Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
05.12.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

BRAGE

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  BRAGE
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1980
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43651
 • Bilde

  Bilde
  BRAGE Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  23.09.1993
  Approved for production
  29.03.1990
  22.09.1993
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  31/4
  31/7
  30/6
  31/4
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  35.200000
  NO
  33.843400
  NO
  14.256700
  NO
  12.257500
  NO
  4.442400
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  62.22
  4.64
  1.50
  0.00
  69.71
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  157.00
  12.00
  17.00
  4.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  1.88
  0.43
  0.10
  0.00
  2.50
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Brage ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ti kilometer øst for Oseberg. Vanndybden er 140 meter. Brage ble påvist i 1980, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1990. Feltet er bygd ut med en integrert produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 1993. PUD for Brage Sognefjord ble godkjent i 1998. Myndighetene innvilget PUD-fritak for forekomstene Brent Ness og Bowmore Brent i henholdsvis 2004 og 2007.
  28.02.2023
  Reservoar
  Brage produserer olje fra sandstein av tidligjura alder i Statfjordgruppen og av mellomjura alder i Brentgruppen og Fensfjordformasjonen. Det er også olje og gass i sandstein av senjura alder i Sognefjordformasjonen. Reservoarene ligger på 2000-2300 meters dyp. Reservoarkvaliteten varierer fra dårlig til svært god.
  28.02.2023
  Utvinning
  Statfjord- og Fensfjordformasjonene utvinnes ved hjelp av vanninjeksjon. Brentgruppen produseres med vann- alternerende gassinjeksjon (VAG). Sognefjordformasjonen produseres med trykkavlastning og trykkstøtte fra vannsonen.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen transporteres i rørledning til Oseberg og videre i Oseberg Transport System (OTS)-rørledningen til Stureterminalen. En gassrørledning er koblet til Statpipe.
  28.02.2023
  Status
  Brage har vært i produksjon lenge, og det arbeides med å finne nye metoder for å øke utvinningen fra feltet. For tiden bores det nye brønner.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  2106
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  24282
  2021
  987
  2020
  316
  2019
  1023
  2018
  502
  2017
  793
  2016
  59
  2015
  983
  2014
  1112
  2013
  749
  2012
  696
  2011
  683
  2010
  1036
  2009
  872
  2008
  547
  2007
  894
  2006
  323
  2005
  182
  2004
  461
  2003
  212
  2002
  217
  2001
  483
  2000
  252
  1999
  163
  1998
  496
  1997
  526
  1996
  525
  1995
  419
  1994
  335
  1993
  2439
  1992
  3397
  1991
  2230
  1990
  370
  1989
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  60.766220
  4.201067
  0.000000
  2.834961
  67.802248
  2023
  0.344183
  0.087396
  0.000000
  0.024390
  0.455969
  2022
  0.349269
  0.048065
  0.000000
  0.016293
  0.413627
  2021
  0.379465
  0.081236
  0.000000
  0.038899
  0.499600
  2020
  0.453432
  0.130850
  0.000000
  0.066835
  0.651117
  2019
  0.517786
  0.067570
  0.000000
  0.039174
  0.624530
  2018
  0.475351
