Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
28.01.2023 - 01:31
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

Tabell – Rettighetshavere

Eksport:    

Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.

Felt navn
Navn på eier
Type eier
Dato eierskap fra
Dato eierskap til
Dato rettighetshaver fra
Dato rettighetshaver til
Navn, selskap
Selskapets andel [%]
SDØE [%]
NPDID for felt
NPDID company
Dato oppdatert
Dato synkronisert OD
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
30.09.2022
TotalEnergies EP Norge AS
39.896000
43437
35000016
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
30.09.2022
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
30.09.2022
Vår Energi ASA
12.388000
43437
50000032
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
30.09.2022
Sval Energi AS
7.604000
0.000000
43437
36536246
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
30.09.2022
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
28.01.2022
30.09.2022
TotalEnergies EP Norge AS
39.896000
43437
35000016
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
28.01.2022
30.09.2022
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
28.01.2022
30.09.2022
Vår Energi ASA
12.388000
43437
50000032
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
28.01.2022
30.09.2022
Equinor Energy AS
7.604000
43437
32011216
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
28.01.2022
30.09.2022
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.06.2021
28.01.2022
TotalEnergies EP Norge AS
39.896000
43437
35000016
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.06.2021
28.01.2022
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.06.2021
28.01.2022
Vår Energi AS
12.388000
43437
33360957
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.06.2021
28.01.2022
Equinor Energy AS
7.604000
43437
32011216
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.06.2021
28.01.2022
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.12.2018
18.06.2021
Total E&P Norge AS
39.896000
43437
2410708
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.12.2018
18.06.2021
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.12.2018
18.06.2021
Vår Energi AS
12.388000
43437
33360957
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.12.2018
18.06.2021
Equinor Energy AS
7.604000
43437
32011216
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.12.2018
18.06.2021
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
16.05.2018
10.12.2018
Total E&P Norge AS
39.896000
43437
2410708
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
16.05.2018
10.12.2018
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
16.05.2018
10.12.2018
Eni Norge AS
12.388000
43437
2388594
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
16.05.2018
10.12.2018
Equinor Energy AS
7.604000
43437
32011216
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
16.05.2018
10.12.2018
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
02.11.2009
16.05.2018
Total E&P Norge AS
39.896000
43437
2410708
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
02.11.2009
16.05.2018
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
02.11.2009
16.05.2018
Eni Norge AS
12.388000
43437
2388594
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
02.11.2009
16.05.2018
Statoil Petroleum AS
7.604000
43437
17237817
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
02.11.2009
16.05.2018
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2009
02.11.2009
Total E&P Norge AS
39.896000
43437
2410708
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2009
02.11.2009
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2009
02.11.2009
Eni Norge AS
12.388000
43437
2388594
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2009
02.11.2009
StatoilHydro Petroleum AS
7.604000
43437
4511658
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2009
02.11.2009
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.10.2007
01.01.2009
Total E&P Norge AS
39.896000
43437
2410708
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.10.2007
01.01.2009
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.10.2007
01.01.2009
Eni Norge AS
12.388000
43437
2388594
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.10.2007
01.01.2009
StatoilHydro Petroleum AS
6.654000
43437
4511658
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.10.2007
01.01.2009
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.10.2007
01.01.2009
StatoilHydro ASA
0.950000
43437
4511854
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2007
01.10.2007
Total E&P Norge AS
39.896000
43437
2410708
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2007
01.10.2007
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2007
01.10.2007
Eni Norge AS
12.388000
43437
2388594
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2007
01.10.2007
Norsk Hydro Petroleum AS
6.654000
43437
4524355
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2007
01.10.2007
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.2007
01.10.2007
Statoil ASA (old)
0.950000
43437
1622484
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
15.12.2003
01.01.2007
Total E&P Norge AS
39.896000
43437
2410708
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
15.12.2003
01.01.2007
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
15.12.2003
01.01.2007
Eni Norge AS
12.388000
43437
2388594
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
15.12.2003
01.01.2007
Norsk Hydro Produksjon AS
6.654000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
15.12.2003
01.01.2007
