Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
30.09.2023 - 01:36
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

VALHALL

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  VALHALL
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1975
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43548
 • Bilde

  Bilde
  VALHALL Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  01.10.1982
  Approved for production
  02.06.1977
  30.09.1982
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  2/11
  2/8
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  90.000000
  NO
  10.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  158.75
  30.89
  6.02
  0.00
  201.08
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  435.00
  0.00
  89.00
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  34.26
  6.83
  0.95
  0.00
  42.90
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Valhall ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen. Vanndybden er 70 meter. Valhall ble påvist i 1975, og opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1977. Feltet ble opprinnelig bygd ut med tre innretninger for bolig (QP), boring (DP), og prosess og kompresjon (PCP). Produksjon startet i 1982. PUD-er for Valhall brønnhodeinnretning (WP) og Valhall vanninjeksjonsinnretning (IP) ble godkjent i henholdsvis 1995 og i 2000. Innretningene er bundet sammen med broer. PUD-er for to brønnhodeinnretninger på nord- og sørflankene ble godkjent i 2001. Myndighetene godkjente PUD for Valhall videreutvikling i 2007. Den omfattet en bolig- og prosessinnretning (PH) som erstattet aldrende innretninger på feltet. PH-innretningen forsynes med kraft fra land. PUD for Valhall Flanke Vest som inkluderte en normalt ubemannet brønnhodeplattform ble godkjent i 2018 og produksjonen startet i 2019.
  28.02.2023
  Reservoar
  Valhall produserer olje fra kritt av senkritt alder i Hod- og Torformasjonene. Reservoaret ligger på 2400 meters dyp. Krittet i Torformasjonen er finkornet og har god reservoarkvalitet. Oppsprekking gjør at olje og vann strømmer lettere enn i den underliggende Hodformasjonen.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet ble opprinnelig produsert med trykkavlastning og kompaksjonsdriv. Vanninjeksjon sentralt på feltet begynte i 2004. Som følge av trykkavlastning og effekt av vannsvekkelse har krittet blitt sammenpresset, og dermed har havbunnen sunket inn. Gassløft brukes for å optimalisere produksjonen i de fleste produksjonsbrønnene.
  28.02.2023
  Transport
  Olje og flytende våtgass (NGL) blir transportert i rørledning til Ekofisk for videre transport til Teesside i Storbritannia. Gassen sendes i rørledning til Norpipe og derfra til Emden i Tyskland.
  28.02.2023
  Status
  Valhall har produsert mer enn én milliard fat oljeekvivalenter, noe som er tre ganger mer enn det opprinnelige PUD-estimatet. Langtidsstrategien for feltet ble nylig oppdatert. En brønn ble boret i 2022, og boringen fortsetter i overskuelig framtid. Avslutningsplaner for QP-, PCP- og DP-innretningene ble levert i 2019. Ifølge disponeringsvedtaket skal innretningene være fjernet innen slutten av 2026. Permanent plugging av brønner er ferdigstilt på DP-innretningen.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  46932
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  94960
  2021
  3106
  2020
  4249
  2019
  7547
  2018
  3927
  2017
  1638
  2016
  246