  0.047002
  0.000000
  0.025992
  0.548345
  2017
  0.510310
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.510310
  2016
  0.716654
  0.139813
  0.000000
  0.080732
  0.937199
  2015
  0.658630
  0.161225
  0.000000
  0.092268
  0.912123
  2014
  0.520052
  0.113518
  0.000000
  0.068989
  0.702559
  2013
  0.593568
  0.068965
  0.000000
  0.043443
  0.705976
  2012
  0.787911
  0.110996
  0.000000
  0.072665
  0.971572
  2011
  1.133255
  0.129524
  0.000000
  0.087669
  1.350448
  2010
  1.546190
  0.125827
  0.000000
  0.086880
  1.758897
  2009
  1.676413
  0.130295
  0.000000
  0.095610
  1.902318
  2008
  1.597280
  0.259084
  0.000000
  0.169630
  2.025994
  2007
  1.194886
  0.174087
  0.000000
  0.106772
  1.475745
  2006
  1.112974
  0.132722
  0.000000
  0.084238
  1.329934
  2005
  1.481001
  0.124398
  0.000000
  0.086060
  1.691459
  2004
  1.581333
  0.088789
  0.000000
  0.067592
  1.737714
  2003
  1.878041
  0.098384
  0.000000
  0.081382
  2.057807
  2002
  2.142643
  0.114828
  0.000000
  0.108519
  2.365990
  2001
  2.228841
  0.167266
  0.000000
  0.157765
  2.553872
  2000
  2.632700
  0.149452
  0.000000
  0.114683
  2.896835
  1999
  3.798353
  0.157558
  0.000000
  0.111412
  4.067323
  1998
  5.541374
  0.281032
  0.000000
  0.194972
  6.017378
  1997
  5.868671
  0.230428
  0.000000
  0.146345
  6.245444
  1996
  6.397894
  0.340859
  0.000000
  0.208653
  6.947406
  1995
  6.251905
  0.222771
  0.000000
  0.152269
  6.626945
  1994
  5.351819
  0.192465
  0.000000
  0.173887
  5.718171
  1993
  1.044036
  0.024662
  0.000000
  0.030943
  1.099641
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  61.129635
  8.796562
  0.000000
  69.926197
  2023
  0.345966
  0.151536
  0.000000
  0.497502
  2022
  0.353942
  0.116196
  0.000000
  0.470138
  2021
  0.380874
  0.164979
  0.000000
  0.545853
  2020
  0.453506
  0.221279
  0.000000
  0.674785
  2019
  0.517330
  0.162621
  0.000000
  0.679951
  2018
  0.475848
  0.179711
  0.000000
  0.655559
  2017
  0.509891
  0.151559
  0.000000
  0.661450
  2016
  0.714382
  0.261373
  0.000000
  0.975755
  2015
  0.655114
  0.270682
  0.000000
  0.925796
  2014
  0.519481
  0.199470
  0.000000
  0.718951
  2013
  0.591661
  0.184695
  0.000000
  0.776356
  2012
  0.781591
  0.290777
  0.000000
  1.072368
  2011
  1.125593
  0.352292
  0.000000
  1.477885
  2010
  1.549568
  0.358164
  0.000000
  1.907732
  2009
  1.685754
  0.326768
  0.000000
  2.012522
  2008
  1.601127
  0.392720
  0.000000
  1.993847
  2007
  1.179231
  0.278712
  0.000000
  1.457943
  2006
  1.104666
  0.240087
  0.000000
  1.344753
  2005
  1.477963
  0.221500
  0.000000
  1.699463
  2004
  1.600204
  0.187447
  0.000000
  1.787651
  2003
  1.903869
  0.200480
  0.000000
  2.104349
  2002
  2.158937
  0.243393
  0.000000
  2.402330
  2001
  2.241122
  0.306102
  0.000000
  2.547224
  2000
  2.646867
  0.280850
  0.000000
  2.927717
  1999
  3.825873
  0.321485
  0.000000
  4.147358
  1998
  5.575131
  0.537257
  0.000000
  6.112388
  1997
  5.913518
  0.616098
  0.000000
  6.529616
  1996
  6.441272
  0.647535
  0.000000
  7.088807
  1995
  6.324177
  0.513989
  0.000000
  6.838166
  1994
  5.417433
  0.355362
  0.000000
  5.772795
  1993
  1.057744
  0.061443
  0.000000
  1.119187
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  24.12.1979
  11.05.1980