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
15.12.2003
01.01.2007
Statoil ASA (old)
0.950000
43437
1622484
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
06.05.2003
15.12.2003
Total E&P Norge AS
39.896000
43437
2410708
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
06.05.2003
15.12.2003
ConocoPhillips Skandinavia AS
35.112000
43437
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
06.05.2003
15.12.2003
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
06.05.2003
15.12.2003
Norsk Hydro Produksjon AS
6.654000
43437
430
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
06.05.2003
15.12.2003
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
06.05.2003
15.12.2003
Statoil ASA (old)
0.950000
43437
1622484
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
05.03.2003
06.05.2003
TotalFinaElf Exploration Norge AS
39.896000
43437
1340884
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
05.03.2003
06.05.2003
Phillips Petroleum Norsk AS
35.112000
43437
705
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
05.03.2003
06.05.2003
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
05.03.2003
06.05.2003
Norsk Hydro Produksjon AS
6.654000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
05.03.2003
06.05.2003
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
05.03.2003
06.05.2003
Statoil ASA (old)
0.950000
43437
1622484
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
23.10.2002
05.03.2003
TotalFinaElf Exploration Norge AS
39.896000
43437
1340884
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
23.10.2002
05.03.2003
ConocoPhillips Norge
35.112000
43437
2144081
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
23.10.2002
05.03.2003
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
23.10.2002
05.03.2003
Norsk Hydro Produksjon AS
6.654000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
23.10.2002
05.03.2003
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
23.10.2002
05.03.2003
Statoil ASA (old)
0.950000
43437
1622484
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.12.2001
23.10.2002
TotalFinaElf Exploration Norge AS
39.896000
43437
1340884
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.12.2001
23.10.2002
Phillips Petroleum Company Norway
35.112000
43437
694
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.12.2001
23.10.2002
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.12.2001
23.10.2002
Norsk Hydro Produksjon AS
6.654000
43437
430
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.12.2001
23.10.2002
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
18.12.2001
23.10.2002
Statoil ASA (old)
0.950000
43437
1622484
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
17.06.2001
18.12.2001
Phillips Petroleum Company Norway
35.112000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
17.06.2001
18.12.2001
Total Norge AS
31.870000
43437
848
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
17.06.2001
18.12.2001
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
17.06.2001
18.12.2001
TotalFinaElf Exploration Norge AS
8.026000
43437
1340884
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
17.06.2001
18.12.2001
Norsk Hydro Produksjon AS
6.654000
43437
430
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
17.06.2001
18.12.2001
Petoro AS
5.000000
43437
1626839
11.03.2022
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
17.06.2001
18.12.2001
Statoil ASA (old)
0.950000
43437
1622484
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.05.2001
17.06.2001
Phillips Petroleum Company Norway
35.112000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.05.2001
17.06.2001
Total Norge AS
31.870000
43437
848
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.05.2001
17.06.2001
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.05.2001
17.06.2001
TotalFinaElf Exploration Norge AS
8.026000
43437
1340884
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.05.2001
17.06.2001
Norsk Hydro Produksjon AS
6.654000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.05.2001
17.06.2001
Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE
5.000000
43437
1623450
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
10.05.2001
17.06.2001
Statoil ASA (old)
0.950000
43437
1622484
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
11.01.2001
10.05.2001
Phillips Petroleum Company Norway
35.112000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
11.01.2001
10.05.2001
Total Norge AS
31.870000
43437
848
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
11.01.2001
10.05.2001
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
11.01.2001
10.05.2001
TotalFinaElf Exploration Norge AS
8.026000
43437
1340884
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
11.01.2001
10.05.2001
Norsk Hydro Produksjon AS
6.654000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
11.01.2001
10.05.2001
Den norske stats oljeselskap a.s
5.950000
5.000000
43437
749
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
20.12.2000
11.01.2001
Phillips Petroleum Company Norway
35.112000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
20.12.2000
11.01.2001
Total Norge AS
31.870000
43437
848
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
20.12.2000
11.01.2001
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
20.12.2000
11.01.2001
TotalFinaElf Exploration Norge AS
8.026000
43437
1340884
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
20.12.2000
11.01.2001
Norsk Hydro Produksjon AS
6.365000
43437
430
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
20.12.2000
11.01.2001
Den norske stats oljeselskap a.s
5.950000
