Faktasider Oljedirektoratet

ÆRFUGL NORD

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ÆRFUGL NORD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2012
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Sandnessjøen
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  38542241
 • Bilde

  Bilde
  ÆRFUGL NORD Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  05.11.2021
  Approved for production
  06.04.2018
  04.11.2021
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6507/3
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  30.000000
  NO
  30.000000
  NO
  25.000000
  NO
  15.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.23
  2.40
  0.26
  0.00
  3.12
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  1.77
  0.00
  0.00
  9.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.22
  2.28
  0.25
  0.00
  2.98
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Ærfugl Nord ligger i den nordlige delen av Norskehavet, like vest for Skarv. Vanndybden er 350-450 meter. Ærfugl Nord ble påvist i 2012, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Utbyggingen inkluderer en produksjonsbrønn tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.
  20.02.2021
  Reservoar
  Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av kritt alder i Lysingformasjonen. Reservoaret har gode egenskaper og ligger på 2800 meters dyp.
  20.02.2021
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  23.11.2021
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres til Skarv-skipet for behandling. Kondensatet overføres til tankskip via en lastebøye, mens gassen transporteres til Kårstø-terminalen i en 80 kilometer lang rørledning som er koblet til Åsgard Transport System (ÅTS).
  23.11.2021
  Status
  Feltet startet produksjon i november 2021.
  23.11.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 991
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  764
  2020
  626
  2019
  138
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.041263
  0.431863
  0.000000
  0.047233
  0.520359
  2022
  0.044628
  0.410076
  0.000000
  0.044760
  0.499464
  2021
  -0.003365
  0.021787
  0.000000
  0.002473
  0.020895
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.082386
  0.729942
  0.000000
  0.812328
  2022
  0.064613
  0.631009
  0.000000
  0.695622
  2021
  0.017773
  0.098933
  0.000000
  0.116706
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  01.06.2012
  15.07.2012
  WILDCAT
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  29.01.2021
  11.02.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.02.2021
  18.02.2021
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status