Faktasider Oljedirektoratet

GJØA

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  GJØA
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1989
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Florø
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  4467574
 • Bilde

  Bilde
  GJØA Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  07.11.2010
  Approved for production
  14.06.2007
  06.11.2010
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  35/9
  36/7
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  30.000000
  NO
  30.000000
  NO
  28.000000
  NO
  12.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  15.25
  41.54
  10.08
  0.00
  75.94
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  46.62
  12.45
  8.23
  50.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.69
  6.31
  1.42
  0.00
  9.70
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Gjøa ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 50 kilometer nordøst for Troll. Vanndybden er 360 meter. Gjøa ble påvist i 1989, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2007. Feltet omfatter flere segmenter. Utbyggingsløsningen er en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning tilkoblet fem havbunnsrammer med fire slisser. Feltet drives delvis med kraft fra land. Produksjonen startet i 2010. PUD-fritak for en reutvikling av P1-segmentet, inkludert en ny havbunnsramme med fire slisser, ble innvilget i 2019. Vega og Duva-feltene er tilknyttet Gjøa for prosessering og videre eksport.
  21.12.2021
  Reservoar
  Reservoarene inneholder gass over en relativt tynn oljesone i sandstein av jura alder i Dunlin-, Brent- og Vikinggruppene. Feltet omfatter flere skråstilte forkastningssegmenter med delvis usikker kommunikasjon og variabel reservoarkvalitet. Reservoarene ligger på 2200 meters dyp.
  25.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning. I de sørlige segmentene ble oljeproduksjon prioritert de første årene. Gassnedblåsning (produksjon av gass fra gasskappen) startet i 2015. Lavtrykksproduksjon ble implementert i 2017.
  25.04.2019
  Transport
  Stabilisert olje eksporteres i en rørledning som er koblet til Troll Oljerør II, for videre transport til Mongstad-terminalen. Rikgass eksporteres via rørledning til Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) på britisk sokkel, for videre transport til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.
  12.02.2020
  Status
  Produksjonen fra nye brønner i P1-segmentet startet tidlig 2021. Nova-feltet er under utbygging som en tiknytning til Gjøa-innretningen, og ventes å starte produksjon sent i 2022.
  21.12.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 535
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  33204
  2020
  2706
  2019
  853
  2018
  71
  2017
  44
  2016
  71
  2015
  147
  2014
  123
  2013
  34
  2012
  1112
  2011
  2447
  2010
  2672
  2009
  9901
  2008
  9143
  2007
  3745
  2006
  135
  2005
  0
  2004
  0
  2003
  0
  2002
  0
  2001
  0
  2000
  0
  1999
  0
  1998
  0
  1997
  0
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  14.474948
  36.796757
  0.799370
  18.939956
  71.011031
  2022
  0.276824
  1.535763
  0.000000
  0.443901
  2.256488
  2021
  0.732495
  2.436734
  0.000000
  1.167975
  4.337204
  2020
  0.410452
  2.344272
  0.000000
  1.255299
  4.010023
  2019
  0.511453
  2.817725
  0.000000
  1.385252
  4.714430
  2018
  0.716150
  3.699009
  0.000000
  2.115862
  6.531021
  2017
  0.810138
  3.647655
  0.000000
  1.989374
  6.447167
  2016
  1.190110
  4.193976
  0.000000
  2.130822
  7.514908
  2015
  1.314290
  3.895728
  0.189111
  1.942284
  7.341413
  2014
  1.425349
  3.514857
  0.167211
  1.857925
  6.965342
  2013
  1.934786
  3.886096
  0.192728
  2.021519
  8.035129
  2012
  2.762539
  2.934397
  0.172460
  1.747953
  7.617349
  2011
  2.149371
  1.767548
  0.071053
  0.845896
  4.833868
  2010
  0.240991
  0.122997
  0.006807
  0.035894
  0.406689
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  14.554619
  41.532164
  0.000000
  56.086783
  2022
  0.056099
  0.366934
  0.000000
  0.423033
  2021
  0.666741
  2.499596
  0.000000
  3.166337
  2020
  0.444649
  2.766112
  0.000000
  3.210761
  2019
  0.556700
  3.309675
  0.000000
  3.866375
  2018
  0.741266
  4.356468
  0.000000
  5.097734
  2017
  0.835407
  4.287212
  0.000000
  5.122619
  2016
  1.215644
  4.840029
  0.000000
  6.055673
  2015
  1.346050
  4.528036
  0.000000
  5.874086
  2014
  1.473839
  4.120011
  0.000000
  5.593850
  2013
  1.978340
  4.562428
  0.000000
  6.540768
  2012
  2.829532
  3.552648
  0.000000
  6.382180
  2011
  2.158476
  2.124325
  0.000000
  4.282801
  2010
  0.251876
  0.218690
  0.000000
  0.470566
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  01.04.1989
  07.05.1989
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL/GAS
  03.07.1989
  27.07.1989
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  01.01.1991
  03.04.1991
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  13.07.1998
  12.08.1998
  APPRAISAL
  JUNKED
  NOT APPLICABLE
  APPRAISAL
  WILL NEVER BE DRILLED
  NOT APPLICABLE
  31.03.1996
  07.05.1996
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  13.02.2020
  28.02.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  01.03.2020
  01.05.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  11.01.2020
  12.02.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  07.11.2010
  23.01.2011
  OBSERVATION
  OIL
  29.03.2011
  31.01.2012
  PRODUCTION
  OIL
  16.11.2010
  26.05.2012
  PRODUCTION
  GAS
  12.11.2010
  18.06.2011
  PRODUCTION
  OIL
  30.07.2011
  13.09.2011
  PRODUCTION
  OIL
  14.09.2011
  01.10.2011
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  19.12.2009
  12.02.2010
  PRODUCTION
  OIL
  05.12.2009
  24.05.2010
  OBSERVATION
  OIL
  26.05.2010
  02.07.2010
  PRODUCTION
  OIL
  17.08.2010
  28.08.2010
  PRODUCTION
  OIL
  24.12.2009
  16.08.2010
  PRODUCTION
  OIL
  14.12.2009
  10.04.2010
  PRODUCTION
  OIL
  11.04.2010
  23.04.2010
  PRODUCTION
  OIL
  21.11.2010
  13.05.2011
  PRODUCTION
  OIL
  14.05.2011
  02.06.2011
  PRODUCTION
  OIL
  25.11.2010
  09.06.2012
  PRODUCTION
  OIL
  08.01.2009
  02.03.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  30.07.2009
  17.08.2009
  PRODUCTION
  GAS
  24.08.2020
  13.01.2021
  PRODUCTION
  GAS
  22.08.2020
  03.01.2021
  PRODUCTION
  OIL
  30.03.2009
  26.10.2009
  PRODUCTION
  GAS
  PRODUCTION
  26.03.2009
  21.06.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  PRODUCTION
  21.03.2009
  24.04.2009
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  26.04.2009
  05.07.2009
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  18.08.2020
  20.08.2020
  SOIL DRILLING
  PLUGGED
  25.09.2006
  26.09.2006
  UNKNOWN
  P&A
  03.01.2009
  07.01.2009
  SHALLOW GAS
  P&A