Faktasider Oljedirektoratet

STATFJORD NORD

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  STATFJORD NORD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1977
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43679
 • Bilde

  Bilde
  STATFJORD NORD Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  23.01.1995
  Approved for production
  11.12.1990
  22.01.1995
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  33/9
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  45.000000
  NO
  30.000000
  NO
  25.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  43.73
  2.32
  1.14
  0.00
  48.22
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  72.80
  0.00
  5.40
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  4.30
  0.24
  0.08
  0.00
  4.69
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Statfjord Nord ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, 17 kilometer nord for Statfjord. Vanndybden er 250-290 meter. Statfjord Nord ble påvist i 1977, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1990. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer for produksjon og en for vanninjeksjon som er knyttet til Statfjord C-innretningen. Produksjonen startet i 1995.
  14.02.2020
  Reservoar
  Statfjord Nord produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen og av senjura alder i Muninformasjonen. Reservoarene ligger på 2600 meters dyp, og de har god kvalitet.
  26.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.
  16.03.2018
  Transport
  Brønnstrømmen går i to rørledninger til Statfjord C-innretningen for prosessering, lagring og eksport. Statfjord Nord, Statfjord Øst og Sygna har felles prosessmodul på Statfjord C. Oljen lastes til tankskip, og gassen ekporteres via Tampen Link og Far North Liquids and Gas System (FLAGS) rørledning til Storbritannia.
  25.04.2019
  Status
  Brønnintervensjon utført i 2019 har ført til økt oljerate og redusert vannkutt. En ny brønn er planlagt boret og kommer i produksjon i løpet av 2022. Levetidsforlengelsen av Statfjord C-innretningen gir mulighet for flere brønner på feltet.
  23.12.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 2499
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  7505
  2020
  21
  2019
  35
  2018
  190
  2017
  103
  2016
  844
  2015
  456
  2014
  126
  2013
  6
  2012
  5
  2011
  10
  2010
  19
  2009
  21
  2008
  30
  2007
  57
  2006
  66
  2005
  25
  2004
  24
  2003
  364
  2002
  109
  2001
  149
  2000
  98
  1999
  478
  1998
  241
  1997
  255
  1996
  222
  1995
  378
  1994
  528
  1993
  1076
  1992
  1173
  1991
  355
  1990
  41
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  40.509648
  2.516420
  0.006889
  1.666231
  44.699188
  2022
  0.258312
  0.014228
  0.000000
  0.007138
  0.279678
  2021
  0.447165
  0.014501
  0.000000
  0.009821
  0.471487
  2020
  0.522735
  0.016893
  0.000000
  0.014566
  0.554194
  2019
  0.403590
  0.021535
  0.000000
  0.014766
  0.439891
  2018
  0.412789
  0.029813
  0.000000
  0.022978
  0.465580
  2017
  0.615528
  0.043887
  0.000000
  0.034380
  0.693795
  2016
  0.608909
  0.038896
  0.000000
  0.028695
  0.676500
  2015
  0.298511
  0.019052
  0.001622
  0.013302
  0.332487
  2014
  0.261216
  0.017132
  0.001406
  0.014013
  0.293767
  2013
  0.163559
  0.011893
  0.000707
  0.007774
  0.183933
  2012
  0.165109
  0.009922
  0.000222
  0.003020
  0.178273
  2011
  0.245797
  0.023548
  0.000742
  0.007820
  0.277907
  2010
  0.408645
  0.030785
  0.001203
  0.012123
  0.452756
  2009
  0.285721
  0.016090
  0.000610
  0.006708
  0.309129
  2008
  0.743640
