Faktasider Oljedirektoratet
Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
01.10.2023 - 01:35
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

ÅSGARD

Eksport: PDF ikon PDF
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  ÅSGARD
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1981
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  43765
 • Bilde

  Bilde
  ÅSGARD Felt
 • Funn inkludert

 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  19.05.1999
  Approved for production
  14.06.1996
  18.05.1999
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6406/3
  6506/11
  6506/12
  6507/11
  6407/3
  6407/2
  6506/12
  6506/9
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  35.010000
  NO
  34.530000
  NO
  22.650000
  NO
  7.810000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2022
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  108.45
  242.00
  43.52
  17.11
  450.25
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  192.00
  202.00
  57.00
  336.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  5.52
  31.73
  5.67
  0.00
  48.02
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Åsgard ligger i den sentrale delen av Norskehavet. Vanndybden er 240-300 meter. Åsgard ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Utbyggingen omfatter forekomstene Smørbukk, Smørbukk Sør og Midgard. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er tilknyttet produksjons- og lagerskipet Åsgard A (FPSO). Utbyggingen inkluderer også den flytende, halvt nedsenkbare innretningen Åsgard B, som behandler gass og kondensat. Gassenteret er koblet til kondensatlagerskipet Åsgard C. Feltet kom i produksjon i 1999, og gasseksporten startet i 2000. Åsgard-innretningene er en viktig del av infrastrukturen i Norskehavet. Mikkel- og Morvin-feltene er tilknyttet Åsgard B for prosessering, og Tyrihans får gass til gassløft fra Åsgard B. PUD for gasskompresjonsanlegg på Midgard-forekomsten ble godkjent i 2012. Trestakk-feltet er tilknyttet Åsgard A.
  28.02.2023
  Reservoar
  Åsgard produserer gass og betydelige mengder kondensat fra sandstein av jura alder som ligger så dypt som 4850 meter. Reservoarkvaliteten varierer mellom formasjonene, og det er store forskjeller i reservoaregenskapene mellom de tre forekomstene. Smørbukk-forekomsten er i en rotert forkastningsblokk og inneholder gass, kondensat og olje i Åre-, Tilje-, Tofte-, Ile- og Garnformasjonene. Smørbukk Sør-forekomsten inneholder olje, gass og kondensat i Tilje-, Ile- og Garnformasjonene. Gassforekomstene i Midgard er delt i fire strukturelle segmenter med hovedreservoar i Ile- og Garnformasjonene.
  28.02.2023
  Utvinning
  Smørbukk produseres delvis med trykkavlastning og delvis med injeksjon av overskuddsgass fra feltet. Smørbukk Sør produseres med trykkstøtte fra gassinjeksjon, og Midgard produseres med trykkavlastning.
  28.02.2023
  Transport
  Olje og kondensat lagres midlertidig på Åsgard A før det fraktes til land med tankskip. Gassen eksporteres gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø. Kondensat fra Åsgard selges som olje.
  28.02.2023
  Status
  Arbeid pågår for å øke utvinningen fra feltet med fokus på å redusere innløpstrykket på innretningene og identifisere nye boremål. Utfordringene for Åsgard er å unngå minimumsrate i rørledningene, samt depleterte reservoar som begrenser borevinduet. Installering av havbunnsgasskompresjon på Åsgard i 2015/2016 har framskyndet og forlenget gassproduksjonen fra feltet. Fase II i utbygging av havbunnskompresjon på Åsgard pågår. Tredjepartstilknytninger til Åsgard, samt identifisering av nye ressurspotensial, kan forlenge innretningenes levetid.
