Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.10.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

VILJE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VILJE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2003
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  3392471
 • Bilde

  Bilde
  VILJE Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  01.08.2008
  Approved for production
  18.03.2005
  31.07.2008
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/4
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  46.904000
  NO
  28.853000
  NO
  24.243000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  15.38
  0.00
  0.00
  0.00
  15.38
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  24.00
  0.00
  1.00
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.87
  0.00
  0.00
  0.00
  1.87
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Vilje ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, 20 kilometer nordøst for Alvheim. Vanndybden i området er 120 meter. Vilje ble påvist i 2003, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med tre horisontale havbunnsbrønner som er knyttet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Alvheim. Produksjonen startet i 2008. Skogul-feltet er tilknyttet Alvheim FPSO via havbunnsrammen på Vilje.
  28.02.2023
  Reservoar
  Vilje produserer olje fra turbidittsandstein av paleocen alder i Heimdalformasjonen. Reservoaret har gode egenskaper og ligger i et viftesystem på 2150 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med naturlig vanndriv fra den regionale underliggende vannsonen i Heimdalformasjonen.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Alvheim-skipet, der oljen overføres til tankskip via en lastebøye. Gassen transporteres via rørledning fra Alvheim til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sokkel.
  28.02.2023
  Status
  De nåværende utvinningsestimatene er betydelig høyere enn ved PUD. Imidlertid avtar produksjonen fra feltet jevnlig, fordi brønnstrømmen innholder stadig mer vann.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  8
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  3044
  2021
  0
  2020
  0
  2019
  1
  2018
  -3
  2017
  14
  2016
  0
  2015
  -2
  2014
  217
  2013
  625
  2012
  245
  2011
  24
  2010
  1
  2009
  2
  2008
  138
  2007
  191
  2006
  1004
  2005
  587
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  13.587908
  0.539551
  0.000000
  0.000000
  14.127459
  2023
  0.081083
  0.000349
  0.000000
  0.000000
  0.081432
  2022
  0.163982
  0.001033
  0.000000
  0.000000
  0.165015
  2021
  0.198317
  0.003267
  0.000000
  0.000000
  0.201584
  2020
  0.292902
  0.007882
  0.000000
  0.000000
  0.300784
  2019
  0.294155
  0.007483
  0.000000
  0.000000
  0.301638
  2018
  0.483868
  0.014384
  0.000000
  0.000000
  0.498252
  2017
  0.654850
  0.022363
  0.000000
  0.000000
  0.677213
  2016
  0.818349
  0.030326
  0.000000
  0.000000
  0.848675
  2015
  0.788965
  0.026350
  0.000000
  0.000000
  0.815315
  2014
  1.089105
  0.042613
  0.000000
  0.000000
  1.131718
  2013
  1.317684
  0.054967
  0.000000
  0.000000
  1.372651
  2012
  1.764347
  0.077572
  0.000000
  0.000000
  1.841919
  2011
  1.772447
  0.081089
  0.000000
  0.000000
  1.853536
  2010
  1.783081
  0.082556
  0.000000
  0.000000
  1.865637
  2009
  1.557423
  0.069980
  0.000000
  0.000000
  1.627403
  2008
  0.527350
  0.017337
  0.000000
  0.000000
  0.544687
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  13.572831
  0.701237
  0.000000
  14.274068
  2023
  0.081083
  0.003988
  0.000000
  0.085071
  2022
  0.163982
  0.008369
  0.000000
  0.172351
  2021
  0.198317
  0.010305
  0.000000
  0.208622
  2020
  0.292902
  0.014819
  0.000000
  0.307721
  2019
  0.294155
  0.014906
  0.000000
  0.309061
  2018
  0.483868
  0.025846
  0.000000
  0.509714
  2017
  0.654850
  0.033015
  0.000000
  0.687865
  2016
  0.818349
  0.041645
  0.000000
  0.859994
  2015
  0.788965
  0.037226
  0.000000
  0.826191
  2014
  1.089105
  0.053703
  0.000000
  1.142808
  2013
  1.317684
  0.066252
  0.000000
  1.383936
  2012
  1.770849
  0.090940
  0.000000
  1.861789
  2011
  1.776790
  0.091036
  0.000000
  1.867826
  2010
  1.784589
  0.094736
  0.000000
  1.879325
  2009
  1.538108
  0.083921
  0.000000
  1.622029
  2008
  0.519235
  0.030530
  0.000000
  0.549765
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  05.09.2003
  29.09.2003
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  13.02.2006
  05.06.2007
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  06.06.2007
  17.06.2007
  PRODUCTION
  OIL
  25.02.2006
  16.07.2007
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  23.07.2007
  10.08.2007
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.08.2007
  26.08.2007
  PRODUCTION
  OIL
  27.08.2007
  09.09.2007
  PRODUCTION
  OIL
  26.03.2013
  24.04.2013
  OBSERVATION
  OIL
  26.04.2013
  15.03.2014
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status