Faktasider Oljedirektoratet

STATFJORD ØST

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  STATFJORD ØST
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1976
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43672
 • Bilde

  Bilde
  STATFJORD ØST Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  24.09.1994
  Approved for production
  11.12.1990
  23.09.1994
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  33/9
  34/7
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  43.250000
  NO
  30.000000
  NO
  20.550000
  NO
  4.800000
  NO
  1.400000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  40.59
  5.48
  2.44
  0.00
  50.71
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  65.20
  0.00
  9.20
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  3.16
  0.96
  0.31
  0.00
  4.71
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Statfjord Øst ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, sju kilometer nordøst for Statfjord. Vanndybden er 150-190 meter. Statfjord Øst ble påvist i 1976, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1990. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer for produksjon og en for vanninjeksjon, som er knyttet til Statfjord C-innretningen. I tillegg er det boret to produksjonsbrønner fra Statfjord C. Produksjonen startet i 1994.
  14.02.2020
  Reservoar
  Statfjord Øst produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret har god kvalitet og ligger på 2400 meters dyp.
  26.02.2020
  Utvinning
  Feltet ble opprinnelig produsert med vanninjeksjon, men produseres nå med trykkavlastning.
  22.12.2021
  Transport
  Brønnstrømmen går i to rørledninger til Statfjord C-innretningen for prosessering, lagring og eksport. Statfjord Øst, Statfjord Nord og Sygna har en felles prosessmodul på Statfjord C. Oljen lastes på tankskip, og gassen eksporteres gjennom Tampen Link og Far North Liquids and Gas System (FLAGS) rørledning til Storbritannia.
  25.04.2019
  Status
  Feltet påvirkes av trykkfall på grunn av trykkavlastning på Statfjordfeltet. Levetidsforlengelsen av Statfjord C-innretningen gir mulighet for nye prosjekter og boring av nye brønner på Statfjord Øst. Planlagt hovedaktivitet på feltet er relatert til et gassløftprosjekt, som innebærer implementering av gassløft i brønner.
  22.12.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 3931
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  6931
  2020
  70
  2019
  65
  2018
  118
  2017
  7
  2016
  372
  2015
  220
  2014
  4
  2013
  54
  2012
  6
  2011
  99
  2010
  99
  2009
  157
  2008
  107
  2007
  409
  2006
  215
  2005
  257
  2004
  75
  2003
  37
  2002
  499
  2001
  400
  2000
  71
  1999
  172
  1998
  11
  1997
  22
  1996
  137
  1995
  13
  1994
  686
  1993
  1283
  1992
  960
  1991
  266
  1990
  40
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  38.048160
  4.324364
  0.017038
  2.902149
  45.291711
  2022
  0.137129
  0.074024
  0.000000
  0.037884
  0.249037
  2021
  0.191678
  0.086935
  0.000000
  0.061514
  0.340127
  2020
  0.181178
  0.047520
  0.000000
  0.042962
  0.271660
  2019
  0.127915
  0.009284
  0.000000
  0.006599
  0.143798
  2018
  0.142072
  0.026186
  0.000000
  0.019844
  0.188102
  2017
  0.199252
  0.031505
  0.000000
  0.024503
  0.255260
  2016
  0.218513
  0.023166
  0.000000
  0.016622
  0.258301
  2015
  0.209299
  0.040176
  0.001851
  0.020538
  0.271864
  2014
  0.225484
  0.035139
  0.002290
  0.026025
  0.288938
  2013
  0.333734
  0.057101
  0.002408
  0.036774
  0.430017
  2012
  0.461728
  0.046675
  0.001591
  0.023713
  0.533707
  2011
  0.393194
  0.057294
  0.001308
  0.028751
  0.480547
  2010
  0.817386
  0.109281
  0.003930
  0.047815
  0.978412
  2009
  0.551603