  0.038463
  0.000377
  0.026915
  0.809395
  2007
  1.126521
  0.088842
  0.000000
  0.063725
  1.279088
  2006
  1.309772
  0.160069
  0.000000
  0.114750
  1.584591
  2005
  1.906288
  0.266138
  0.000000
  0.198470
  2.370896
  2004
  2.163399
  0.152925
  0.000000
  0.115809
  2.432133
  2003
  2.830209
  0.184441
  0.000000
  0.137450
  3.152100
  2002
  2.274588
  0.137869
  0.000000
  0.125545
  2.538002
  2001
  2.841135
  0.113977
  0.000000
  0.107531
  3.062643
  2000
  3.997732
  0.121480
  0.000000
  0.081137
  4.200349
  1999
  3.393446
  0.157061
  0.000000
  0.088985
  3.639492
  1998
  3.035432
  0.165671
  0.000000
  0.087632
  3.288735
  1997
  3.935316
  0.172878
  0.000000
  0.092294
  4.200488
  1996
  3.306948
  0.329157
  0.000000
  0.158813
  3.794918
  1995
  2.547636
  0.119274
  0.000000
  0.070071
  2.736981
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  40.592569
  2.968991
  0.000000
  43.561560
  2022
  0.258064
  0.018188
  0.000000
  0.276252
  2021
  0.449226
  0.028184
  0.000000
  0.477410
  2020
  0.520627
  0.035666
  0.000000
  0.556293
  2019
  0.402061
  0.026232
  0.000000
  0.428293
  2018
  0.412789
  0.027276
  0.000000
  0.440065
  2017
  0.615894
  0.039851
  0.000000
  0.655745
  2016
  0.607416
  0.038233
  0.000000
  0.645649
  2015
  0.300129
  0.020297
  0.000000
  0.320426
  2014
  0.262410
  0.019299
  0.000000
  0.281709
  2013
  0.163451
  0.012460
  0.000000
  0.175911
  2012
  0.163818
  0.012201
  0.000000
  0.176019
  2011
  0.242950
  0.020019
  0.000000
  0.262969
  2010
  0.409661
  0.029772
  0.000000
  0.439433
  2009
  0.286593
  0.019220
  0.000000
  0.305813
  2008
  0.742904
  0.053327
  0.000000
  0.796231
  2007
  1.126184
  0.081275
  0.000000
  1.207459
  2006
  1.309497
  0.094945
  0.000000
  1.404442
  2005
  1.906288
  0.143875
  0.000000
  2.050163
  2004
  2.165066
  0.162898
  0.000000
  2.327964
  2003
  2.834407
  0.214135
  0.000000
  3.048542
  2002
  2.276380
  0.172947
  0.000000
  2.449327
  2001
  2.837710
  0.214847
  0.000000
  3.052557
  2000
  3.991388
  0.317501
  0.000000
  4.308889
  1999
  3.462036
  0.264254
  0.000000
  3.726290
  1998
  3.044231
  0.222423
  0.000000
  3.266654
  1997
  3.946070
  0.284614
  0.000000
  4.230684
  1996
  3.307176
  0.230366
  0.000000
  3.537542
  1995
  2.548143
  0.164686
  0.000000
  2.712829
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  11.11.1976
  18.02.1977
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  14.10.1987
  24.12.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  17.02.1988
  09.04.1988
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  20.04.1995
  28.05.1995
  INJECTION
  WATER
  26.05.2016
  05.06.2016
  INJECTION
  WATER
  03.11.1995
  18.11.1995
  INJECTION
  WATER
  17.04.2000
  14.07.2000
  INJECTION
  WATER
  01.01.1999
  11.02.1999
  INJECTION
  WATER
  13.09.1994
  24.10.1994
  PRODUCTION
  OIL
  20.09.1994
  11.11.1994
  PRODUCTION
  OIL
  06.03.2003
  18.03.2003
  PRODUCTION
  OIL
  21.06.2015
  26.06.2015
  PRODUCTION
  OIL
  22.12.1995
  29.01.1996
  PRODUCTION
  OIL
  21.09.1994
  03.01.1997
  PRODUCTION
  OIL
  14.03.2022
  11.04.2022
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  28.08.1995
  28.09.1995
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  19.02.1995
  15.03.1995
  PRODUCTION
  OIL
  16.03.1997
  06.04.1997
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  26.02.1999
  16.03.1999
  PRODUCTION
  OIL
  17.04.2003
  30.04.2003
  PRODUCTION
  OIL
  02.10.2016
  15.10.2016
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status