Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.11.2023 - 01:33
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

RINGHORNE ØST

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  RINGHORNE ØST
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2003
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  3505505
 • Bilde

  Bilde
  RINGHORNE ØST Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  19.03.2006
  Approved for production
  10.11.2005
  18.03.2006
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/8
  25/8
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  69.980000
  NO
  22.620000
  NO
  7.400000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  14.70
  0.27
  0.00
  0.00
  14.97
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  26.00
  0.00
  1.00
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.51
  0.00
  0.00
  0.00
  1.51
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Ringhorne Øst ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, seks kilometers nordøst for Balder. Vanndybden er 130 meter. Ringhorne Øst ble påvist i 2003, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med fire produksjonsbrønner boret fra Ringhorne brønnhodeinnretningen. Produksjonen startet i 2006.
  28.02.2023
  Reservoar
  Ringhorne Øst produserer olje med assosiert gass fra sandstein av jura alder i Statfjordgruppen. Reservoaret ligger på 1940 meters dyp, og har svært god kvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med naturlig vanndriv fra en regional vannsone på nord- og østsiden av strukturen. Brønnene har gassløft for å optimalisere produksjonen, og dette vil bli utvidet som følge av økende produksjon av vann.
  28.02.2023
  Transport
  Produksjonen går fra Ringhorne brønnhodeinnretningen til produksjons- og lagerskipet (FPSO) Balder for prosessering, lagring og eksport. Oljen fraktes med tankskip. Eventuell overskuddsgass kan sendes til Jotun FPSO for eksport via Statpipe til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen er i halefasen. Det planlegges å bore flere tilleggsbrønner de kommende årene. Endret PUD for Balder og Ringhorne som ble godkjent 2020 vil også påvirke Ringhorne Øst. Feltets levetid vil bli forlenget, og produksjonen vil økes som følge av økt kapasitet i området.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  687
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  1009
  2021
  16
  2020
  0
  2019
  0
  2018
  0
  2017
  0
  2016
  2
  2015
  2
  2014
  -29
  2013
  8
  2012
  272
  2011
  56
  2010
  142
  2009
  25
  2008
  1
  2007
  29
  2006
  395
  2005
  90
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  13.240720
  0.266837
  0.000000
  0.000000
  13.507557
  2023
  0.020103
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.020103
  2022
  0.113820
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.113820
  2021
  0.104725
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.104725
  2020
  0.186793
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.186793
  2019
  0.280269
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.280269
  2018
  0.277138
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.277138
  2017
  0.438874
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.438874
  2016
  0.518265
  0.012158
  0.000000
  0.000000
  0.530423
  2015
  0.633961
  0.015019
  0.000000
  0.000000
  0.648980
  2014
  0.701599
  0.012238
  0.000000
  0.000000
  0.713837
  2013
  0.864803
  0.010326
  0.000000
  0.000000
  0.875129
  2012
  0.922243
  0.023443
  0.000000
  0.000000
  0.945686
  2011
  0.945377
  0.027806
  0.000000
  0.000000
  0.973183
  2010
  1.093951
  0.031343
  0.000000
  0.000000
  1.125294
  2009
  1.603411
  0.043425
  0.000000
  0.000000
  1.646836
  2008
  1.979466
  0.035415
  0.000000
  0.000000
  2.014881
  2007
  1.621669
  0.024663
  0.000000
  0.000000
  1.646332
  2006
  0.934253
  0.031001
  0.000000
  0.000000
  0.965254
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  13.241190
  0.391847
  0.000000
  13.633037
  2023
  0.020103
  0.000573
  0.000000
  0.020676
  2022
  0.113820
  0.019271
  0.000000
  0.133091
  2021
  0.104725
  0.007321
  0.000000
  0.112046
  2020
  0.186793
  0.011453
  0.000000
  0.198246
  2019
  0.280269
  0.005885
  0.000000
  0.286154
  2018
  0.277138
  0.007310
  0.000000
  0.284448
  2017
  0.438874
  0.005879
  0.000000
  0.444753
  2016
  0.518265
  0.016654
  0.000000
  0.534919
  2015
  0.633961
  0.020052
  0.000000
  0.654013
  2014
  0.701599
  0.017679
  0.000000
  0.719278
  2013
  0.864803
  0.022714
  0.000000
  0.887517
  2012
  0.922243
  0.031625
  0.000000
  0.953868
  2011
  0.945377
  0.034898
  0.000000
  0.980275
  2010
  1.093951
  0.038982
  0.000000
  1.132933
  2009
  1.603411
  0.048297
  0.000000
  1.651708
  2008
  1.979466
  0.041553
  0.000000
  2.021019
  2007
  1.621669
  0.028061
  0.000000
  1.649730
  2006
  0.934723
  0.033640
  0.000000
  0.968363
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  21.08.2003
  22.09.2003
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  13.07.2004
  07.08.2004
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  13.03.2006
  04.04.2006
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  24.04.2012
  24.05.2012
  OBSERVATION
  OIL
  30.05.2012
  07.07.2012
  PRODUCTION
  OIL
  04.01.2006
  10.02.2006
  OBSERVATION
  OIL
  13.02.2006
  26.02.2006
  INJECTION
  GAS
  11.04.2006
  18.05.2006
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status