  2015
  857
  2014
  2143
  2013
  3567
  2012
  6170
  2011
  4866
  2010
  7063
  2009
  8141
  2008
  6445
  2007
  3642
  2006
  1956
  2005
  1782
  2004
  1837
  2003
  3837
  2002
  3814
  2001
  3620
  2000
  1483
  1999
  829
  1998
  1471
  1997
  1470
  1996
  1109
  1995
  474
  1994
  212
  1993
  187
  1992
  299
  1991
  161
  1990
  93
  1989
  102
  1988
  232
  1987
  26
  1986
  269
  1985
  373
  1984
  356
  1983
  380
  1982
  1270
  1981
  1282
  1980
  1203
  1979
  807
  1978
  264
  1977
  156
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  128.312835
  24.309583
  0.000000
  7.557810
  160.180228
  2023
  1.268146
  0.220583
  0.000000
  0.080276
  1.569005
  2022
  2.030612
  0.351137
  0.000000
  0.090475
  2.472224
  2021
  2.398785
  0.404238
  0.000000
  0.107520
  2.910543
  2020
  2.640367
  0.414365
  0.000000
  0.119896
  3.174628
  2019
  2.045916
  0.314656
  0.000000
  0.098859
  2.459431
  2018
  1.862756
  0.308055
  0.000000
  0.087951
  2.258762
  2017
  1.769424
  0.305186
  0.000000
  0.084986
  2.159596
  2016
  1.997018
  0.370142
  0.000000
  0.099626
  2.466786
  2015
  2.402788
  0.436287
  0.000000
  0.123347
  2.962422
  2014
  2.225157
  0.381262
  0.000000
  0.114809
  2.721228
  2013
  1.768320
  0.237091
  0.000000
  0.075787
  2.081198
  2012
  0.963898
  0.134220
  0.000000
  0.043472
  1.141590
  2011
  1.642276
  0.249556
  0.000000
  0.074233
  1.966065
  2010
  2.090180
  0.338291
  0.000000
  0.103830
  2.532301
  2009
  2.265921
  0.349154
  0.000000
  0.111566
  2.726641
  2008
  2.810897
  0.485877
  0.000000
  0.144120
  3.440894
  2007
  3.411159
  0.608351
  0.000000
  0.165978
  4.185488
  2006
  4.041168
  0.772453
  0.000000
  0.210128
  5.023749
  2005
  4.829780
  0.956485
  0.000000
  0.232096
  6.018361
  2004
  4.772630
  0.967659
  0.000000
  0.233984
  5.974273
  2003
  4.155164
  0.632243
  0.000000
  0.197092
  4.984499
  2002
  4.180522
  0.875037
  0.000000
  0.199655
  5.255214
  2001
  4.362804
  0.882334
  0.000000
  0.212904
  5.458042
  2000
  4.577951
  0.889374
  0.000000
  0.221597
  5.688922
  1999
  5.310248
  1.036055
  0.000000
  0.258336
  6.604639
  1998
  5.168462
  0.964830
  0.000000
  0.241490
  6.374782
  1997
  4.526867
  0.940399
  0.000000
  0.251212
  5.718478
  1996
  4.034600
  0.880080
  0.000000
  0.226624
  5.141304
  1995
  3.489873
  0.787530
  0.000000
  0.190653
  4.468056
  1994
  3.154878
  0.667406
  0.000000
  0.165459
  3.987743
  1993
  3.536684
  0.799865
  0.000000
  0.190539
  4.527088
  1992
  4.046269
  0.927589
  0.000000
  0.228374
  5.202232
  1991
  3.744195
  0.818378
  0.000000
  0.248815
  4.811388
  1990
  4.156492
  0.918810
  0.000000
  0.375098
  5.450400
  1989
  4.238787
  0.841652
  0.000000
  0.376097
  5.456536
  1988
  3.698722
  0.709489
  0.000000
  0.334486
  4.742697
  1987
  3.478145
  0.621839
  0.000000
  0.335952
  4.435936
  1986
  2.538380
  0.429565
  0.000000
  0.277149
  3.245094
  1985
  2.781179
  0.468009
  0.000000
  0.312955
  3.562143
  1984
  2.843319
  0.512731
  0.000000
  0.241653
  3.597703
  1983
  0.966687
  0.101320
  0.000000
  0.066671
  1.134678
  1982
  0.085409
  0.000000
  0.000000
  0.002060
  0.087469
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  131.163614
  28.604563
  0.000000
  159.768177
  2023
  1.372776
  0.127178
  0.000000
  1.499954
  2022
  2.116368
  0.210922
