Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
05.12.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

FULLA

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  FULLA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Approved for production
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2009
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  42002479
 • Bilde

  Bilde
  FULLA Felt
  Bilde ikke tilgjengelig
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Approved for production
  27.06.2023
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  25/2
  30/11
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  47.700000
  NO
  40.000000
  NO
  12.300000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.25
  9.54
  0.93
  0.00
  12.56
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  2.00
  0.00
  11.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.25
  9.54
  0.93
  0.00
  12.56
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Fulla ligger i Yggdrasilområdet i midtre Nordsjøen, 15 kilometer nordøst for Friggfeltet. Vanndybden er 110 meter. Fulla ble påvist i 2009, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Planen omfatter utbygging av Fulla og reutvikling av Lille-Frigg-feltet. Utbyggingskonseptet inkluderer en havbunnsramme med seks slisser tilknyttet Hugin A-innretningen i den sørlige delen av Yggdrasilområdet. Utbyggingsplanen inkluderer også en mulig reutvikling av Øst Frigg-feltet med en ny havbunnsramme med seks slisser. Flere prospekter er også beskrevet og kan bores og produseres når brønnslisser blir tilgjengelige.
  23.08.2023
  Reservoar
  Fulla- og Lille-Frigg-reservoarene inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen, og ligger på 3600-4000 meters dyp. Reservoaret i Øst Frigg inneholder gass i sandstein av eocen alder i Friggformasjonen, og ligger på 1900 meters dyp. Reservoarene er strukturelt komplekse og har varierende reservoaregenskaper.
  23.08.2023
  Utvinning
  Feltet skal produseres med trykkavlastning.
  23.08.2023
  Transport
  Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Huginfeltet for prosessering og videre transport.
  12.08.2023
  Status
  Feltet er under utbygging. Fulla bygges ut samordnet med feltene Hugin og Munin i Yggdrasilområdet. Produksjonen er planlagt å starte i 2027.
  23.08.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  12.11.2008
  03.02.2009
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  02.04.2009
  25.05.2009
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  16.04.2021
  17.04.2021
  SHALLOW GAS
  PLUGGED