Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.10.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

GULLFAKS SØR

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GULLFAKS SØR
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1978
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Mongstad
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43699
 • Bilde

  Bilde
  GULLFAKS SØR Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  10.10.1998
  Approved for production
  29.03.1996
  09.10.1998
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  33/12
  34/10
  33/12
  34/10
  33/12
  34/10
  32/12
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  51.000000
  NO
  30.000000
  NO
  19.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  63.48
  103.51
  12.59
  0.00
  190.91
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  195.00
  45.00
  34.00
  136.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  5.26
  23.48
  2.51
  0.00
  33.51
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Gullfaks Sør ligger i den nordlige delen av Nordsjøen like sør for Gullfaks. Vanndybden er 130-220 meter. Gullfaks Sør ble påvist i 1978, men omfatter flere funn gjort i årene etter. Gullfaks Sør-forekomstene er bygd ut med i alt 13 havbunnsrammer som er knyttet til Gullfaks A- og Gullfaks C-innretningene. Opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD) for Gullfaks Sør fase I ble godkjent i 1996, den omfattet produksjon av olje og gass fra forekomstene Gullfaks Sør, Rimfaks og Gullveig. Produksjonen startet i 1998. PUD for fase II ble godkjent i 1998, og omfattet gassproduksjon fra Brentgruppen i Gullfaks Sør-forekomsten. I 2004 ble Gulltoppfunnet innlemmet i Gullfaks Sør. Gulltopp produseres gjennom en langtrekkende produksjonsbrønn fra Gullfaks A-innretningen. PUD for Skinfaksfunnet og Rimfaks IOR ble godkjent i 2005. En endret PUD for reutbygging av Gullfaks Sør Statfjordformasjonen, med to nye havbunnsrammer, ble godkjent i 2012. PUD for Gullfaks Rimfaksdalen, som inkluderer forekomstene Rutil og Opal, ble godkjent i 2015. Den omfatter en ny havbunnsramme og fire produksjonsbrønner. Siden 2017 har to havbunnskompressorer for våtgass tilknyttet Gullfaks C-innretningen økt gassproduksjonen. Det ble innvilget i 2018 PUD-fritak for noen nærliggende prospekter og mindre funn som kan bores og produseres fra eksisterende innretninger på Gullfaks Sør. PUD-fritak for forekomsten Opal Sør ble innvilget i 2019.
  28.02.2023
  Reservoar
  Gullfaks Sør-forekomstene produserer olje og gass fra midtre jura sandstein i Brentgruppen samt undre jura og øvre trias sandstein i Statfjordgruppen og Cook- og Lundeformasjonene. Reservoarene ligger på 2400-3400 meters dyp i flere roterte forkastningsblokker. Reservoarene i Gullfaks Sør-forekomsten er svært segmenterte med mange interne forkastninger og utfordrende strømningsegenskaper, særlig i Statfjordgruppen og Lundeformasjonen. De øvrige forekomstene i Gullfaks Sør-området har stort sett god reservoarkvalitet.
  28.02.2023
  Utvinning
  Brentreservoaret i Gullfaks Sør produseres med trykkavlastning etter at gassinjeksjonen opphørte i 2009. Statfjordgruppen og Lundeformasjonen i Gullfaks Sør produseres med trykkstøtte fra gassinjeksjon. Gasseksport fra Rimfaks startet i 2015, men begrenset gassinjeksjon ble opprettholdt i Brentgruppen til 2018. Gullveig-, Gulltopp- og Rutilforekomstene produseres med trykkavlastning og delvis støtte fra naturlig vanndriv. Skinfaksforekomsten produseres med gassløft. Rutil- og Opalforekomstene produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Oljen blir transportert til Gullfaks A-innretningen for behandling, lagring og videre transport med tankskip. Rikgass prosesseres på Gullfaks C og eksporteres gjennom Statpipe til terminalen på Kårstø.
