Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.10.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

SLEIPNER ØST

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  SLEIPNER ØST
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1981
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Dusavik
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43478
 • Bilde

  Bilde
  SLEIPNER ØST Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  24.08.1993
  Approved for production
  15.12.1986
  23.08.1993
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  15/9
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  59.600000
  NO
  15.400000
  NO
  15.000000
  NO
  10.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.43
  69.43
  13.42
  26.62
  121.98
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  77.00
  0.00
  91.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.05
  0.27
  0.01
  0.00
  0.34
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Sleipner Øst ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Vanndybden er 80 meter. Sleipner Øst ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1986. Feltet er bygd ut med Sleipner A, en integrert prosess-, bore- og boliginnretning med understell av betong. Utbyggingen omfatter også Sleipner R stigerørsinnretning, som knytter Sleipner A til rørledningene for gasstransport, og Sleipner T-innretningen for prosess og fjerning av CO2. Produksjonen startet i 1993. PUD for Loke Heimdal og Loke Trias ble godkjent henholdsvis i 1991 og 1995. Det ble da installert to havbunnsrammer, en for produksjon fra den nordlige delen av Sleipner Øst og en for produksjon av Loke-forekomsten. Alpha Nord-segmentet ble bygd ut i 2004 med en havbunnsramme som er knyttet til Sleipner T. Utgardfeltet er tilknyttet Sleipner T for prosessering og fjerning av CO2. Via en egen injeksjonsbrønn på Sleipner A injiseres CO2-en i Utsiraformasjonen. Feltene Sigyn, Gungne, Gudrun og Gina Krog er koblet opp mot Sleipner A.
  28.02.2023
  Reservoar
  Sleipner Øst produserer gass og kondensat. Reservoarene i Sleipner Øst og Loke er i turbidittsandstein av paleocen alder i Tyformasjonen, grunnmarin sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen og kontinental sandstein av trias alder i Skagerrakformasjonen. I tillegg er det påvist gass i Heimdalformasjonen, som ligger over Tyformasjonen. Reservoarkvaliteten i Tyformasjonen er god, mens Skagerrakformasjonen har generell dårligere kvalitet enn Ty- og Huginformasjonene. Reservoarene er på 2300 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Reservoaret i Huginformasjonen produseres med trykkavlastning. Fram til 2005 ble reservoaret i Tyformasjonen produsert med resirkulering av tørrgass. Produksjonen fra Tyreservoaret stanset i 2012. Brønnene produseres med redusert innløpstrykk for å optimalisere produksjonen.
  28.02.2023
  Transport
  Salgsgass eksporteres fra Sleipner A-innretningen via Gassled (område D) til markedet. Ustabilt kondensat transporteres i rørledning til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Sleipner Øst er i sen haleproduksjon. Hovedfokus er å øke reserver og redusere produksjonsnedgangen. Det er forventet at Sleipner Øst fortsatt er i drift for tilknyttede felt etter at egen produksjon er opphørt. Som en del av elektrifiseringen av Utsirahøgda, er det planlagt at innretningene skal opereres med kraft fra land i løpet av 2023.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  1347
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  29443
  2021
  589
  2020
  14
  2019
  75
  2018
  56
  2017
  90
  2016
  219
  2015
  344
  2014
  406
  2013
  488
  2012
  406
  2011
  201
  2010
  213
  2009
  562
  2008
  961
  2007
  503
  2006
  323
  2005
  297
  2004
  198
  2003
  65
  2002
  311
  2001
  290
  2000
  356
  1999
  162
  1998
  214
  1997
  23
  1996
  147
  1995
  284
  1994
  484
  1993
  3835
  1992
  6571
  1991
  4718
  1990
  3670
  1989
  1757
  1988
  538
  1987
  73
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.389803
  197.640098
  26.832274
  25.334007
  250.196182
  2023
  0.010276
  0.054420
  0.000000
  0.003317
  0.068013
  2022
  0.014269
  0.076071
  0.000000
  0.003452
  0.093792
  2021
  0.017419
  0.089119
  0.000000
  0.013465
  0.120003
  2020
  0.031902
  0.142349
  0.000000
  0.033088
  0.207339
  2019
  0.041652
  0.170365
  0.000000
  0.041510
  0.253527
  2018
  0.043215
  0.192961
  0.000000
  0.045769
  0.281945
  2017
  0.052767
  0.138141
  0.000000
  0.032322
  0.223230
  2016
  0.058753
  0.292202
  0.000000
  0.056587
  0.407542
  2015
  0.067935
  0.349050
  0.000000
  0.074973
  0.491958
  2014
  0.051615
  1.511883
  0.017880
  0.086656
  1.668034
  2013
  0.000000
  5.939875
  0.060071
  0.141961
  6.141907
  2012
  0.000000
  6.895643
  0.090722
  0.209146
  7.195511
  2011
  0.000000
  8.098495
  0.142569
  0.262186
  8.503250
  2010
  0.000000
  8.088174
  0.143849
  0.311903
  8.543926
  2009
  0.000000