  28.02.2023
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2022 [mill NOK 2022-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  11687
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  104087
  2021
  2310
  2020
  2808
  2019
  2785
  2018
  1592
  2017
  1551
  2016
  2810
  2015
  4780
  2014
  7775
  2013
  6599
  2012
  5776
  2011
  5281
  2010
  1461
  2009
  2995
  2008
  2253
  2007
  2087
  2006
  1635
  2005
  1171
  2004
  1804
  2003
  590
  2002
  1018
  2001
  2179
  2000
  5818
  1999
  13602
  1998
  12934
  1997
  7690
  1996
  2783
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  103.334173
  212.054543
  17.112745
  75.810515
  408.311976
  2023
  0.491774
  2.987874
  0.000000
  0.709251
  4.188899
  2022
  1.035588
  5.527986
  0.000000
  1.236255
  7.799829
  2021
  1.076637
  5.391018
  0.000000
  1.852824
  8.320479
  2020
  1.385518
  6.673387
  0.000000
  2.510203
  10.569108
  2019
  1.728765
  8.728399
  0.000000
  3.128335
  13.585499
  2018
  1.996514
  9.482434
  0.000000
  3.258618
  14.737566
  2017
  2.330746
  10.228406
  0.000000
  3.382349
  15.941501
  2016
  2.544567
  10.236958
  0.000000
  3.541206
  16.322731
  2015
  2.732371
  9.806201
  0.000000
  3.559528
  16.098100
  2014
  3.050307
  9.899469
  0.000000
  3.766828
  16.716604
  2013
  3.165677
  9.614166
  0.000000
  3.848725
  16.628568
  2012
  4.000808
  12.174073
  0.000000
  5.070356
  21.245237
  2011
  3.932375
  12.083356
  0.000000
  4.832356
  20.848087
  2010
  5.026200
  11.967451
  0.000000
  4.512396
  21.506047
  2009
  5.729326
  12.173652
  0.000000
  4.540093
  22.443071
  2008
  5.948763
  11.416920
  0.000000
  4.022466
  21.388149
  2007
  6.793289
  11.441035
  0.000000
  4.159661
  22.393985
  2006
  4.836224
  9.769862
  2.209193
  3.608942
  20.424221
  2005
  4.637039
  10.513223
  3.350519
  3.638852
  22.139633
  2004
  5.658061
  10.203367
  3.852543
  3.487932
  23.201903
  2003
  6.943702
  10.073247
  4.329024
  3.526422
  24.872395
  2002
  8.231727
  7.247312
  2.592301
  2.224499
  20.295839
  2001
  8.319969
  3.891718
  0.681434
  1.306401
  14.199522
  2000
  7.837370
  0.523029
  0.097731
  0.086017
  8.544147
  1999
  3.900856
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  3.900856
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  69.428582
  375.702795
  52.461506
  497.592883
  2023
  0.106277
  3.598145
  0.390571
  4.094993
  2022
  0.269926
  6.602248
  0.760761
  7.632935
  2021
  0.167272
  6.822485
  0.842135
  7.831892
  2020
  0.304551
  9.259577
  1.049336
  10.613464
  2019
  0.331925
  10.744720
  1.465235
  12.541880
  2018
  0.371105
  12.022998
  1.706587
  14.100690
  2017
  0.754738
  15.610338
  1.655171
  18.020247
  2016
  0.810132
  15.939569
  1.755639
  18.505340
  2015
  0.925294
  15.832753
  1.807079
  18.565126
  2014
  0.989037
  16.651533
  2.061273
  19.701843
  2013
  0.916833
  15.829225
  2.248845
  18.994903
  2012
  1.291527
  18.453788
  2.709281
  22.454596
  2011
  1.362239
  18.090706
  2.570134
  22.023079
  2010
  2.167664
  20.199601
  2.712044
  25.079309
  2009
  2.589323
  21.413730
  2.998250
  27.001303
  2008
  2.961133
  21.694066
  2.987628
  27.642827
  2007
  3.621460
  21.661462
  3.171827
  28.454749
  2006
  3.959422
  20.581181
  3.085996
  27.626599
  2005
  4.637039
  24.221198
  3.940707
  32.798944
  2004
  5.658061
  24.527983
  4.613557
  34.799601
  2003
  6.943702
  21.769092
  4.557984
  33.270778
  2002
  8.231727
  16.105561
  2.592301
  26.929589
  2001
  8.319969
  10.372769
  0.681434
  19.374172
  2000
  7.837370
  5.727802
  0.097731
  13.662903
  1999
  3.900856
  1.970265
  0.000000
  5.871121