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  27.05.1981
  29.07.1981
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  28.02.1982
  20.04.1982
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  26.07.1984
  11.09.1984
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  21.03.1986
  11.05.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  23.01.1987
  07.03.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  14.11.1995
  13.12.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  27.07.2000
  12.09.2000
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  30.12.1991
  27.01.1992
  PRODUCTION
  OIL
  21.07.2008
  18.10.2008
  PRODUCTION
  OIL
  21.06.2021
  20.07.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.07.2021
  30.07.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.07.2021
  10.09.2021
  PRODUCTION
  OIL
  31.01.1992
  09.04.1992
  PRODUCTION
  OIL
  12.09.2017
  28.09.2017
  INJECTION
  WATER
  16.04.1992
  20.05.1992
  INJECTION
  WATER
  20.11.1992
  04.03.1993
  OBSERVATION
  OIL
  06.03.1993
  15.04.1993
  PRODUCTION
  OIL
  25.05.1992
  22.06.1992
  PRODUCTION
  OIL
  15.08.1992
  05.11.1992
  PRODUCTION
  OIL
  25.12.2017
  09.01.2018
  INJECTION
  WATER
  21.02.1994
  10.04.1994
  INJECTION
  WATER
  19.05.2015
  27.11.2015
  OBSERVATION
  OIL
  28.11.2015
  07.12.2015
  PRODUCTION
  OIL
  17.06.1994
  06.08.1994
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  08.08.1994
  20.08.1994
  PRODUCTION
  OIL
  30.01.2018
  05.02.2018
  PRODUCTION
  OIL
  25.06.1996
  17.09.1996
  PRODUCTION
  OIL
  21.08.2001
  14.11.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  16.11.2001
  18.12.2001
  PRODUCTION
  OIL
  20.10.1997
  27.11.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.11.1997
  15.12.1997
  PRODUCTION
  OIL
  27.05.2002
  14.06.2002
  PRODUCTION
  OIL
  31.12.2004
  05.03.2005
  PRODUCTION
  OIL
  08.12.2022
  05.01.2023
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  08.01.2023
  21.02.2023
  PRODUCTION
  OIL
  09.01.1995
  27.01.1995
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.01.1995
  10.02.1995
  INJECTION
  WATER
  02.01.2020
  29.01.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.01.2020
  23.02.2020
  PRODUCTION
  OIL
  16.04.1994
  04.06.1994
  PRODUCTION
  OIL
  26.06.2009
  21.08.2009
  PRODUCTION
  DRY
  23.08.2009
  12.09.2009
  PRODUCTION
  OIL
  20.06.2023
  28.06.2023
  PRODUCTION
  OIL
  28.06.2023
  12.07.2023
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  02.07.2023
  27.07.2023
  PRODUCTION
  OIL
  18.10.1994
  23.11.1994
  PRODUCTION
  OIL
  08.12.2010
  21.02.2011
  OBSERVATION
  OIL
  06.03.2011
  12.03.2011
  OBSERVATION
  OIL
  15.03.2011
  27.03.2011
  PRODUCTION
  OIL
  03.04.2011
  15.04.2011
  PRODUCTION
  OIL
  04.07.2011
  14.08.2011
  PRODUCTION
  OIL
  10.05.1996
  13.06.1996
  INJECTION
  CUTTINGS
  24.10.2018
  25.01.2019
  PRODUCTION
  OIL
  16.12.1996
  01.03.1997
  INJECTION
  WATER
  05.12.2006
  18.02.2007
  OBSERVATION
  OIL
  21.02.2007
  02.03.2007
  PRODUCTION
  OIL
  03.02.1996
  03.04.1996
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.04.1996
  28.04.1996
  INJECTION
  WATER
  06.11.2003
  14.12.2003
  PRODUCTION
  DRY
  15.12.2003
  25.12.2003
  PRODUCTION
  OIL
  26.12.2003
  12.01.2004
  PRODUCTION
  OIL
  28.11.1994
  01.01.1995
  INJECTION
  WATER