  0.000000
  2.327290
  2021
  2.336608
  0.485638
  0.000000
  2.822246
  2020
  2.567666
  0.500738
  0.000000
  3.068404
  2019
  1.978421
  0.383393
  0.000000
  2.361814
  2018
  1.792917
  0.370839
  0.000000
  2.163756
  2017
  1.702955
  0.364073
  0.000000
  2.067028
  2016
  1.922898
  0.440293
  0.000000
  2.363191
  2015
  2.298008
  0.523266
  0.000000
  2.821274
  2014
  2.132299
  0.461254
  0.000000
  2.593553
  2013
  1.709616
  0.319893
  0.000000
  2.029509
  2012
  0.933096
  0.206385
  0.000000
  1.139481
  2011
  1.582693
  0.366162
  0.000000
  1.948855
  2010
  2.025685
  0.484655
  0.000000
  2.510340
  2009
  2.201829
  0.483844
  0.000000
  2.685673
  2008
  2.767937
  0.649451
  0.000000
  3.417388
  2007
  3.432316
  0.811624
  0.000000
  4.243940
  2006
  4.051338
  0.989420
  0.000000
  5.040758
  2005
  4.729288
  1.155858
  0.000000
  5.885146
  2004
  4.677718
  1.159641
  0.000000
  5.837359
  2003
  4.075083
  1.103371
  0.000000
  5.178454
  2002
  4.107943
  1.088875
  0.000000
  5.196818
  2001
  4.303686
  1.108302
  0.000000
  5.411988
  2000
  4.497415
  1.107611
  0.000000
  5.605026
  1999
  5.599752
  1.084667
  0.000000
  6.684419
  1998
  5.440342
  1.023241
  0.000000
  6.463583
  1997
  4.865239
  1.006671
  0.000000
  5.871910
  1996
  4.241316
  0.936924
  0.000000
  5.178240
  1995
  3.661432
  0.845184
  0.000000
  4.506616
  1994
  3.309156
  0.721701
  0.000000
  4.030857
  1993
  3.699218
  0.844957
  0.000000
  4.544175
  1992
  4.230677
  0.973072
  0.000000
  5.203749
  1991
  3.935877
  0.875703
  0.000000
  4.811580
  1990
  4.491225
  0.996696
  0.000000
  5.487921
  1989
  4.574407
  0.917468
  0.000000
  5.491875
  1988
  4.014561
  0.802081
  0.000000
  4.816642
  1987
  3.788829
  0.716244
  0.000000
  4.505073
  1986
  2.784469
  0.495933
  0.000000
  3.280402
  1985
  3.052954
  0.591234
  0.000000
  3.644188
  1984
  3.049137
  0.635411
  0.000000
  3.684548
  1983
  1.021581
  0.217137
  0.000000
  1.238718
  1982
  0.086883
  0.017553
  0.000000
  0.104436
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  28.04.1973
  07.06.1973
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  07.04.1975
  30.06.1975
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  10.11.1975
  15.03.1976
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  09.04.1976
  27.06.1976
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  30.06.1976
  29.08.1976
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  10.08.1976
  11.10.1976
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  14.07.1969
  03.10.1969
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  20.03.1978
  18.05.1978
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  21.12.1981
  30.07.1982
  PRODUCTION
  OIL
  08.10.1993
  05.11.1993
  PRODUCTION
  OIL
  29.11.1981
  11.07.1982
  PRODUCTION
  OIL
  09.07.1995
  25.07.1995
  PRODUCTION
  OIL
  15.10.1982
  29.11.1982
  PRODUCTION
  OIL
  15.11.1986
  09.12.1986
  PRODUCTION
  OIL
  29.11.1996
  17.12.1996
  PRODUCTION
  OIL
  08.09.1998
  19.04.1999
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  30.12.1999
  21.02.2000
  PRODUCTION
  OIL
  17.12.1982
  06.07.1984
  PRODUCTION
  OIL
  12.09.1989
  28.10.1989
  PRODUCTION
  OIL
  13.05.1995
  18.06.1995
  PRODUCTION
  OIL
  03.04.1983
  23.05.1983
  PRODUCTION
  OIL
  04.01.1992
  16.01.1992
  PRODUCTION
  OIL
  24.10.1997