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oe
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net oil
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net gas
  Produksjon – diagrammer
  Graph Net NGL
  Produksjon – diagrammer
  Graph Water
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  04.08.1986
  26.10.1986
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  17.05.1983
  31.07.1983
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  07.11.1986
  23.01.1987
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  16.06.2013
  27.08.2013
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  11.02.1996
  06.06.1996
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  10.09.1996
  10.11.1996
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL/GAS
  16.08.1984
  06.02.1985
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  02.03.1985
  17.07.1985
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  17.10.1985
  27.03.1986
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  31.03.1986
  02.08.1986
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  04.05.1987
  12.08.1987
  APPRAISAL
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  04.06.1988
  30.08.1988
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  04.04.1993
  10.09.1993
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  21.04.1995
  26.06.1995
  APPRAISAL
  P&A
  SHOWS
  27.06.1995
  11.12.1995
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  08.06.1996
  07.09.1996
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  12.11.1996
  01.02.1997
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL
  06.08.2009
  01.09.2009
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL/GAS
  01.06.2009
  06.08.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  13.09.1981
  10.12.1981
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  03.06.1985
  15.08.1985
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  05.09.1997
  28.10.1997
  APPRAISAL
  RE-CLASS TO DEV
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  17.05.2019
  07.07.2019
  PRODUCTION
  GAS
  09.07.2001
  10.02.2002
  PRODUCTION
  GAS
  30.04.2014
  06.04.2015
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  18.07.2000
  04.09.2000
  INJECTION
  GAS
  07.06.1999
  28.07.1999
  PRODUCTION
  GAS
  27.01.2012
  08.08.2012
  PRODUCTION
  OIL
  11.02.1996
  06.06.1996
  INJECTION
  GAS
  10.09.1996
  10.11.1996
  INJECTION
  GAS
  27.02.2016
  07.04.2016
  INJECTION
  GAS
  23.04.1997
  05.07.1997
  INJECTION
  GAS
  11.07.1997
  24.11.1998
  INJECTION
  GAS
  14.09.2000
  30.11.2000
  PRODUCTION
  GAS
  27.07.2013
  15.09.2013
  PRODUCTION
  OIL
  16.09.2000
  26.10.2000
  PRODUCTION
  GAS
  29.04.2021
  27.05.2021
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  26.07.2001
  18.08.2001
  PRODUCTION
  GAS
  14.04.1998
  17.05.1998
  PRODUCTION
  OIL
  18.06.2008
  23.08.2008
  PRODUCTION
  OIL
  09.04.1999
  12.05.1999
  PRODUCTION
  OIL
  11.04.2022
  26.04.2022
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  21.05.1998
  01.07.1998
  PRODUCTION
  OIL
  30.01.2020
  03.04.2020
  PRODUCTION
  OIL
  08.06.1996
  09.08.1996
  PRODUCTION
  OIL
  17.04.2007
  18.07.2007
  PRODUCTION
  OIL
  22.08.1999
  21.09.1999
  PRODUCTION
  GAS
  24.09.1999
  28.10.1999
  PRODUCTION
  OIL
  09.12.2000
  10.01.2001
  PRODUCTION
  OIL
  25.07.1998
  31.08.1998
  INJECTION
  GAS
  21.08.1997
  17.10.1997
  PRODUCTION
  GAS
  24.06.1997
  17.08.1997
  PRODUCTION
  GAS
  13.04.2011
  18.06.2011
  PRODUCTION
  OIL
  15.04.1997
  21.06.1997
  PRODUCTION
  OIL
  28.06.1997
  01.09.1997
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  02.03.1999
  31.03.1999
  PRODUCTION
  OIL
  13.07.1998
