Faktasider Oljedirektoratet

TOR

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  TOR
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1970
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43520
 • Bilde

  Bilde
  TOR Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  03.12.2020
  Approved for production
  14.11.2019
  02.12.2020
  Shut down
  01.01.2016
  13.11.2019
  Producing
  28.06.1978
  31.12.2015
  Approved for production
  04.05.1973
  27.06.1978
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/4
  2/5
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  48.198790
  NO
  30.657990
  NO
  10.816560
  NO
  6.639220
  NO
  3.687440
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  31.70
  11.64
  1.35
  0.00
  45.91
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  151.25
  0.00
  39.62
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  6.43
  0.70
  0.14
  0.00
  7.40
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Tor ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 13 kilometer nordøst for Ekofisk. Vanndybden er 70 meter. Tor ble påvist i 1970, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1973. Torfeltet ble avsluttet i 2015. En PUD for reutbygging av Tor ble godkjent i 2019. Planen omfatter to havbunnsrammer, med åtte horisontale produksjonsbrønner knyttet til Ekofisk-senteret. Produksjonen startet igjen i 2020.
  22.12.2021
  Reservoar
  Reservoaret inneholder olje og gass i oppsprukket kritt av senkritt alder i Torformasjonen og av tildigpaleocen alder i Ekofiskformasjonen. Det er vesentlige gjenværende ressurser i begge formasjonene. Reservoaret ligger på 3200 meters dyp.
  26.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  05.12.2020
  Transport
  Brønnstrømmen transporteres i rørledning til prosessanlegget på Ekofisk-sentret og videre til Teesside i Storbritannia og Emden i Tyskland.
  05.12.2020
  Status
  Produksjonen pågår som planlagt, og den opprinnelige innretningen skal fjernes innen utgangen av 2022.
  22.12.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 704
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  9451
  2020
  3883
  2019
  1374
  2018
  37
  2017
  0
  2016
  0
  2015
  2
  2014
  28
  2013
  97
  2012
  96
  2011
  447
  2010
  39
  2009
  16
  2008
  30
  2007
  15
  2006
  424
  2005
  49
  2004
  61
  2003
  42
  2002
  170
  2001
  6
  2000
  6
  1999
  21
  1998
  14
  1997
  53
  1996
  6
  1995
  16
  1994
  329
  1993
  2
  1992
  93
  1991
  98
  1990
  5
  1989
  116
  1988
  74
  1987
  30
  1986
  9
  1985
  2
  1984
  1
  1983
  11
  1982
  168
  1981
  233
  1980
  86
  1979
  132
  1978
  218
  1977
  344
  1976
  249
  1975
  247
  1974
  72
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  25.810513
  11.000478
  0.000000
  2.404276
  39.215267
  2022
  0.532802
  0.059055
  0.000000
  0.016793
  0.608650
  2021
  0.804682
  0.073409
  0.000000
  0.022701
  0.900792
  2020
  0.017474
  0.001435
  0.000000
  0.000540
  0.019449
  2015
  0.180988
  0.006555
  0.000000
  0.003551
  0.191094
  2014
  0.196979
  0.008718
  0.000000
  0.004482
  0.210179
  2013
  0.198807
  0.008314
  0.000000
  0.004522
  0.211643
  2012
  0.223390
  0.007459
  0.000000
  0.005151
  0.236000
  2011
  0.219272
  0.008242
  0.000000
  0.004878
  0.232392
  2010
  0.237053
  0.013999
  0.000000
  0.007082
  0.258134
  2009
  0.291949
  0.024138
  0.000000
  0.010127
  0.326214
  2008
  0.307169
  0.032965
  0.000000
  0.012521
  0.352655
  2007
  0.314827
  0.053809
  0.000000
  0.015891
  0.384527
  2006
  0.164293
  0.023813
  0.000000
  0.008513
  0.196619
  2005
  0.180349
  0.019744
  0.000000
  0.007957
  0.208050
  2004
  0.197161
  0.021414
  0.000000
  0.008346
  0.226921
  2003
  0.162892
  0.017144
  0.000000
  0.006660
  0.186696
  2002
  0.213535
  0.024964
  0.000000
  0.008180
  0.246679
  2001
  0.256831
  0.034708
  0.000000
  0.009880
  0.301419
  2000
  0.255572
  0.040556
  0.000000
  0.010677
  0.306805
  1999
  0.221491
  0.037131
  0.000000
  0.010784
  0.269406
  1998
  0.230711
  0.036404
  0.000000
  0.010977
  0.278092
  1997
  0.346830
  0.057085
  0.000000
  0.017306
  0.421221
  1996
  0.359242
  0.062885
  0.000000
  0.017190
  0.439317
  1995
  0.338633
  0.067366
  0.000000
  0.017823
  0.423822
  1994
  0.338599
  0.074034
  0.000000
  0.019134
  0.431767
  1993
  0.345858
  0.094797
  0.000000
  0.022479
  0.463134
  1992
  0.362346
  0.144108
  0.000000
  0.031401
  0.537855
  1991
  0.346273
  0.161191
  0.000000
  0.037771
  0.545235
  1990
  0.472642
  0.241651
  0.000000
  0.068414
  0.782707
  1989
  0.510003
  0.312373
  0.000000
  0.089230
  0.911606
  1988
  0.482864
  0.318130
  0.000000
  0.095564
  0.896558
  1987
  0.477363
  0.343058
  0.000000
  0.088523
  0.908944
  1986
  0.624547
  0.463587
  0.000000
  0.116754
  1.204888
  1985
  0.824205
  0.779392
  0.000000
  0.201494
  1.805091
  1984