5.000000
43437
749
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
20.12.2000
11.01.2001
Saga Petroleum ASA
0.289000
43437
716
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
24.07.2000
20.12.2000
Phillips Petroleum Company Norway
35.112000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
24.07.2000
20.12.2000
Fina Production Licenses AS
28.500000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
24.07.2000
20.12.2000
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
24.07.2000
20.12.2000
TotalFinaElf Exploration Norge AS
8.026000
43437
1340884
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
24.07.2000
20.12.2000
Norsk Hydro Produksjon AS
6.365000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
24.07.2000
20.12.2000
Den norske stats oljeselskap a.s
5.950000
5.000000
43437
749
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
24.07.2000
20.12.2000
Total Norge AS
3.370000
43437
848
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
24.07.2000
20.12.2000
Saga Petroleum ASA
0.289000
43437
716
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1999
24.07.2000
Phillips Petroleum Company Norway
35.112000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1999
24.07.2000
Fina Production Licenses AS
28.500000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1999
24.07.2000
Norsk Agip AS
12.388000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1999
24.07.2000
Elf Petroleum Norge AS
8.026000
43437
298
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1999
24.07.2000
Norsk Hydro Produksjon AS
6.365000
43437
430
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1999
24.07.2000
Den norske stats oljeselskap a.s
5.950000
5.000000
43437
749
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1999
24.07.2000
Total Norge AS
3.370000
43437
848
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1999
24.07.2000
Saga Petroleum ASA
0.289000
43437
716
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1997
01.01.1999
Phillips Petroleum Company Norway
36.960000
43437
694
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1997
01.01.1999
Fina Production Licenses AS
30.000000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1997
01.01.1999
Norsk Agip AS
13.040000
43437
45
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1997
01.01.1999
Elf Petroleum Norge AS
8.449000
43437
298
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1997
01.01.1999
Norsk Hydro Produksjon AS
6.700000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1997
01.01.1999
Total Norge AS
3.547000
43437
848
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1997
01.01.1999
Den norske stats oljeselskap a.s
1.000000
43437
749
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1997
01.01.1999
Saga Petroleum ASA
0.304000
43437
716
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Phillips Petroleum Company Norway
36.960000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Fina Production Licenses AS
30.000000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Norsk Agip AS
13.040000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Elf Petroleum Norge AS
7.594000
43437
298
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Norsk Hydro Produksjon AS
6.700000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Total Norge AS
3.547000
43437
848
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Den norske stats oljeselskap a.s
1.000000
43437
749
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Elf Rex Norge AS
0.855000
43437
320
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.01.1995
01.01.1997
Saga Petroleum ASA
0.304000
43437
716
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Phillips Petroleum Company Norway
36.960000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Fina Production Licenses AS
30.000000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Norsk Agip AS
13.040000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Elf Petroleum Norge AS
7.594000
43437
298
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Norsk Hydro Produksjon AS
6.700000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Total Norge AS
3.547000
43437
848
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Den norske stats oljeselskap a.s
1.000000
43437
749
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Elf Rex Norge AS
0.855000
43437
320
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
14.08.1992
01.01.1995
Norminol AS
0.304000
43437
529
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Phillips Petroleum Company Norway
36.960000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Fina Production Licenses AS
30.000000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Norsk Agip AS
13.040000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Elf Aquitaine Norge A/S
7.594000
43437
331
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Norsk Hydro Produksjon AS
6.700000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Total Norge AS
3.547000
43437
848
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Den norske stats oljeselskap a.s
1.000000
43437
749
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Elf Rep Norge A/S
0.456000
43437
309
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Elf Rex Norge AS
0.399000
43437
320
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
22.11.1990
14.08.1992
Norminol AS
0.304000
43437
529
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Phillips Petroleum Company Norway
36.960000
43437
694
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Fina Production Licenses AS