  11.08.1998
  PRODUCTION
  OIL
  04.01.1999
  22.02.1999
  PRODUCTION
  OIL
  19.01.2001
  12.02.2001
  PRODUCTION
  OIL
  05.11.2017
  27.03.2018
  INJECTION
  GAS
  17.09.2001
  16.10.2001
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  03.02.2006
  20.03.2006
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  10.04.2000
  06.06.2000
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  20.10.2001
  25.04.2002
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  19.01.2004
  22.03.2004
  PRODUCTION
  OIL
  06.08.2009
  01.09.2009
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  23.08.2001
  07.10.2001
  PRODUCTION
  OIL
  19.08.2020
  14.10.2020
  PRODUCTION
  OIL
  01.05.2001
  03.06.2001
  PRODUCTION
  OIL
  26.05.2018
  02.07.2018
  PRODUCTION
  OIL
  07.05.2000
  16.08.2000
  PRODUCTION
  OIL
  04.12.2017
  26.12.2017
  PRODUCTION
  OIL
  21.10.1998
  20.11.1998
  PRODUCTION
  OIL
  20.07.2011
  31.08.2011
  OBSERVATION
  OIL
  03.09.2011
  25.09.2011
  PRODUCTION
  OIL
  30.07.2019
  03.09.2019
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  13.05.2015
  21.07.2015
  PRODUCTION
  OIL
  22.07.2015
  15.08.2015
  PRODUCTION
  OIL
  17.02.1998
  10.04.1998
  PRODUCTION
  OIL
  10.04.2012
  08.05.2012
  PRODUCTION
  OIL
  01.07.2021
  07.08.2021
  PRODUCTION
  OIL
  08.08.2021
  14.08.2021
  PRODUCTION
  OIL
  12.08.1997
  05.11.1997
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  09.11.1997
  06.12.1997
  PRODUCTION
  OIL
  13.07.2023
  25.08.2023
  PRODUCTION
  26.12.2015
  05.02.2016
  INJECTION
  GAS
  25.08.2001
  12.09.2001
  PRODUCTION
  OIL
  22.06.2009
  03.08.2009
  PRODUCTION
  OIL
  31.01.2023
  26.02.2023
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  27.05.2006
  14.07.2006
  OBSERVATION
  OIL
  17.07.2006
  12.08.2006
  PRODUCTION
  OIL
  13.08.2006
  30.08.2006
  PRODUCTION
  OIL
  03.05.2004
  28.06.2004
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  01.07.2004
  23.07.2004
  PRODUCTION
  OIL
  26.08.2005
  09.10.2005
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  16.10.2005
  21.11.2005
  PRODUCTION
  OIL
  17.02.2014
  09.04.2014
  PRODUCTION
  OIL
  26.10.2006
  09.01.2007
  OBSERVATION
  OIL
  13.01.2007
  23.03.2007
  PRODUCTION
  OIL
  24.03.2007
  02.05.2007
  PRODUCTION
  OIL
  28.10.2006
  11.11.2009
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  12.11.2009
  11.12.2009
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
  01.02.1997
  01.04.1997
  INJECTION
  GAS
  17.06.1998
  19.07.1998
  INJECTION
  GAS
  23.07.2008
  13.08.2008
  INJECTION
  GAS
  04.07.2007
  22.07.2008
  INJECTION
  GAS
  25.12.1997
  06.02.1998
  INJECTION
  GAS
  02.11.1997
  28.12.1997
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  02.01.1998
  08.03.1998
  PRODUCTION
  OIL
  08.04.1998
  07.06.1998
  PRODUCTION
  OIL
  18.08.1998
  17.10.1998
  PRODUCTION
  OIL
  23.08.2016
  22.09.2016
  PRODUCTION
  OIL
  25.02.2001
  12.04.2001
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  14.04.2001
  27.04.2001
  PRODUCTION
  OIL
  04.11.2016
  03.12.2016
  PRODUCTION
  OIL
  07.12.1999
  11.04.2000
  PRODUCTION
  GAS
  05.01.2000
  05.04.2000
  PRODUCTION
  GAS
  06.01.2000
  09.07.2000
  PRODUCTION
  GAS
  09.01.2000
  16.03.2000
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  17.06.2000
  10.02.2001
  PRODUCTION
  GAS
  08.09.1998
  26.01.2000
  PRODUCTION
  GAS
  15.08.2012
  25.08.2012
  PRODUCTION
  GAS
  26.09.1998
  15.10.1998
  PRODUCTION
  GAS
  05.09.1997
  28.10.1997
  PRODUCTION
  GAS
  15.11.1999
  01.01.2000
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  06.10.2008
  06.10.2008
  SOIL DRILLING
  P&A
  30.05.2009
  01.06.2009
  SHALLOW GAS
  P&A