  28.02.2023
  Status
  Oljeproduksjonen avtar, men feltet har store gjenværende gassvolumer. Nye brønner blir kontinuerlig boret i Gullfaks Sør-området med egen rigg.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  7893
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  69534
  2021
  3330
  2020
  2311
  2019
  1670
  2018
  1168
  2017
  1883
  2016
  5705
  2015
  8304
  2014
  6827
  2013
  5476
  2012
  4520
  2011
  1613
  2010
  63
  2009
  118
  2008
  133
  2007
  1451
  2006
  2809
  2005
  2050
  2004
  762
  2003
  1194
  2002
  1501
  2001
  2408
  2000
  4312
  1999
  3297
  1998
  3089
  1997
  2554
  1996
  986
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  59.073678
  82.393416
  0.050277
  20.064676
  161.582047
  2023
  0.771489
  2.761083
  0.000000
  0.433484
  3.966056
  2022
  1.316921
  5.570918
  0.000000
  0.801526
  7.689365
  2021
  1.298226
  5.745720
  0.000000
  1.196809
  8.240755
  2020
  1.225700
  4.876175
  0.000000
  1.233581
  7.335456
  2019
  1.455744
  4.907983
  0.000000
  1.098488
  7.462215
  2018
  1.203206
  6.020402
  0.000000
  1.528658
  8.752266
  2017
  1.485089
  5.907488
  0.000000
  1.592568
  8.985145
  2016
  1.694809
  4.327257
  0.000000
  1.267203
  7.289269
  2015
  1.841230
  3.165713
  0.028644
  0.934832
  5.970419
  2014
  2.233258
  3.382745
  0.015327
  0.980446
  6.611776
  2013
  2.381246
  2.747616
  0.003975
  0.771030
  5.903867
  2012
  1.882077
  2.435530
  0.000110
  0.665558
  4.983275
  2011
  1.593816
  1.608951
  0.000000
  0.279942
  3.482709
  2010
  2.085194
  2.336150
  0.002209
  0.741080
  5.164633
  2009
  3.007418
  2.637083
  0.000011
  0.820408
  6.464920
  2008
  3.108003
  3.738391
  0.000001
  0.878078
  7.724473
  2007
  3.280315
  4.043329
  0.000000
  1.016519
  8.340163
  2006
  2.932832
  3.636787
  0.000000
  0.966752
  7.536371
  2005
  3.889493
  3.803329
  0.000000
  0.824466
  8.517288
  2004
  4.170627
  3.213581
  0.000000
  0.740826
  8.125034
  2003
  3.379150
  2.542808
  0.000000
  0.578662
  6.500620
  2002
  3.729127
  1.886603
  0.000000
  0.457573
  6.073303
  2001
  3.838172
  0.599131
  0.000000
  0.151262
  4.588565
  2000
  2.994495
  0.498643
  0.000000
  0.104925
  3.598063
  1999
  2.207063
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  2.207063
  1998
  0.068978
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.068978
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  59.114679
  108.358164
  0.000000
  167.472843
  2023
  0.777995
  3.196397
  0.000000
  3.974392
  2022
  1.322336
  6.086715
  0.000000
  7.409051
  2021
  1.334688
  7.399267
  0.000000
  8.733955
  2020
  1.218392
  6.099995
  0.000000
  7.318387
  2019
  1.455744
  7.733331
  0.000000
  9.189075
  2018
  1.203206
  9.087963
  0.000000
  10.291169
  2017
  1.485089
  9.237444
  0.000000
  10.722533
  2016
  1.694809
  7.279606
  0.000000
  8.974415
  2015
  1.841230
  6.796146
  0.000000
  8.637376
  2014
  2.233258
  8.363362
  0.000000
  10.596620
  2013
  2.381246
  8.083693
  0.000000
  10.464939
  2012
  1.882077
  6.723948
  0.000000
  8.606025
  2011
  1.593816
  1.336414
  0.000000
  2.930230
  2010
  2.085194
  1.578856
  0.000000
  3.664050
  2009
  3.007418
  1.637903
  0.000000
  4.645321
  2008
  3.107750
  1.670511
  0.000000
  4.778261
  2007
  3.280315
  2.221087
  0.000000
  5.501402
  2006
  2.932832
  2.311104
  0.000000
  5.243936
  2005
  3.889493
  2.471724
  0.000000
  6.361217
  2004
  4.170806
  2.493110
  0.000000
  6.663916
  2003
  3.379150
  1.683000
  0.000000
  5.062150
  2002
  3.729127
  1.365333
  0.000000
  5.094460
  2001
  3.838172
  1.470951
  0.000000
  5.309123
  2000
  2.994495
  1.377463
  0.000000
  4.371958
  1999
  2.207063
  0.616158
  0.000000
  2.823221
  1998
  0.068978
  0.036683
  0.000000
  0.105661
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  26.04.2002
  16.05.2002
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  26.03.2002
  26.04.2002
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  28.10.2011
  08.01.2012
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  09.09.1978
  08.12.1978
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  14.12.1982
  11.04.1983
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  31.08.1983
