Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
28.09.2023 - 11:06
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

OSEBERG ØST

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  OSEBERG ØST
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1981
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43639
 • Bilde

  Bilde
  OSEBERG ØST Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  03.05.1999
  Approved for production
  11.10.1996
  02.05.1999
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  30/6
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  49.300000
  NO
  33.600000
  NO
  14.700000
  NO
  2.400000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  24.26
  0.37
  0.10
  0.00
  24.82
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  73.00
  0.00
  6.00
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.03
  0.01
  0.02
  0.00
  1.08
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Oseberg Øst ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 15 kilometer øst for Oseberg. Vanndybden er 160 meter. Oseberg Øst ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Feltet er bygd ut med en integrert fast innretning med boligkvarter, boremodul og førstetrinnsseparasjon av olje, vann og gass. Produksjonen startet i 1999. PUD-fritak for Beta Øst-segmentet ble innvilget i 2004.
  28.02.2023
  Reservoar
  Oseberg Øst produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Feltet består av to strukturer som er skilt av en forseglende forkastning. Strukturene inneholder flere oljeførende lag med varierende reservoaregenskaper. Reservoaret ligger på 2700-3100 meters dyp.
  28.02.2023
  Utvinning
  Feltet produseres med delvis trykkstøtte fra både vann- og gassinjeksjon. Vann for injeksjon er produsert fra Utsiraformasjonen.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen transporteres i rørledning til Oseberg-feltsenter for videre behandling og transport via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. Gassen brukes hovedsakelig til injeksjon, gassløft og brensel.
  28.02.2023
  Status
  Produksjonen på Oseberg Øst er i sen halefase, og hovedutfordringen er å maksimere oljeutvinningen innen feltets levetid. Det er også viktig å maksimere gassraten ettersom produsert gass brukes for kraftgenerering på innretningen. For å øke produksjonen fokuseres det på dreneringsstrategi, inkludert injeksjonsoptimalisering, boring av tilleggsbrønner og brønnintervensjoner. I tillegg vil tiltak for å redusere og optimalisere energibruken på innretningen implementeres.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  668
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  16962
  2021
  258
  2020
  186
  2019
  174
  2018
  1297
  2017
  2457
  2016
  2073
  2015
  507
  2014
  446
  2013
  487
  2012
  250
  2011
  689
  2010
  160
  2009
  126
  2008
  430
  2007
  390
  2006
  582
  2005
  442
  2004
  112
  2003
  84
  2002
  514
  2001
  710
  2000
  787
  1999
  636
  1998
  1356
  1997
  1651
  1996
  158
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  23.288370
  0.383344
  0.000000
  0.000000
  23.671714
  2023
  0.151621
  0.002985
  0.000000
  0.000000
  0.154606
  2022
  0.246368
  0.004667
  0.000000
  0.000000
  0.251035
  2021
  0.320348
  0.006346
  0.000000
  0.000000
  0.326694
  2020
  0.427505
  0.008075
  0.000000
  0.000000
  0.435580
  2019
  0.455298
  0.008469
  0.000000
  0.000000
  0.463767
  2018
  0.535597
  0.009973
  0.000000
  0.000000
  0.545570
  2017
  0.799845
  0.014797
  0.000000
  0.000000
  0.814642
  2016
  0.457853
  0.008417
  0.000000
  0.000000
  0.466270
  2015
  0.386004
  0.006959
  0.000000
  0.000000
  0.392963
  2014
  0.376631
  0.006725
  0.000000
  0.000000
  0.383356
  2013
  0.381952
  0.007023
  0.000000
  0.000000
  0.388975
  2012
  0.455063
  0.008591
  0.000000
  0.000000
  0.463654
  2011
  0.516368
  0.009848
  0.000000
  0.000000
  0.526216
  2010
  0.348911
  0.006552
  0.000000
  0.000000
  0.355463
  2009
  0.350446
  0.006366
  0.000000
  0.000000
  0.356812
  2008
  0.438497
  0.007884
  0.000000
  0.000000
  0.446381
  2007
  0.538855
  0.019548
  0.000000
  0.000000
  0.558403
  2006
  0.663327
  0.023892
  0.000000
  0.000000
  0.687219
  2005
  1.061833
  0.037116
  0.000000
  0.000000
  1.098949
  2004
  1.797817
  0.066582
  0.000000
  0.000000
  1.864399
  2003
  2.188210
  0.081927
  0.000000
  0.000000
  2.270137
  2002
  3.112666
  0.030602
  0.000000
  0.000000
  3.143268
  2001
  3.812851
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.812851