  0.068960
  0.002188
  0.034658
  0.657409
  2008
  0.782113
  0.112746
  0.001472
  0.078651
  0.974982
  2007
  1.182621
  0.311458
  0.000000
  0.219236
  1.713315
  2006
  1.135733
  0.331689
  0.000000
  0.238147
  1.705569
  2005
  1.129316
  0.387652
  0.000000
  0.288841
  1.805809
  2004
  1.348644
  0.194237
  0.000000
  0.147868
  1.690749
  2003
  1.992392
  0.242395
  0.000000
  0.180738
  2.415525
  2002
  1.917429
  0.213738
  0.000000
  0.194488
  2.325655
  2001
  2.197056
  0.304459
  0.000000
  0.286520
  2.788035
  2000
  2.822197
  0.343819
  0.000000
  0.229969
  3.395985
  1999
  3.769093
  0.278119
  0.000000
  0.156183
  4.203395
  1998
  4.235700
  0.246282
  0.000000
  0.129830
  4.611812
  1997
  4.149920
  0.256086
  0.000000
  0.136715
  4.542721
  1996
  3.355550
  0.221182
  0.000000
  0.106714
  3.683446
  1995
  3.229365
  0.135529
  0.000000
  0.065835
  3.430729
  1994
  0.610866
  0.031727
  0.000000
  0.014212
  0.656805
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  37.930605
  5.601437
  0.000000
  43.532042
  2022
  0.132806
  0.087824
  0.000000
  0.220630
  2021
  0.183316
  0.102459
  0.000000
  0.285775
  2020
  0.192512
  0.093929
  0.000000
  0.286441
  2019
  0.126308
  0.024793
  0.000000
  0.151101
  2018
  0.142072
  0.020175
  0.000000
  0.162247
  2017
  0.198832
  0.028204
  0.000000
  0.227036
  2016
  0.218761
  0.031015
  0.000000
  0.249776
  2015
  0.208399
  0.029591
  0.000000
  0.237990
  2014
  0.224137
  0.031829
  0.000000
  0.255966
  2013
  0.334005
  0.047430
  0.000000
  0.381435
  2012
  0.462662
  0.065670
  0.000000
  0.528332
  2011
  0.395261
  0.056125
  0.000000
  0.451386
  2010
  0.812595
  0.115389
  0.000000
  0.927984
  2009
  0.550556
  0.078146
  0.000000
  0.628702
  2008
  0.782552
  0.111121
  0.000000
  0.893673
  2007
  1.181798
  0.167814
  0.000000
  1.349612
  2006
  1.136529
  0.161363
  0.000000
  1.297892
  2005
  1.129316
  0.160361
  0.000000
  1.289677
  2004
  1.346636
  0.190918
  0.000000
  1.537554
  2003
  1.992215
  0.282369
  0.000000
  2.274584
  2002
  1.919440
  0.271754
  0.000000
  2.191194
  2001
  2.197138
  0.311112
  0.000000
  2.508250
  2000
  2.817613
  0.398974
  0.000000
  3.216587
  1999
  3.691582
  0.524051
  0.000000
  4.215633
  1998
  4.227449
  0.596422
  0.000000
  4.823871
  1997
  4.147243
  0.587971
  0.000000
  4.735214
  1996
  3.355550
  0.477583
  0.000000
  3.833133
  1995
  3.211859
  0.457637
  0.000000
  3.669496
  1994
  0.611463
  0.089408
  0.000000
  0.700871
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.09.1976
  07.11.1976
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  19.06.1987
  03.08.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  17.01.1985
  16.03.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  25.02.2016
  10.10.2016
  PRODUCTION
  OIL/GAS/CONDENSATE
  13.05.2019
  PRODUCTION
  10.05.2005
  26.03.2006
  PRODUCTION
  OIL
  08.04.1994
  24.04.1994
  INJECTION
  NOT APPLICABLE
  25.04.1994
  12.05.1994
  INJECTION
  WATER
  28.12.1993
  26.02.1994
  INJECTION
  WATER
  01.01.1994
  01.02.1994
  INJECTION
  WATER
  23.03.1999
  20.04.1999
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  05.07.1996
  28.07.1996
  PRODUCTION
  OIL
  07.10.1993
  18.11.1993
  PRODUCTION
  OIL
  06.10.1993
  10.12.1993
  PRODUCTION
  OIL
  20.07.1993
  10.08.1993
  PRODUCTION
  OIL
  28.10.2002
  16.11.2002
  PRODUCTION
  OIL
  17.07.1993
  16.09.1993
  PRODUCTION
  OIL
  12.01.2001
  21.02.2001
  PRODUCTION
  OIL
  13.07.2007
  24.07.2007
  PRODUCTION
  OIL
  12.12.2001
  14.01.2002
  PRODUCTION
  OIL
  27.03.1996
  16.04.1996
  PRODUCTION
  OIL
  18.04.1996
  30.04.1996
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status