Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.09.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

JOHAN CASTBERG

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  JOHAN CASTBERG
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Approved for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2011
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Barents sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Hammerfest
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  32017325
 • Bilde

  Bilde
  JOHAN CASTBERG Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Approved for production
  11.06.2018
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  7220/7
  7220/4
  7220/5
  7220/8
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  50.000000
  NO
  30.000000
  NO
  20.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  88.97
  0.00
  0.00
  0.00
  88.97
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  175.00
  0.00
  0.00
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  88.97
  0.00
  0.00
  0.00
  88.97
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Johan Castberg ligger i Barentshavet, 100 kilometer nordvest for Snøhvit-feltet. Vanndybden er 370 meter. Johan Castberg består av de tre funnene Skrugard, Havis og Drivis, som ble påvist mellom 2011 og 2013. Funnene skal bygges ut sammen, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2018. Utbyggingskonseptet er et produksjons- og lagerskip (FPSO) knyttet til havbunnsrammer med 18 horisontale produksjonsbrønner og 12 injeksjonsbrønner.
  28.02.2023
  Reservoar
  Reservoarene inneholder olje med gasskappe i tre separate sandsteinsforekomster av sentrias til mellomjura alder i Tubåen-, Nordmela- og Støformasjonene, og ligger på 1350 til 1900 meters dyp. Reservoarene i Tubåen- og Støformasjonen har generelt gode egenskaper; Nordmelaformasjonen er mer heterogen med flere laterale barrierer.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet skal produseres med trykkstøtte fra gass- og vanninjeksjon.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen skal overføres til skytteltankere og transportert til markedet.
  28.02.2023
  Status
  Feltet er under utbygging, og det skal etter planen komme i produksjon i 2024.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  23150
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  40575
  2021
  8657
  2020
  10944
  2019
  11584
  2018
  8470
  2017
  920
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  27.01.2012
  24.03.2012
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  05.12.2011
  24.01.2012
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  28.02.2014
  05.05.2014
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  27.02.2011
  02.05.2011
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  INJECTION
  16.10.2021
  21.10.2021
  PRODUCTION
  OIL
  02.05.2021
  15.10.2021
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  15.03.2021
  18.06.2021
  PRODUCTION
  OIL
  26.04.2021
  27.05.2021
  INJECTION
  GAS
  14.04.2021
  18.09.2021
  PRODUCTION
  OIL
  07.04.2021
  14.07.2021
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  15.09.2020
  25.10.2020
  INJECTION
  WATER
  21.09.2020
  30.07.2021
  INJECTION
  WATER
  29.11.2021
  17.01.2022
  PRODUCTION
  OIL
  14.01.2021
  31.01.2021
  INJECTION
  GAS
  25.11.2021
  19.02.2022
  PRODUCTION
  OIL
  20.02.2022
  24.02.2022
  PRODUCTION
  OIL
  03.12.2021
  PRODUCTION
  PRODUCTION
  09.08.2020
  14.12.2020
  INJECTION
  WATER
  14.08.2020
  08.01.2021
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status