  0.867210
  0.935608
  0.000000
  0.217469
  2.020287
  1983
  0.967933
  1.087090
  0.000000
  0.254676
  2.309699
  1982
  1.530730
  1.341813
  0.000000
  0.272185
  3.144728
  1981
  1.883789
  1.177126
  0.000000
  0.229188
  3.290103
  1980
  3.589572
  1.287604
  0.000000
  0.277508
  5.154684
  1979
  4.526296
  1.156825
  0.000000
  0.139954
  5.823075
  1978
  1.207351
  0.340779
  0.000000
  0.000000
  1.548130
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  26.259103
  11.241146
  0.000000
  37.500249
  2022
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2021
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2020
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2015
  0.075581
  0.006575
  0.000000
  0.082156
  2014
  0.086618
  0.008862
  0.000000
  0.095480
  2013
  0.150421
  0.014265
  0.000000
  0.164686
  2012
  0.220486
  0.018741
  0.000000
  0.239227
  2011
  0.216112
  0.019241
  0.000000
  0.235353
  2010
  0.234661
  0.025034
  0.000000
  0.259695
  2009
  0.289016
  0.037092
  0.000000
  0.326108
  2008
  0.304619
  0.047308
  0.000000
  0.351927
  2007
  0.310857
  0.071066
  0.000000
  0.381923
  2006
  0.163925
  0.035410
  0.000000
  0.199335
  2005
  0.179715
  0.030856
  0.000000
  0.210571
  2004
  0.196918
  0.033599
  0.000000
  0.230517
  2003
  0.162234
  0.028596
  0.000000
  0.190830
  2002
  0.213288
  0.031237
  0.000000
  0.244525
  2001
  0.257446
  0.043743
  0.000000
  0.301189
  2000
  0.256207
  0.049253
  0.000000
  0.305460
  1999
  0.231193
  0.033222
  0.000000
  0.264415
  1998
  0.239606
  0.038420
  0.000000
  0.278026
  1997
  0.367739
  0.063343
  0.000000
  0.431082
  1996
  0.369673
  0.069812
  0.000000
  0.439485
  1995
  0.349517
  0.078382
  0.000000
  0.427899
  1994
  0.350611
  0.084990
  0.000000
  0.435601
  1993
  0.361270
  0.105085
  0.000000
  0.466355
  1992
  0.389062
  0.153200
  0.000000
  0.542262
  1991
  0.380006
  0.172449
  0.000000
  0.552455
  1990
  0.534781
  0.254336
  0.000000
  0.789117
  1989
  0.593337
  0.320831
  0.000000
  0.914168
  1988
  0.571113
  0.324317
  0.000000
  0.895430
  1987
  0.562547
  0.350784
  0.000000
  0.913331
  1986
  0.735770
  0.475760
  0.000000
  1.211530
  1985
  1.017749
  0.794259
  0.000000
  1.812008
  1984
  1.087584
  0.957056
  0.000000
  2.044640
  1983
  1.214303
  1.119383
  0.000000
  2.333686
  1982
  1.803247
  1.373301
  0.000000
  3.176548
  1981
  2.104799
  1.190715
  0.000000
  3.295514
  1980
  3.833876
  1.275492
  0.000000
  5.109368
  1979
  4.620485
  1.163254
  0.000000
  5.783739
  1978
  1.222731
  0.341877
  0.000000
  1.564608
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  24.07.1971
  08.10.1971
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  25.11.1971
  29.03.1972
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  01.08.1970
  22.11.1970
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  15.01.1971
  20.04.1971
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  22.03.1979
  01.06.1979
  PRODUCTION
  OIL
  19.07.1979
  12.09.1979
  PRODUCTION
  OIL
  19.03.1988
  23.04.1988
  PRODUCTION
  OIL
  03.06.1979
  17.07.1979
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  23.09.1978
  23.11.1978
  INJECTION
  WATER
  10.07.1991
  11.11.1991
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.11.1991
  16.03.1992
  PRODUCTION
  OIL
  13.09.1979
  25.02.1980
  PRODUCTION
  OIL
  09.09.1981
  12.11.1981
  PRODUCTION
  OIL
  01.05.1977
  25.07.1977
  PRODUCTION
  OIL
  03.02.1977
  05.04.1977
  INJECTION
  WATER
  28.06.1989
  27.08.1989
  PRODUCTION
  OIL
  06.02.1978
  11.01.1979
  PRODUCTION
  OIL
  29.07.1977
  18.11.1977
  PRODUCTION
  OIL
  01.04.1980
  11.09.1980
  PRODUCTION
  OIL
  28.04.1989
  23.05.1989
  PRODUCTION
  OIL
  28.04.1977
  30.04.1977
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  25.11.1977
  27.01.1978
  PRODUCTION
  OIL
  11.01.1979
  22.03.1979
  PRODUCTION
  OIL
  15.08.2006
  28.09.2006
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  29.09.2006
  15.10.2006
  PRODUCTION
  OIL
  28.03.2020
  17.04.2020
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  04.12.2020
  23.12.2020
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  27.10.2020
  14.11.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  30.04.2020
  23.05.2020
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  15.11.2020
  22.11.2020
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  02.01.2021
  18.01.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.06.2020
  27.06.2020
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  31.08.2020
  15.09.2020
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  19.01.2021
  28.01.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  11.02.2021
  01.03.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  30.06.2020
  14.08.2020
  PRODUCTION
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status