria ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2015. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer. Det er fem produksjons- og to injeksjonsbrønner på feltet. Gass til gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen via Tyrihans D-rammen. Sulfatredusert vann til injeksjon leveres fra Heidrun. Produksjonen startet i 2017.
  14.02.2020
  Reservoar
  Maria produserer olje og gass fra Garnformasjonen av mellomjura alder. Formasjonen er 90-100 meter tykk og består av massiv sandstein med skiferlag. Reservoaret ligger på 3800 meters dyp. Reservoarkvaliteten er best i den sørlige delen av forekomsten. De underliggende Tilje- og Ileformasjonene er vannførende.
  25.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Gassløft brukes i brønnene.
  16.03.2018
  Transport
  Brønnstrømmen sendes til Kristin-innretningen for prosessering og videre transport sammen med olje og gass fra Kristin- og Tyrihans-feltene. Stabilisert olje transporteres til Åsgard C og losses derfra til tankskip. Rikgassen sendes i Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen, der flytende våtgass (NGL) og kondensat skilles ut.
  14.02.2020
  Status
  Siden oppstart har produksjonen vært lavere enn ventet på grunn av begrenset reservoarkommunikasjon og trykkstøtte fra vanninjeksjon. Basert på produksjonserfaring er det forventet at de totale utvinnbare volumene blir lavere enn PUD-estimatene. Det jobbes med å øke produksjonen, og boring av flere brønner vurderes for å øke utvinningen fra feltet.
  25.02.2020
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 1963
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  14063
  2020
  1526
  2019
  625
  2018
  773
  2017
  5188
  2016
  4224
  2015
  1700
  2014
  27
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.299138
  0.059565
  0.000000
  0.035836
  4.394539
  2022
  0.810763
  0.059565
  0.000000
  0.035836
  0.906164
  2021
  1.202785
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.202785
  2020
  0.793969
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.793969
  2019
  0.439606
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.439606
  2018
  1.052015
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.052015
  2017
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  4.418432
  0.605983
  0.000000
  5.024415
  2022
  0.792643
  0.121342
  0.000000
  0.913985
  2021
  1.206981
  0.169628
  0.000000
  1.376609
  2020
  0.782828
  0.097314
  0.000000
  0.880142
  2019
  0.431472
  0.055136
  0.000000
  0.486608
  2018
  1.136087
  0.153726
  0.000000
  1.289813
  2017
  0.068421
  0.008837
  0.000000
  0.077258
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  16.05.2010
  10.08.2010
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  31.01.2012
  21.05.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  18.04.2017
  26.10.2017
  INJECTION
  WATER
  05.06.2020
  28.07.2020
  PRODUCTION
  OIL
  27.04.2017
  16.05.2017
  INJECTION
  WATER
  20.04.2017
  25.12.2017
  PRODUCTION
  OIL
  30.03.2017
  30.08.2017
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2017
  05.02.2018
  PRODUCTION
  OIL
  02.04.2017
  18.09.2017
  INJECTION
  WATER
  13.03.2020
  17.05.2020
  INJECTION
  WATER
  28.03.2017
  18.07.2017
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status