  10.083317
  0.218891
  0.405797
  10.708005
  2008
  0.000000
  11.335180
  0.309336
  0.484124
  12.128640
  2007
  0.000000
  13.420229
  0.412751
  0.610363
  14.443343
  2006
  0.000000
  13.215261
  0.467099
  0.699644
  14.382004
  2005
  0.000000
  14.321462
  0.606960
  0.805603
  15.734025
  2004
  0.000000
  12.691870
  0.719983
  0.903865
  14.315718
  2003
  0.000000
  13.232623
  1.014870
  1.083105
  15.330598
  2002
  0.000000
  13.480653
  1.528643
  1.733532
  16.742828
  2001
  0.000000
  11.641258
  1.876867
  1.821244
  15.339369
  2000
  0.000000
  11.805584
  2.113172
  1.854324
  15.773080
  1999
  0.000000
  8.069493
  2.636656
  2.206482
  12.912631
  1998
  0.000000
  7.197881
  2.586032
  2.102149
  11.886062
  1997
  0.000000
  7.500478
  2.699619
  2.187024
  12.387121
  1996
  0.000000
  7.625174
  3.195352
  2.548212
  13.368738
  1995
  0.000000
  5.195400
  3.168372
  2.488660
  10.852432
  1994
  0.000000
  3.951791
  2.382600
  1.784172
  8.118563
  1993
  0.000000
  0.833696
  0.439980
  0.299372
  1.573048
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  100.896901
  55.855058
  156.751959
  2023
  0.000000
  0.061606
  0.015084
  0.076690
  2022
  0.000000
  0.085994
  0.021100
  0.107094
  2021
  0.000000
  0.092821
  0.033199
  0.126020
  2020
  0.000000
  0.146186
  0.074882
  0.221068
  2019
  0.000000
  0.175029
  0.107989
  0.283018
  2018
  0.000000
  0.193368
  0.118877
  0.312245
  2017
  0.000000
  0.135812
  0.068759
  0.204571
  2016
  0.000000
  0.294393
  0.133436
  0.427829
  2015
  0.000000
  0.354067
  0.164696
  0.518763
  2014
  0.000000
  0.369868
  0.175100
  0.544968
  2013
  0.000000
  0.446234
  0.229403
  0.675637
  2012
  0.000000
  0.660071
  0.350523
  1.010594
  2011
  0.000000
  0.937199
  0.463767
  1.400966
  2010
  0.000000
  1.250855
  0.509733
  1.760588
  2009
  0.000000
  2.079077
  0.621018
  2.700095
  2008
  0.000000
  3.768615
  0.873694
  4.642309
  2007
  0.000000
  4.733220
  1.058932
  5.792152
  2006
  0.000000
  4.931997
  1.211097
  6.143094
  2005
  0.000000
  5.748003
  1.437178
  7.185181
  2004
  0.000000
  5.464820
  1.637331
  7.102151
  2003
  0.000000
  5.538229
  2.159766
  7.697995
  2002
  0.000000
  6.816798
  3.327475
  10.144273
  2001
  0.000000
  7.365597
  3.812764
  11.178361
  2000
  0.000000
  7.111043
  4.310640
  11.421683
  1999
  0.000000
  7.441610
  5.113046
  12.554656
  1998
  0.000000
  7.254411
  5.238331
  12.492742
  1997
  0.000000
  7.217855
  5.425087
  12.642942
  1996
  0.000000
  7.513916
  6.020084
  13.534000
  1995
  0.000000
  7.034157
  5.967261
  13.001418
  1994
  0.000000
  4.747486
  4.346173
  9.093659
  1993
  0.000000
  0.926564
  0.828633
  1.755197
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  04.05.1981
  14.07.1981
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  18.09.1981
  23.12.1981
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  21.03.1982
  27.05.1982
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  28.06.1982
  24.08.1982
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  09.12.1982
  30.03.1983
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  28.04.1991
  04.05.1991
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  16.02.1994
  20.03.1994
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  15.01.2000
  10.03.2000
  INJECTION
  GAS
  29.08.1994
  03.11.1994
  PRODUCTION
  GAS
  16.09.1993
  06.10.1993
  PRODUCTION
  GAS
  31.12.2001
  26.01.2002
  PRODUCTION
  GAS
  20.04.1995
  07.03.1996
  PRODUCTION
  GAS
  22.05.1994
  08.06.1994
  PRODUCTION
  GAS
  06.08.1993
  02.09.1993
  PRODUCTION
  GAS
  01.07.2002
  10.08.2002
  PRODUCTION
  GAS
  09.07.1995
  02.08.1995
  PRODUCTION
  GAS
  14.11.2008
  02.01.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  06.01.2009
  26.01.2009
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  09.08.2007
  11.04.2008
  PRODUCTION
  DRY
  07.05.2008
  24.06.2008
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  12.01.1995
  02.03.1995
  PRODUCTION
  GAS
  13.03.1996
  04.04.1996
  INJECTION
  CO2
  12.03.2007
  28.05.2007
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  28.05.1995
  02.07.1995
  INJECTION
  GAS
  12.03.1995
  14.04.1995
  PRODUCTION
  GAS
  09.11.1994
  27.12.1994
  PRODUCTION
  GAS
  16.02.1994
  20.03.1994
  PRODUCTION
  GAS
  PRODUCTION
  27.09.1996
  21.11.1996
  INJECTION
  GAS
  14.04.2005
  17.05.2005
  PRODUCTION
  GAS
  13.03.2009
  24.03.2009
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  27.03.1994
  07.05.1994
  INJECTION
  GAS
  07.07.2001
  05.09.2001
  PRODUCTION
  GAS
  04.01.1994
  30.01.1994
  PRODUCTION
  GAS
  01.07.1994
  23.08.1994
  INJECTION
  WATER
  07.11.1993
  18.12.1993
  INJECTION
  GAS
  13.10.1992
  12.11.1992
  PRODUCTION
  GAS
  28.03.1998
  14.05.1998
  PRODUCTION
  GAS
  01.04.1993
  16.04.1993
  PRODUCTION
  GAS
  03.03.1993
  27.03.1993
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status