30.000000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Norsk Agip AS
13.040000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Elf Aquitaine Norge A/S
7.594000
43437
331
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Norsk Hydro Produksjon AS
6.700000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Total Norge AS
3.547000
43437
848
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Den norske stats oljeselskap a.s
1.000000
43437
749
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Eurafrep Norge A/S
0.456000
43437
364
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Coparex Norge A/S
0.399000
43437
243
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.04.1988
22.11.1990
Cofranord A/S
0.304000
43437
199
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Phillips Petroleum Company Norway
36.960000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Fina Production Licenses AS
30.000000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Norsk Agip AS
13.040000
43437
45
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Elf Aquitaine Norge A/S
8.094000
43437
331
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Norsk Hydro Produksjon AS
6.700000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Total Norge AS
4.047000
43437
848
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Eurafrep Norge A/S
0.456000
43437
364
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Coparex Norge A/S
0.399000
43437
243
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
01.07.1977
01.04.1988
Cofranord A/S
0.304000
43437
199
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Phillips Petroleum Company Norway
36.960000
43437
694
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Fina Production Licenses AS
30.000000
43437
386
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Norsk Agip AS
13.040000
43437
45
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Norsk Hydro Produksjon AS
6.700000
43437
430
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Elf Norge A/S
5.396000
43437
287
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Total Norge AS
4.047000
43437
848
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Aquitaine Norge A/S
2.698000
43437
111
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Eurafrep Norge A/S
0.456000
43437
364
11.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Coparex Norge A/S
0.399000
43437
243
12.01.2023
28.01.2023
ALBUSKJELL
018
PRODUCTION LICENSE
25.04.1975
25.04.1975
01.07.1977
Cofranord A/S
0.304000
43437
199
11.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
30.09.2021
Equinor Energy AS
53.000000
4444332
32011216
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
30.09.2021
DNO Norge AS
32.000000
4444332
29468270
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
30.09.2021
PGNiG Upstream Norway AS
15.000000
4444332
29394105
11.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
19.12.2019
30.09.2021
Equinor Energy AS
53.000000
4444332
32011216
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
19.12.2019
30.09.2021
DNO Norge AS
32.000000
4444332
29468270
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
19.12.2019
30.09.2021
INEOS E&P Norge AS
15.000000
4444332
29805656
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
21.05.2019
19.12.2019
Equinor Energy AS
53.000000
4444332
32011216
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
21.05.2019
19.12.2019
DNO North Sea (Norge) AS
32.000000
4444332
34779971
11.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
21.05.2019
19.12.2019
INEOS E&P Norge AS
15.000000
4444332
29805656
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
30.04.2019
21.05.2019
Equinor Energy AS
53.000000
4444332
32011216
11.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
30.04.2019
21.05.2019
Faroe Petroleum Norge AS
32.000000
4444332
4062883
11.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
30.04.2019
21.05.2019
INEOS E&P Norge AS
15.000000
4444332
29805656
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
16.05.2018
30.04.2019
Equinor Energy AS
85.000000
4444332
32011216
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
16.05.2018
30.04.2019
INEOS E&P Norge AS
15.000000
4444332
29805656
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
10.10.2017
16.05.2018
Statoil Petroleum AS
85.000000
4444332
17237817
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
10.10.2017
16.05.2018
INEOS E&P Norge AS
15.000000
4444332
29805656
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
02.11.2009
10.10.2017
Statoil Petroleum AS
85.000000
4444332
17237817
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
02.11.2009
10.10.2017
DONG E&P Norge AS
15.000000
4444332
4070011
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
01.01.2009
02.11.2009
StatoilHydro Petroleum AS
85.000000
4444332
4511658
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
01.01.2009
02.11.2009
DONG E&P Norge AS
15.000000
4444332
4070011
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
01.01.2008
01.01.2009
StatoilHydro ASA
85.000000
4444332
4511854
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
01.01.2008
01.01.2009
DONG E&P Norge AS
15.000000
4444332
4070011
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
01.10.2007
01.01.2008
StatoilHydro ASA
75.000000
4444332
4511854
11.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
01.10.2007
01.01.2008
DONG E&P Norge AS
15.000000
4444332
4070011
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
01.10.2007
01.01.2008
StatoilHydro Petroleum AS
10.000000
4444332
4511658
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
