Faktasider Oljedirektoratet

BYRDING

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  BYRDING
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2005
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  28975067
 • Bilde

  Bilde
  BYRDING Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  12.07.2017
  Approved for production
  17.01.2017
  11.07.2017
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  35/11
  35/11
  35/11
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  70.000000
  NO
  15.000000
  NO
  15.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.01
  0.81
  0.08
  0.00
  1.97
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  6.59
  0.00
  1.25
  0.62
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.17
  0.37
  0.04
  0.00
  0.62
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Byrding ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, fire kilometer nord for feltet Fram H-Nord og 30 kilometer nord for Troll C-innretningen. Vanndybden er 360 meter. Byrding ble påvist i 2005, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er en togrens multilateral (MLT) brønn som ble boret fra Fram H-Nord-bunnrammen. Produksjonen startet 2017.
  12.02.2020
  Reservoar
  Byrding produserer olje og gass fra turbidittsandstein av senjura alder i Heatherformasjonen. Reservoaret ligger på 3050 meters dyp. Det har en kompleks struktur, og reservoarkvaliteten er god.
  25.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  25.04.2019
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres via Fram Vest til Troll C for prosessering. Oljen transporteres videre i Troll Oljerør II til Mongstad-terminalen. Gassen eksporteres via Troll A til Kollsnes-terminalen.
  12.02.2020
  Status
  Feltet produserer med høyere gass/olje-forhold enn forventet.
  25.04.2019
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 0
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  973
  2020
  -3
  2019
  -14
  2018
  20
  2017
  930
  2016
  40
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.812762
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.812762
  2022
  0.044503
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.044503
  2021
  0.112199
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.112199
  2020
  0.134196
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.134196
  2019
  0.181203
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.181203
  2018
  0.209394
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.209394
  2017
  0.131267
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.131267
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.882702
  0.509479
  0.000000
  1.392181
  2022
  0.039116
  0.033434
  0.000000
  0.072550
  2021
  0.102488
  0.076498
  0.000000
  0.178986
  2020
  0.122195
  0.077536
  0.000000
  0.199731
  2019
  0.197559
  0.113375
  0.000000
  0.310934
  2018
  0.270407
  0.145254
  0.000000
  0.415661
  2017
  0.150937
  0.063382
  0.000000
  0.214319
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  18.03.2005
  28.05.2005
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  23.08.2006
  07.12.2006
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  07.02.2017
  24.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
  25.05.2017
  09.06.2017
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status