  08.12.2014
  28.03.2015
  OBSERVATION
  OIL
  31.03.2015
  09.04.2015
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  13.04.2015
  27.04.2015
  PRODUCTION
  OIL
  14.04.1997
  15.05.1997
  PRODUCTION
  OIL
  08.05.2010
  09.08.2010
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  26.12.1997
  28.04.1998
  PRODUCTION
  OIL
  21.02.1995
  21.04.1995
  PRODUCTION
  OIL
  13.04.2001
  27.07.2001
  PRODUCTION
  OIL
  10.02.2009
  28.04.2009
  INJECTION
  WATER
  26.12.1993
  11.02.1994
  PRODUCTION
  OIL
  08.03.2001
  30.03.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.03.2001
  06.04.2001
  PRODUCTION
  OIL
  18.12.2011
  05.10.2013
  PRODUCTION
  OIL
  19.01.2014
  22.09.2014
  PRODUCTION
  OIL
  28.10.2017
  04.12.2017
  PRODUCTION
  OIL
  12.11.1996
  20.11.1996
  PRODUCTION
  WATER
  03.09.2002
  12.09.2002
  PRODUCTION
  WATER
  25.09.1994
  11.10.1994
  PRODUCTION
  OIL
  10.07.2017
  26.08.2017
  PRODUCTION
  OIL
  31.08.1994
  20.09.1994
  INJECTION
  WATER
  26.02.2022
  23.03.2022
  PRODUCTION
  DRY
  26.03.2022
  04.04.2022
  PRODUCTION
  OIL
  19.09.1995
  25.10.1995
  INJECTION
  WATER
  29.03.2019
  02.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  16.03.1995
  28.08.1995
  INJECTION
  WATER
  07.09.2007
  19.12.2007
  OBSERVATION
  OIL
  24.12.2007
  11.01.2008
  PRODUCTION
  OIL
  23.11.1996
  29.11.1996
  PRODUCTION
  WATER
  15.08.2002
  22.08.2002
  PRODUCTION
  WATER
  04.06.2000
  04.07.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  07.07.2000
  13.07.2000
  PRODUCTION
  OIL
  14.02.2004
  04.04.2004
  PRODUCTION
  OIL
  07.09.2023
  09.10.2023
  PRODUCTION
  OIL
  28.04.2004
  25.10.2004
  PRODUCTION
  OIL
  20.07.2000
  15.09.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.10.2000
  17.10.2000
  PRODUCTION
  OIL
  03.02.2010
  18.03.2010
  PRODUCTION
  OIL
  20.03.2010
  27.03.2010
  INJECTION
  WATER
  15.12.2021
  19.01.2022
  PRODUCTION
  OIL
  26.10.1998
  06.12.1998
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  07.12.1998
  07.01.1999
  PRODUCTION
  OIL
  03.02.2002
  04.03.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  16.03.2002
  25.03.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  27.03.2002
  25.04.2002
  PRODUCTION
  OIL
  02.11.2010
  24.11.2010
  INJECTION
  CUTTINGS
  01.09.1998
  13.10.1998
  PRODUCTION
  OIL
  18.11.2009
  19.12.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  20.12.2009
  25.12.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  26.12.2009
  05.01.2010
  PRODUCTION
  OIL
  25.07.1998
  20.08.1998
  PRODUCTION
  OIL
  21.02.2008
  17.05.2008
  PRODUCTION
  GAS
  04.10.2021
  25.11.2021
  PRODUCTION
  OIL
  06.06.1998
  07.07.1998
  INJECTION
  WATER
  27.07.2019
  10.11.2019
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.11.2019
  28.11.2019
  PRODUCTION
  OIL
  28.07.1997
  03.09.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.09.1997
  16.09.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.09.1997
  29.09.1997
  PRODUCTION
  OIL
  13.03.2023
  06.06.2023
  PRODUCTION
  GAS
  29.01.1999
  28.02.1999
  PRODUCTION
  OIL
  14.12.2000
  25.01.2001
  PRODUCTION
  OIL
  06.11.1995
  27.12.1995
  PRODUCTION
  OIL
  30.04.2007
  17.07.2007
  PRODUCTION
  OIL
  22.07.2007
  06.08.2007
  PRODUCTION
  OIL
  19.10.2023
  INJECTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status