  2000
  2.553555
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.553555
  1999
  0.910949
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.910949
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  23.554595
  3.262587
  0.000000
  26.817182
  2023
  0.165490
  0.032481
  0.000000
  0.197971
  2022
  0.262074
  0.071988
  0.000000
  0.334062
  2021
  0.351950
  0.092053
  0.000000
  0.444003
  2020
  0.447637
  0.124050
  0.000000
  0.571687
  2019
  0.469257
  0.118301
  0.000000
  0.587558
  2018
  0.553652
  0.116867
  0.000000
  0.670519
  2017
  0.825041
  0.103224
  0.000000
  0.928265
  2016
  0.474438
  0.044596
  0.000000
  0.519034
  2015
  0.395952
  0.072594
  0.000000
  0.468546
  2014
  0.385988
  0.046097
  0.000000
  0.432085
  2013
  0.392942
  0.040717
  0.000000
  0.433659
  2012
  0.464561
  0.043750
  0.000000
  0.508311
  2011
  0.525654
  0.049956
  0.000000
  0.575610
  2010
  0.353535
  0.039598
  0.000000
  0.393133
  2009
  0.355475
  0.038612
  0.000000
  0.394087
  2008
  0.445187
  0.115445
  0.000000
  0.560632
  2007
  0.536658
  0.156785
  0.000000
  0.693443
  2006
  0.660425
  0.255770
  0.000000
  0.916195
  2005
  1.057883
  0.208704
  0.000000
  1.266587
  2004
  1.809454
  0.226925
  0.000000
  2.036379
  2003
  2.204652
  0.280671
  0.000000
  2.485323
  2002
  3.123453
  0.331240
  0.000000
  3.454693
  2001
  3.820305
  0.323302
  0.000000
  4.143607
  2000
  2.559353
  0.243575
  0.000000
  2.802928
  1999
  0.913579
  0.085286
  0.000000
  0.998865
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.06.1981
  15.08.1981
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  09.04.1986
  21.06.1986
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL
  15.05.1994
  25.05.1994
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  21.05.1988
  13.07.1988
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  27.05.1994
  02.06.1994
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.04.1990
  01.07.1990
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  16.05.1993
  21.05.1993
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  03.04.2000
  11.05.2000
  PRODUCTION
  OIL
  13.05.2000
  16.05.2000
  PRODUCTION
  OIL
  13.01.1999
  10.04.1999
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.2016
  02.05.2016
  INJECTION
  WATER/GAS
  28.02.2002
  11.04.2002
  PRODUCTION
  OIL
  12.04.2002
  20.05.2002
  PRODUCTION
  OIL
  25.07.2016
  06.08.2016
  PRODUCTION
  OIL
  01.07.1999
  29.07.1999
  PRODUCTION
  OIL
  30.07.1999
  18.08.1999
  PRODUCTION
  OIL
  26.05.2008
  16.11.2011
  PRODUCTION
  OIL
  25.05.2016
  07.06.2016
  PRODUCTION
  OIL
  04.03.2022
  27.03.2022
  PRODUCTION
  OIL
  13.11.2000
  24.11.2000
  PRODUCTION
  OIL
  25.11.2000
  21.12.2000
  PRODUCTION
  OIL
  22.07.2017
  23.10.2017
  PRODUCTION
  OIL
  29.07.2021
  17.10.2021
  PRODUCTION
  OIL
  06.10.1999
  17.01.2000
  INJECTION
  WATER/GAS
  23.10.2001
  06.11.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.11.2001
  16.12.2001
  INJECTION
  WATER/GAS
  03.01.2001
  24.01.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  26.01.2001
  07.02.2001
  PRODUCTION
  OIL
  05.06.2000
  20.07.2000
  PRODUCTION
  OIL
  15.05.2017
  02.06.2017
  PRODUCTION
  OIL
  22.11.1998
  19.05.1999
  INJECTION
  GAS
  26.10.2000
  04.11.2000
  INJECTION
  WATER
  10.09.2016
  22.11.2016
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  23.11.2016
  02.12.2016
  PRODUCTION
  OIL
  05.08.2000
  12.08.2000
  PRODUCTION
  WATER
  26.11.2017
  01.12.2017
  PRODUCTION
  WATER
  21.02.2001
  11.03.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.03.2001
  03.04.2001
  PRODUCTION
  OIL
  16.06.2002
  01.07.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.07.2002
  12.07.2002
  INJECTION
  GAS
  27.08.2000
  22.09.2000
  INJECTION
  WATER
  18.12.2017
  26.12.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  24.09.1999
  01.10.1999
  PRODUCTION
  WATER
  15.01.2017
  16.02.2017
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  17.02.2017
  27.02.2017
  PRODUCTION
  OIL
  01.12.2022
  30.12.2022
  PRODUCTION
  OIL
  21.01.2000
  27.02.2000
  INJECTION
  WATER
  01.06.2012
  09.06.2013
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  13.06.2013
  20.06.2013
  PRODUCTION
  OIL
  20.12.2016
  28.12.2016
  PRODUCTION
  OIL
  23.04.2001
  15.06.2001
  PRODUCTION
  OIL
  27.06.2001
  18.09.2001
  PRODUCTION
  OIL
  26.03.2018
  18.04.2018
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status