Faktasider Oljedirektoratet

MIKKEL

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  MIKKEL
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  1987
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  Norwegian sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Kristiansund
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  1630514
 • Bilde

  Bilde
  MIKKEL Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  01.08.2003
  Approved for production
  14.09.2001
  31.07.2003
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  6407/5
  6407/6
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  48.380000
  NO
  43.970000
  NO
  7.650000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  6.10
  32.70
  8.56
  2.25
  57.31
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  0.00
  18.60
  4.20
  42.70
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  0.83
  4.63
  1.08
  0.00
  7.51
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Mikkel ligger i den østlige delen av Norskehavet, 30 kilometer nord for Draugen. Vanndybden er 220 meter. Mikkel ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer koblet til Åsgard B-innretningen. Produksjonen startet i 2003.
  14.02.2020
  Reservoar
  Mikkel produserer gass og kondensat fra jura sandstein i Garn-, Ile- og Tofteformasjonene. Feltet består av seks strukturer som er adskilt av forkastninger, alle med god reservoarkvalitet. Det har en 300 meter tykk gasskondensatkolonne og en tynn underliggende oljesone. Reservoaret ligger på 2500 meters dyp.
  25.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkavlastning.
  16.03.2018
  Transport
  Brønnstrømmen fra Mikkel kombineres med brønnstrømmen fra Midgard-forekomsten og sendes til Åsgard B-innretningen for prosessering. Kondensat skilles fra gassen og stabiliseres før det skipes ut sammen med kondensat fra Åsgard. Kondensat selges som olje. Rikgassen transporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen, hvor flytende våtgass (NGL) skilles ut. Tørrgassen transporteres fra Kårstø til kontinentet gjennom Europipe II-rørledningen.
  25.02.2020
  Status
  Trykkfallet i reservoaret har vært mindre enn ventet. Dette har økt utvinnbare gassvolumer sett opp mot PUD-estimatene. Havbunnsgasskompresjon på Åsgard har framskyndet og forlenget produksjon fra Mikkel-feltet. Stabil tilgang på gass med lavt CO2-innhold fra Mikkel er viktig for utblanding av gass med høyt CO2-innhold fra Kristin i Åsgard Transport System.
  17.02.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 1032
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  7275
  2020
  572
  2019
  99
  2018
  7
  2017
  10
  2016
  37
  2015
  523
  2014
  1128
  2013
  1320
  2012
  1398
  2011
  297
  2010
  23
  2009
  10
  2008
  14
  2007
  29
  2006
  6
  2005
  19
  2004
  -1
  2003
  407
  2002
  1038
  2001
  339
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  5.573348
  28.496018
  2.252841
  14.516024
  50.838231
  2022
  0.099941
  0.735062
  0.000000
  0.233339
  1.068342
  2021
  0.169454
  1.202372
  0.000000
  0.546046
  1.917872
  2020
  0.209980
  1.319993
  0.000000
  0.653124
  2.183097
  2019
  0.242770
  1.318495
  0.000000
  0.651922
  2.213187
  2018
  0.257665
  1.691556
  0.000000
  0.839272
  2.788493
  2017
  0.326714
  1.645963
  0.000000
  0.772072
  2.744749
  2016
  0.272982
  1.382884
  0.000000
  0.693699
  2.349565
  2015
  0.220393
  1.106524
  0.000000
  0.580582
  1.907499
  2014
  0.240744
  1.216123
  0.000000
  0.633173
  2.090040
  2013
  0.275953
  1.294507
  0.000000
  0.671857
  2.242317
  2012
  0.370495
  1.615347
  0.000000
  0.867663
  2.853505
  2011
  0.414145
  1.672108
  0.000000
  0.903210
  2.989463
  2010
  0.457683
  1.694326
  0.000000
  0.903835
  3.055844
  2009
  0.515135
  1.780872
  0.000000
  0.926388
  3.222395
  2008
  0.590292
  1.505927
  0.000000
  0.792998
  2.889217
  2007
  0.740287
  1.850044
  0.000000
  0.999794
  3.590125
  2006
  0.168715
  1.612565
  0.532099
  0.881060
  3.194439
  2005
  0.000000
  1.737595
  0.760262
  0.913872
  3.411729
  2004
  0.000000
  1.650985
  0.731519
  0.857214
  3.239718
  2003
  0.000000
  0.462770
  0.228961
  0.194904
  0.886635
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  0.000000
  33.262637
  7.845680
  41.108317
  2022
  0.000000
  0.826983
  0.108259
  0.935242
  2021
  0.000000
  1.402467
  0.192768
  1.595235
  2020
  0.000000
  1.564417
  0.227210
  1.791627
  2019
  0.000000
  1.580832
  0.244495
  1.825327
  2018
  0.000000
  1.700946
  0.276511
  1.977457
  2017
  0.000000
  1.917811
  0.348143
  2.265954
  2016
  0.000000
  1.571124
  0.275872
  1.846996
  2015
  0.000000
  1.315742
  0.219384
  1.535126
  2014
  0.000000
  1.439633
  0.240744
  1.680377
  2013
  0.000000
  1.520315
  0.275953
  1.796268
  2012
  0.000000
  1.910244
  0.369750
  2.279994
  2011
  0.000000
  1.982455
  0.413917
  2.396372
  2010
  0.000000
  2.002014
  0.457181
  2.459195
  2009
  0.000000
  2.095484
  0.516069
  2.611553
  2008
  0.000000
  1.765208
  0.590292
  2.355500
  2007
  0.000000
  2.160603
  0.740287
  2.900890
  2006
  0.000000
  1.948871
  0.628095
  2.576966
  2005
  0.000000
  2.046247
  0.760269
  2.806516
  2004
  0.000000
  1.930517
  0.731519
  2.662036
  2003
  0.000000
  0.580724
  0.228962
  0.809686
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  13.12.1986
  16.02.1987
  WILDCAT
  P&A
  GAS/CONDENSATE
  31.10.1990
  13.12.1990
  APPRAISAL
  P&A
  OIL SHOWS
  15.11.1999
  27.12.1999
  APPRAISAL
  P&A
  GAS
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  06.09.2020
  20.10.2020
  PRODUCTION
  GAS
  16.10.2002
  09.11.2002
  PRODUCTION
  GAS
  17.11.2002
  03.01.2003
  PRODUCTION
  GAS
  17.11.2002
  23.12.2002
  PRODUCTION
  GAS
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status