16.03.2007
01.10.2007
Statoil ASA (old)
75.000000
4444332
1622484
11.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
16.03.2007
01.10.2007
DONG E&P Norge AS
15.000000
4444332
4070011
12.01.2023
28.01.2023
ALVE
159 B
PRODUCTION LICENSE
16.03.2007
16.03.2007
01.10.2007
Norsk Hydro Petroleum AS
10.000000
4444332
4524355
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
01.01.2023
Aker BP ASA
80.000000
0.000000
2845712
28544099
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
01.01.2023
ConocoPhillips Skandinavia AS
20.000000
2845712
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
30.06.2022
01.01.2023
Aker BP ASA
65.000000
2845712
28544099
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
30.06.2022
01.01.2023
ConocoPhillips Skandinavia AS
20.000000
2845712
2410696
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
30.06.2022
01.01.2023
ABP Norway AS
15.000000
0.000000
2845712
50000045
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
01.04.2020
30.06.2022
Aker BP ASA
65.000000
2845712
28544099
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
01.04.2020
30.06.2022
ConocoPhillips Skandinavia AS
20.000000
2845712
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
01.04.2020
30.06.2022
Lundin Energy Norway AS
15.000000
2845712
36998861
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
30.09.2016
01.04.2020
Aker BP ASA
65.000000
2845712
28544099
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
30.09.2016
01.04.2020
ConocoPhillips Skandinavia AS
20.000000
2845712
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
30.09.2016
01.04.2020
Lundin Norway AS
15.000000
2845712
2767314
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
31.10.2014
30.09.2016
Det norske oljeselskap ASA
65.000000
2845712
17342870
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
31.10.2014
30.09.2016
ConocoPhillips Skandinavia AS
20.000000
2845712
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
31.10.2014
30.09.2016
Lundin Norway AS
15.000000
2845712
2767314
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
16.10.2014
31.10.2014
Det norske oljeselskap AS(old)
65.000000
2845712
17342915
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
16.10.2014
31.10.2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
20.000000
2845712
2410696
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
16.10.2014
31.10.2014
Lundin Norway AS
15.000000
2845712
2767314
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
04.07.2011
16.10.2014
Marathon Oil Norge AS
65.000000
2845712
20485291
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
04.07.2011
16.10.2014
ConocoPhillips Skandinavia AS
20.000000
2845712
2410696
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
04.07.2011
16.10.2014
Lundin Norway AS
15.000000
2845712
2767314
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
01.01.2007
04.07.2011
Marathon Petroleum Norge AS
65.000000
2845712
463
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
01.01.2007
04.07.2011
ConocoPhillips Skandinavia AS
20.000000
2845712
2410696
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
01.01.2007
04.07.2011
Lundin Norway AS
15.000000
2845712
2767314
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
06.10.2004
01.01.2007
Marathon Petroleum Norge AS
65.000000
2845712
463
12.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
06.10.2004
01.01.2007
Norske ConocoPhillips AS
20.000000
2845712
2399056
11.01.2023
28.01.2023
ALVHEIM
203
PRODUCTION LICENSE
06.10.2004
06.10.2004
01.01.2007
Lundin Norway AS
15.000000
2845712
2767314
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
18.06.2021
TotalEnergies EP Norge AS
40.000000
21106284
35000016
11.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
18.06.2021
Petoro AS
30.000000
21106284
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
18.06.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
20.000000
21106284
5064434
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
18.06.2021
Aker BP ASA
10.000000
21106284
28544099
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
30.09.2016
18.06.2021
Total E&P Norge AS
40.000000
21106284
2410708
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
30.09.2016
18.06.2021
Petoro AS
30.000000
21106284
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
30.09.2016
18.06.2021
LOTOS Exploration and Production Norge AS
20.000000
21106284
5064434
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
30.09.2016
18.06.2021
Aker BP ASA
10.000000
21106284
28544099
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
30.12.2013
30.09.2016
Total E&P Norge AS
40.000000
21106284
2410708
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
30.12.2013
30.09.2016
Petoro AS
30.000000
21106284
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
30.12.2013
30.09.2016
LOTOS Exploration and Production Norge AS
20.000000
21106284
5064434
11.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
30.12.2013
30.09.2016
Det norske oljeselskap ASA
10.000000
21106284
17342870
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
04.11.2011
30.12.2013
Total E&P Norge AS
40.000000
21106284
2410708
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
04.11.2011
30.12.2013
Petoro AS
30.000000
21106284
1626839
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
04.11.2011
30.12.2013
Centrica Resources (Norge) AS
20.000000
21106284
4238233
12.01.2023
28.01.2023
ATLA
102 C
PRODUCTION LICENSE
04.11.2011
04.11.2011
30.12.2013
Det norske oljeselskap ASA
10.000000
21106284
17342870
11.01.2023
28.01.2023
BALDER
001
PRODUCTION LICENSE
02.02.1996