  27.09.1983
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  22.02.1983
  08.07.1983
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  26.07.1984
  22.10.1984
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
  02.01.1986
  16.01.1986
  APPRAISAL
  JUNKED
  NOT APPLICABLE
  16.01.1986
  12.05.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  08.04.1987
  13.07.1987
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  15.07.1987
  10.08.1987
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  25.09.1988
  15.12.1988
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  15.12.1988
  03.02.1989
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  27.04.1989
  10.07.1989
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  10.07.1989
  01.08.1989
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO TEST
  OIL/GAS
  24.02.1990
  27.04.1990
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  28.04.1992
  13.07.1992
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  26.01.1995
  22.02.1995
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  22.02.1995
  03.04.1995
  APPRAISAL
  SUSPENDED
  OIL
  17.10.2001
  25.10.2001
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  05.04.1995
  29.05.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  25.02.2001
  11.04.2001
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  30.05.2001
  08.07.2001
  WILDCAT
  RE-CLASS TO DEV
  GAS/CONDENSATE
  22.09.2002
  02.11.2002
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  08.05.2006
  21.05.2006
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  20.03.2006
  08.05.2006
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  18.06.2011
  06.08.2011
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  07.08.2011
  22.08.2011
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  05.08.2009
  10.11.2009
  APPRAISAL
  P&A
  DRY
  24.03.2011
  01.06.2011
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  06.12.2010
  24.03.2011
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  28.04.2006
  08.10.2007
  PRODUCTION
  OIL
  13.05.2014
  14.08.2014
  PRODUCTION
  OIL
  21.01.2021
  10.02.2021
  PRODUCTION
  OIL
  10.05.2006
  28.07.2007
  PRODUCTION
  OIL
  02.05.2015
  30.05.2015
  PRODUCTION
  GAS
  04.05.2006
  05.06.2006
  OBSERVATION
  OIL
  08.06.2006
  05.01.2007
  PRODUCTION
  OIL
  24.10.2020
  08.11.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  09.11.2020
  15.11.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.11.2020
  28.11.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.12.2020
  09.12.2020
  PRODUCTION
  OIL
  07.05.2006
  14.06.2007
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  OIL
  15.02.2007
  16.04.2007
  PRODUCTION
  OIL
  23.01.2022
  04.03.2022
  PRODUCTION
  OIL
  18.05.2005
  20.02.2008
  PRODUCTION
  OIL
  28.11.2000
  24.05.2001
  PRODUCTION
  GAS
  16.11.2000
  22.08.2001
  PRODUCTION
  OIL
  17.05.1999
  12.07.1999
  PRODUCTION
  OIL
  10.05.2013
  12.06.2013
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  15.05.1999
  21.08.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  09.10.1999
  19.11.1999
  PRODUCTION
  OIL
  13.01.2002
  25.01.2002
  PRODUCTION
  OIL
  21.04.2005
  19.05.2005
  PRODUCTION
  OIL
  04.07.1998
  10.08.1998
  PRODUCTION
  OIL
  09.05.2021
  31.05.2021
  INJECTION
  GAS
  25.06.2006
  18.08.2006
  INJECTION
  GAS
  19.08.2006
  01.09.2006
  INJECTION
  GAS
  02.09.2006
  10.09.2006
  INJECTION
  GAS
  27.05.2000
  10.07.2000
  INJECTION
  GAS
  14.10.2011
  22.11.2011
  INJECTION
  GAS
  15.05.2013
  14.08.2013
  INJECTION
  GAS
  07.12.1998
  18.02.1999
  INJECTION
  GAS
  26.03.2002
  09.05.2002
  INJECTION
  GAS
  13.04.2006
  13.05.2006
  INJECTION
  GAS
  25.11.2012
  16.01.2013
  INJECTION
  GAS
  01.05.2012
  12.07.2012
  PRODUCTION
  OIL
  02.09.2022
  21.09.2022
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  26.07.2004
  15.10.2004
  PRODUCTION
  OIL
  16.10.2004
  04.11.2004
  PRODUCTION
  OIL
  04.04.2000
  21.05.2000
  PRODUCTION
  OIL
  13.10.2011
  12.04.2012
  PRODUCTION
  OIL
  09.08.1997
  06.10.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  07.10.1997
  26.12.1997
  PRODUCTION
  OIL
  01.11.2003
  23.01.2004
