Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
05.12.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

HUGIN

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  HUGIN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Approved for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1986
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  42002474
 • Bilde

  Bilde
  HUGIN Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Approved for production
  27.06.2023
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/2
  25/2
  25/5
  25/2
  25/2
  25/3
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  87.700000
  NO
  12.300000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  29.27
  6.53
  1.18
  0.00
  38.04
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  61.00
  3.00
  9.00
  4.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  29.27
  6.53
  1.18
  0.00
  38.04
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Hugin ligger i Yggdrasilområdet i midtre Nordsjøen, 20 kilometer øst for Friggfeltet. Vanndybden er 120 meter. Hugin består av tre funn; Frigg Gamma Delta, Rind og Langfjellet. Det første funnet ble gjort i 1986 da Frigg Gamma ble påvist. Plan for utbygging og drift (PUD) av Hugin ble godkjent i juni 2023. Planen omfatter utbygging av Hugin-funnene og reutvikling av Frøyfeltet. Prospekter skal bli testet i en senere borekampanje og produsert gjennom gjenværende brønnslisser. Utbyggingskonseptet inkluderer en prosessinnretning med boligkvarter, Hugin A, og en normalt ubemannet innretning på Frøy, Hugin B, samt havbunnsrammer tilknyttet Hugin A. Hugin A vil være feltsenteret for Yggdrasilområdet.
  23.08.2023
  Reservoar
  Reservoarene inneholder olje og gass i sandstein hovedsakelig av eocen alder i Friggformasjonen og av mellomjura alder i Huginformasjonen. De ligger på henholdsvis 1900 og 3500 meters dyp. Huginområdet er geologisk komplekst og forekomstene har varierende reservoar- og væskeegenskaper.
  23.08.2023
  Utvinning
  Langfjellet, Frøy og Rind skal produseres med trykkstøtte ved vanninjeksjon. Frigg Gamma Delta skal produseres med trykkavlastning, og det planlegges reinjeksjon av produsert vann i vannsonen.
  23.08.2023
  Transport
  Gassen skal eksporteres gjennom rørledning fra Hugin A til Statpipe og terminalen på Kårstø. Oljen skal eksporteres gjennom rørledning fra Hugin A til Grane oljerør og videre til Stureterminalen.
  23.08.2023
  Status
  Feltet er under utbygging. Hugin bygges ut samordnet med feltene Fulla og Munin i Yggdrasilområdet. Produksjonen er planlagt å starte i 2027.
  23.08.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  08.03.1976
  04.08.1976
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  01.08.1977
  15.11.1977
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  02.12.1985
  19.03.1986
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  16.09.1987
  22.09.1987
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  20.02.1987
  10.05.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  06.09.1989
  25.01.1990
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  11.09.2016
  19.10.2016
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  19.10.2016
  30.10.2016
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  31.10.2016
  17.11.2016
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  06.08.2016
  11.09.2016
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  27.08.2017
  11.09.2017
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  11.05.2023
  02.06.2023
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  15.04.2021
  16.04.2021
  SHALLOW GAS
  PLUGGED