Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.10.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

BLANE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  BLANE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1989
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  3437650
 • Bilde

  Bilde
  BLANE Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  12.09.2007
  Approved for production
  01.07.2005
  11.09.2007
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  1/2
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  GB
  43.493210
  GB
  25.001200
  NO
  18.000000
  GB
  12.500600
  GB
  1.004990
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.86
  0.00
  0.00
  0.00
  0.86
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  3.00
  0.00
  0.00
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.04
  0.00
  0.00
  0.00
  0.04
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Blane ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 35 kilometer sørvest for Ula. Feltet ligger på grensen til britisk sektor, og den norske delen utgjør 18 prosent. Vanndybden er 70 meter. Blane ble påvist i 1989, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med en undervannsinnretning på britisk sokkel som omfatter to horisontale produksjonsbrønner koblet til Ula. Produksjonen startet i 2007.
  28.02.2023
  Reservoar
  Blane produserer olje fra paleocen sandstein i Fortiesformasjonen. Reservoaret er av moderat til god kvalitet, og ligger på 3100 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Fram til 2019 ble feltet produsert med trykkstøtte fra injeksjon av produsert vann fra Blane, Tambar og Ula. Det produseres nå med trykkavlastning. I tillegg brukes gassløft i brønnene.
  28.02.2023
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Ula for prosessering. Oljen eksporteres videre til Teesside i Storbritannia.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen fra feltet har generelt vært god, men vannproduksjonen er økende. Produksjonen er begrenset av restriksjoner for mengde olje i vannet.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  6
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  551
  2021
  1
  2020
  1
  2019
  1
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  -9
  2014
  18
  2013
  0
  2012
  0
  2011
  -2
  2010
  -3
  2009
  3
  2008
  61
  2007
  129
  2006
  300
  2005
  51
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.777251
  0.000000
  0.000000
  0.031845
  0.809096
  2023
  0.004083
  0.000000
  0.000000
  0.000523
  0.004606
  2022
  0.003646
  0.000000
  0.000000
  0.000108
  0.003754
  2021
  0.007113
  0.000000
  0.000000
  0.000313
  0.007426
  2020
  0.014512
  0.000000
  0.000000
  0.000634
  0.015146
  2019
  0.013957
  0.000000
  0.000000
  0.000658
  0.014615
  2018
  0.018700
  0.000000
  0.000000
  0.000796
  0.019496
  2017
  0.019998
  0.000000
  0.000000
  0.000780
  0.020778
  2016
  0.029043
  0.000000
  0.000000
  0.001074
  0.030117
  2015
  0.027985
  0.000000
  0.000000
  0.001138
  0.029123
  2014
  0.040751
  0.000000
  0.000000
  0.001924
  0.042675
  2013
  0.045239
  0.000000
  0.000000
  0.002073
  0.047312
  2012
  0.053747
  0.000000
  0.000000
  0.002206
  0.055953
  2011
  0.100753
  0.000000
  0.000000
  0.003716
  0.104469
  2010
  0.094026
  0.000000
  0.000000
  0.003328
  0.097354
  2009
  0.115662
  0.000000
  0.000000
  0.004668
  0.120330
  2008
  0.139407
  0.000000
  0.000000
  0.005878
  0.145285
  2007
  0.048629
  0.000000
  0.000000
  0.002028
  0.050657
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.829339
  0.043862
  0.000000
  0.873201
  2023
  0.004394
  0.000163
  0.000000
  0.004557
  2022
  0.003923
  0.000133
  0.000000
  0.004056
  2021
  0.007970
  0.000245
  0.000000
  0.008215
  2020
  0.016135
  0.000771
  0.000000
  0.016906
  2019
  0.015460
  0.000832
  0.000000
  0.016292
  2018
  0.020547
  0.001139
  0.000000
  0.021686
  2017
  0.021764
  0.001370
  0.000000
  0.023134
  2016
  0.031434
  0.001909
  0.000000
  0.033343
  2015
  0.030402
  0.001831
  0.000000
  0.032233
  2014
  0.045039
  0.002062
  0.000000
  0.047101
  2013
  0.049879
  0.002071
  0.000000
  0.051950
  2012
  0.058153
  0.002613
  0.000000
  0.060766
  2011
  0.106263
  0.005024
  0.000000
  0.111287
  2010
  0.098480
  0.005338
  0.000000
  0.103818
  2009
  0.121615
  0.006801
  0.000000
  0.128416
  2008
  0.146876
  0.008555
  0.000000
  0.155431
  2007
  0.051005
  0.003005
  0.000000
  0.054010
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  20.03.1989
  04.06.1989
  WILDCAT
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status