Faktasider Oljedirektoratet

MORVIN

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  MORVIN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2001
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  4966234
 • Bilde

  Bilde
  MORVIN Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  01.08.2010
  Approved for production
  25.04.2008
  31.07.2010
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6506/11
  6506/11
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  64.000000
  NO
  30.000000
  NO
  6.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  9.19
  4.43
  1.15
  0.00
  15.81
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  35.60
  0.00
  16.41
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.48
  0.32
  0.08
  0.00
  0.95
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Morvin ligger i Norskehavet, 15 kilometer vest for Åsgard. Vanndybden er 360 meter. Morvin ble påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2008. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer med fire slisser hver, tilknyttet Åsgard B-innretningen. Produksjonen startet i 2010.
  14.02.2020
  Reservoar
  Morvin produserer gass og olje fra jura sandstein i Tilje-, Tofte-, Ile-, Garn- og Spekkformasjonene. Reservoarene ligger i en rotert og skråstilt forkastningsblokk på 4500-4700 meters dyp. De har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Garnformasjonen er relativt homogen, mens Ileformasjonen er mer heterogen. Spekkformasjonen har gode reservoaregenskaper.
  25.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  16.03.2018
  Transport
  Brønnstrømmen fra Morvin transporteres i en 20 kilometer lang oppvarmet rørledning til Åsgård B-innretningen for prosessering og videre transport.
  16.03.2018
  Status
  Hovedutfordringen på Morvin er borbarheten. Det arbeides med å vurdere lønnsomheten i boring av tilleggsbrønner sammenlignet med produksjonsgevinsten fra brønnintervensjoner i eksisterende brønner.
  25.02.2020
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 27
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  8013
  2020
  24
  2019
  0
  2018
  18
  2017
  9
  2016
  1
  2015
  0
  2014
  -2
  2013
  0
  2012
  -31
  2011
  606
  2010
  3429
  2009
  1843
  2008
  1707
  2007
  409
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  9.038378
  4.389609
  0.000000
  1.893863
  15.321850
  2022
  0.145671
  0.046175
  0.000000
  0.010056
  0.201902
  2021
  0.174219
  0.260439
  0.000000
  0.086993
  0.521651
  2020
  0.273455
  0.326358
  0.000000
  0.133505
  0.733318
  2019
  0.396810
  0.370427
  0.000000
  0.160130
  0.927367
  2018
  0.465778
  0.286376
  0.000000
  0.132263
  0.884417
  2017
  0.460243
  0.254812
  0.000000
  0.112618
  0.827673
  2016
  0.513662
  0.381004
  0.000000
  0.178399
  1.073065
  2015
  0.666781
  0.529450
  0.000000
  0.269888
  1.466119
  2014
  0.963800
  0.760149
  0.000000
  0.354869
  2.078818
  2013
  1.301819
  0.967016
  0.000000
  0.371995
  2.640830
  2012
  1.710676
  0.207403
  0.000000
  0.083147
  2.001226
  2011
  1.558451
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  1.558451
  2010
  0.407013
  0.000000
  0.000000
  0.000000
  0.407013
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  8.905506
  4.582102
  0.000000
  13.487608
  2022
  0.135050
  0.087752
  0.000000
  0.222802
  2021
  0.180368
  0.106642
  0.000000
  0.287010
  2020
  0.265374
  0.165150
  0.000000
  0.430524
  2019
  0.364102
  0.226642
  0.000000
  0.590744
  2018
  0.425029
  0.244945
  0.000000
  0.669974
  2017
  0.409867
  0.191921
  0.000000
  0.601788
  2016
  0.497240
  0.246117
  0.000000
  0.743357
  2015
  0.666767
  0.329778
  0.000000
  0.996545
  2014
  0.963800
  0.496886
  0.000000
  1.460686
  2013
  1.301820
  0.671431
  0.000000
  1.973251
  2012
  1.724111
  0.858997
  0.000000
  2.583108
  2011
  1.558451
  0.753739
  0.000000
  2.312190
  2010
  0.413527
  0.202102
  0.000000
  0.615629
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  25.01.2001
  27.07.2001
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  24.03.2006
  16.07.2006
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  24.11.2009
  12.08.2010
  PRODUCTION
  OIL/GAS/CONDENSATE
  12.03.2010
  13.05.2011
  PRODUCTION
  OIL
  27.11.2009
  17.02.2010
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  22.02.2010
  15.11.2010
  PRODUCTION
  OIL
  22.10.2009
  12.05.2010
  PRODUCTION
  GAS/CONDENSATE
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status