  PRODUCTION
  OIL
  21.07.2023
  PRODUCTION
  09.04.1997
  22.10.1998
  PRODUCTION
  OIL
  18.06.2004
  12.07.2004
  PRODUCTION
  OIL
  12.04.2001
  28.06.2001
  PRODUCTION
  OIL
  05.05.2020
  28.05.2020
  PRODUCTION
  OIL
  22.07.2005
  17.08.2005
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  18.08.2005
  18.12.2005
  PRODUCTION
  OIL
  26.08.2012
  01.10.2012
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  05.10.2012
  18.11.2012
  PRODUCTION
  OIL
  28.06.2020
  17.08.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  19.08.2020
  01.09.2020
  PRODUCTION
  OIL
  04.03.1999
  30.03.1999
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  31.03.1999
  17.04.1999
  PRODUCTION
  OIL
  19.04.1998
  29.05.1998
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  30.05.1998
  07.06.1998
  PRODUCTION
  OIL
  22.01.2013
  26.02.2013
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  16.06.1999
  27.08.1999
  PRODUCTION
  OIL
  10.07.2001
  18.12.2001
  PRODUCTION
  OIL
  03.04.2013
  31.07.2013
  PRODUCTION
  OIL
  13.08.2000
  12.09.2000
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.09.2000
  05.12.2000
  PRODUCTION
  OIL
  20.08.2018
  23.10.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  30.10.2018
  03.11.2018
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  31.05.2000
  30.06.2000
  PRODUCTION
  OIL
  09.05.2014
  25.06.2014
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  19.12.2000
  30.01.2001
  PRODUCTION
  OIL
  23.06.2018
  23.07.2018
  PRODUCTION
  GAS
  18.05.2023
  13.06.2023
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  10.04.2000
  24.05.2000
  PRODUCTION
  OIL
  03.08.2014
  05.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  11.06.1997
  26.07.1997
  INJECTION
  GAS
  10.07.2021
  10.08.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.08.2021
  30.08.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  06.02.2000
  18.05.2000
  INJECTION
  GAS
  16.07.2000
  08.08.2000
  INJECTION
  GAS
  04.10.2021
  06.11.2021
  INJECTION
  GAS
  30.05.2001
  08.07.2001
  INJECTION
  GAS
  27.05.2002
  09.08.2002
  INJECTION
  NOT APPLICABLE
  12.12.2002
  23.12.2002
  INJECTION
  GAS
  02.04.1998
  01.06.1998
  PRODUCTION
  OIL
  22.08.1998
  10.09.1998
  PRODUCTION
  OIL
  03.04.2019
  06.05.2019
  PRODUCTION
  OIL
  30.03.1998
  30.03.2000
  PRODUCTION
  OIL
  27.04.2012
  10.06.2012
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  26.06.2019
  02.07.2019
  PRODUCTION
  GAS
  04.04.2023
  14.04.2023
  PRODUCTION
  OIL
  09.03.2000
  29.03.2000
  PRODUCTION
  GAS
  12.03.2001
  31.05.2001
  PRODUCTION
  GAS
  28.01.2000
  16.04.2001
  PRODUCTION
  GAS
  09.10.2000
  31.10.2000
  PRODUCTION
  GAS
  14.11.1999
  26.01.2000
  PRODUCTION
  GAS
  02.03.2001
  16.05.2001
  PRODUCTION
  GAS
  07.10.2000
  10.01.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  15.01.2001
  27.10.2001
  PRODUCTION
  GAS
  10.01.2003
  18.03.2003
  PRODUCTION
  GAS
  31.07.2001
  24.08.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  28.08.2001
  05.09.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.04.2003
  15.04.2003
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  18.04.2003
  10.03.2004
  PRODUCTION
  GAS
  07.07.2002
  03.08.2002
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  04.08.2002
  12.09.2002
  PRODUCTION
  OIL
  14.10.2014
  20.05.2016
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  21.05.2016
  28.05.2016
  PRODUCTION
  OIL
  30.12.2020
  10.02.2021
  PRODUCTION
  GAS
  30.08.2013
  15.07.2016
  PRODUCTION
  OIL
  15.11.2015
  28.03.2016
  PRODUCTION
  OIL
  05.12.2020
  09.05.2022
  PRODUCTION
  OIL
  07.12.2020
  13.07.2022
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  11.10.2013
  26.11.2013
  INJECTION
  GAS
  04.12.2014
  20.01.2015
  INJECTION
  GAS
  25.01.2015
  16.06.2015
  INJECTION
  GAS
  11.01.2014
  12.03.2014
  PRODUCTION
  OIL
  31.03.2015
  25.04.2015
  PRODUCTION
  GAS
  25.09.2019
  24.10.2019
  PRODUCTION
  GAS
  10.11.2022
  01.01.2023
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  19.07.2019
  18.08.2019
  PRODUCTION
  GAS
  24.03.2015
  24.05.2015
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  21.04.2010
  22.04.2010
  SOIL DRILLING
  P&A