Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.10.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

SINDRE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SINDRE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2017
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  29401178
 • Bilde

  Bilde
  SINDRE Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  26.05.2017
  Approved for production
  27.03.2017
  25.05.2017
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  34/10
  34/11
  34/8
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  74.660000
  NO
  25.340000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.10
  0.07
  0.01
  0.00
  0.19
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  12.00
  1.00
  4.00
  1.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.08
  0.05
  0.01
  0.00
  0.15
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Sindre ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, tre kilometer nordøst for Gullfaks. Vanndybden er 250 meter. Sindre ble påvist og fikk innvilget fritak fra plan for utbygging og drift (PUD) i 2017. Utbyggingskonseptet er en produksjonsbrønn boret fra Gullfaks C-innretningen. Produksjonen startet i 2017.
  28.02.2023
  Reservoar
  Sindre inneholder olje i sandstein av sentrias til tidligjura alder i Lundeformasjonen, Statfjordgruppen og Dunlingruppen. Hovedreservoaret ligger på 3100 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god, men forseglende forkastninger reduserer kommunikasjon i reservoaret. Det er også identifisert reservoar i midtre jura sandstein i Brentgruppen.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning, men raskt reservoartrykkfall kan gjøre det nødvendig med trykkstøtte.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen fra Sindre og Gimle prosesseres på Gullfaks C-innretningen og transporteres videre sammen med olje og gass fra Gullfaks.
  28.02.2023
  Status
  Feltet har i lengre tid vært nedstengt på grunn av lavt reservoartrykk. Det har vært mulig å produsere brønnen i en begrenset periode i slutten av 2022 etter at trykket har bygget seg opp. En ny brønn er planlagt boret i 2023 i området mellom Sindre- og Gimlefeltene. Sindre og Gimle har nylig blitt slått sammen til en unit ved navn Brime.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  279
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  343
  2021
  9
  2020
  0
  2019
  6
  2018
  0
  2017
  328
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.027337
  0.039616
  0.000000
  0.008692
  0.075645
  2023
  0.005324
  0.019198
  0.000000
  0.004133
  0.028655
  2022
  0.002909
  0.013656
  0.000000
  0.002761
  0.019326
  2021
  -0.003348
  0.006762
  0.000000
  0.001798
  0.005212
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.001764
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.001764
  2018
  0.000405
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000405
  2017
  0.020283
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.020283
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.028880
  0.048419
  0.000000
  0.077299
  2023
  0.006413
  0.010278
  0.000000
  0.016691
  2022
  0.000015
  0.000021
  0.000000
  0.000036
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2019
  0.001764
  0.002506
  0.000000
  0.004270
  2018
  0.000405
  0.000240
  0.000000
  0.000645
  2017
  0.020283
  0.035374
  0.000000
  0.055657
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  08.02.2017
  26.03.2017
  WILDCAT
  PLUGGED
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  03.04.2017
  09.04.2017
  PRODUCTION
  OIL/GAS/CONDENSATE
  11.04.2017
  23.04.2017
  PRODUCTION
  OIL/GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status