28.01.2022
Vår Energi ASA
90.000000
43562
50000032
11.01.2023
28.01.2023
BALDER
001
PRODUCTION LICENSE
02.02.1996
28.01.2022
Mime Petroleum AS
10.000000
43562
29491564
12.01.2023
28.01.2023
BALDER
001
PRODUCTION LICENSE
02.02.1996
01.08.2019
28.01.2022
Vår Energi AS
90.000000
43562
33360957
12.01.2023
28.01.2023
BALDER
001
PRODUCTION LICENSE
02.02.1996
01.08.2019
28.01.2022
Mime Petroleum AS
10.000000
43562
29491564
11.01.2023
28.01.2023
BALDER
001
PRODUCTION LICENSE
02.02.1996
10.12.2018
01.08.2019
Vår Energi AS
100.000000
43562
33360957
11.01.2023
28.01.2023
BALDER
001
PRODUCTION LICENSE
02.02.1996
01.11.2017
10.12.2018
Point Resources AS
100.000000
43562
28183464
11.01.2023
28.01.2023
BALDER
001
PRODUCTION LICENSE
02.02.1996
01.10.2004
01.11.2017
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
100.000000
43562
2835212
12.01.2023
28.01.2023
BALDER
001
PRODUCTION LICENSE
02.02.1996
02.02.1996
01.10.2004
Esso Exploration and Production Norway A/S
100.000000
43562
353
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
28.01.2022
Equinor Energy AS
42.500000
29446221
32011216
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
28.01.2022
Wintershall Dea Norge AS
27.500000
29446221
35318843
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
28.01.2022
Vår Energi ASA
17.500000
29446221
50000032
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
28.01.2022
Neptune Energy Norge AS
12.500000
29446221
31123361
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
13.11.2019
28.01.2022
Equinor Energy AS
42.500000
29446221
32011216
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
13.11.2019
28.01.2022
Wintershall Dea Norge AS
27.500000
29446221
35318843
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
13.11.2019
28.01.2022
Vår Energi AS
17.500000
29446221
33360957
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
13.11.2019
28.01.2022
Neptune Energy Norge AS
12.500000
29446221
31123361
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
30.04.2019
13.11.2019
Equinor Energy AS
42.500000
29446221
32011216
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
30.04.2019
13.11.2019
DEA Norge AS
27.500000
29446221
26309819
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
30.04.2019
13.11.2019
Vår Energi AS
17.500000
29446221
33360957
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
30.04.2019
13.11.2019
Neptune Energy Norge AS
12.500000
29446221
31123361
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
10.12.2018
30.04.2019
Equinor Energy AS
35.000000
29446221
32011216
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
10.12.2018
30.04.2019
DEA Norge AS
27.500000
29446221
26309819
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
10.12.2018
30.04.2019
Vår Energi AS
17.500000
29446221
33360957
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
10.12.2018
30.04.2019
Neptune Energy Norge AS
12.500000
29446221
31123361
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
10.12.2018
30.04.2019
Faroe Petroleum Norge AS
7.500000
29446221
4062883
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
03.12.2018
10.12.2018
Equinor Energy AS
35.000000
29446221
32011216
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
03.12.2018
10.12.2018
DEA Norge AS
27.500000
29446221
26309819
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
03.12.2018
10.12.2018
Point Resources AS
17.500000
29446221
28183464
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
03.12.2018
10.12.2018
Neptune Energy Norge AS
12.500000
29446221
31123361
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
03.12.2018
10.12.2018
Faroe Petroleum Norge AS
7.500000
29446221
4062883
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
12.10.2018
03.12.2018
Equinor Energy AS
35.000000
29446221
32011216
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
12.10.2018
03.12.2018
DEA Norge AS
27.500000
29446221
26309819
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
12.10.2018
03.12.2018
Point Resources AS
17.500000
29446221
28183464
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
12.10.2018
03.12.2018
Neptune Energy Norge AS
10.000000
29446221
31123361
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
12.10.2018
03.12.2018
Faroe Petroleum Norge AS
7.500000
29446221
4062883
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
12.10.2018
03.12.2018
Neptune E&P Norge AS
2.500000
29446221
33279417
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
16.05.2018
12.10.2018
Equinor Energy AS
35.000000
29446221
32011216
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
16.05.2018
12.10.2018
DEA Norge AS
27.500000
29446221
26309819
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
16.05.2018
12.10.2018
Point Resources AS
17.500000
29446221
28183464
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
16.05.2018
12.10.2018
Neptune Energy Norge AS
10.000000
29446221
31123361
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
16.05.2018
12.10.2018
Faroe Petroleum Norge AS
7.500000
29446221
4062883
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
16.05.2018
12.10.2018
VNG Norge AS
2.500000
29446221
17237193
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
22.02.2018
16.05.2018
Statoil Petroleum AS
35.000000
29446221
17237817
12.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
22.02.2018
16.05.2018
DEA Norge AS
27.500000
29446221
26309819
11.01.2023
28.01.2023
BAUGE
348
PRODUCTION LICENSE
20.06.2017
22.02.2018
16.05.2018
Point Resources AS
17.500000
29446221
28183464
11.01.2023
28.01.2023
Bare de første 300 rader vises her. Ved "Eksporter" vil alle rader inkluderes.