Faktasider Oljedirektoratet
OD          English
29.01.2023 - 01:32
Tidspunkt for siste synkronisering med ODs interne systemer

EDVARD GRIEG

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  EDVARD GRIEG
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2007
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  21675433
 • Bilde

  Bilde
  EDVARD GRIEG Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  28.11.2015
  Approved for production
  11.06.2012
  27.11.2015
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  16/1
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  PRODUCTION LICENSE
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  65.000000
  NO
  20.000000
  NO
  15.000000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  52.76
  4.99
  1.42
  0.00
  60.45
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  99.60
  0.00
  12.45
  0.00
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  22.43
  2.20
  0.64
  0.00
  25.85
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Edvard Grieg ligger på Utsirahøgda i den sentrale delen av Nordsjøen, 35 kilometer sør for Grane og Balder. Vanndybden er 110 meter. Edvard Grieg ble påvist i 2007, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med en bunnfast innretning med stålunderstell og fullt prosessanlegg. Det brukes en oppjekkbar rigg for boring og komplettering av brønner. Produksjonen startet i 2015. Edvard Grieg-innretningen leverer kraft til Ivar Aasen-feltet og prosesserer brønnstrømmen fra Ivar Aasen. Solveig og Rolvsnes er tilknyttet Edvard Grieg.
  09.12.2022
  Reservoar
  Edvard Grieg produserer undermettet olje fra alluvial, eolisk og grunnmarin sandstein og konglomerat av sentrias til tidligkritt alder. Reservoarkvaliteten varierer fra moderat til veldig god i marin og eolisk sandstein, mens kvaliteten er dårligere i alluvial sandstein og konglomerat. Det er også påvist olje i det underliggende grunnfjellet. Reservoaret ligger på 1900 meters dyp.
  25.02.2020
  Utvinning
  Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.
  16.03.2018
  Transport
  Oljen eksporteres via rørledning til Grane Oljerør og videre til Stureterminalen. Gassen eksporteres i eget rør til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sektor.
  12.02.2020
  Status
  Feltet har produsert bedre enn forventet og utvinnbare volumer har økt betydelig i forhold til PUD-estimater, som følge av god reservoarytelse. Produksjonen er fortsatt på platå. Flere nye brønner kan settes i produksjon i 2023. Prøveproduksjon fra Rolvsnes som startet i 2021 fortsetter også i 2023.
  09.12.2022
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2021 [mill NOK 2021-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.
  3421
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  28831
  2021
  2325
  2020
  818
  2019
  167
  2018
  1344
  2017
  2286
  2016
  2303
  2015
  5472
  2014
  6756
  2013
  5907
  2012
  1453
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  34.999300
  3.155835
  0.000000
  1.719558
  39.874693
  2022
  4.684243
  0.427003
  0.000000
  0.252862
  5.364108
  2021
  5.687928
  0.491403
  0.000000
  0.281457
  6.460788
  2020
  5.059569
  0.449491
  0.000000
  0.248701
  5.757761
  2019
  4.997739
  0.499225
  0.000000
  0.249319
  5.746283
  2018
  5.103052
  0.460919
  0.000000
  0.276508
  5.840479
  2017
  5.413469
  0.495335
  0.000000
  0.275815
  6.184619
  2016
  3.902151
  0.324145
  0.000000
  0.133445
  4.359741
  2015
  0.151149
  0.008314
  0.000000
  0.001451
  0.160914
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  35.201166
  4.124998
  0.000000
  39.326164
  2022
  4.744765
  0.566436
  0.000000
  5.311201
  2021
  5.769608
  0.657471
  0.000000
  6.427079
  2020
  5.160820
  0.576219
  0.000000
  5.737039
  2019
  5.097059
  0.639530
  0.000000
  5.736589
  2018
  5.099824
  0.634341
  0.000000
  5.734165
  2017
  5.402450
  0.598334
  0.000000
  6.000784
  2016
  3.777723
  0.436192
  0.000000
  4.213915
  2015
  0.148917
  0.016475
  0.000000
  0.165392
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  08.09.2007
  13.11.2007
  WILDCAT
  SUSPENDED
  OIL
  APPRAISAL
  WILL NEVER BE DRILLED
  02.10.2009
  10.10.2009
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  13.11.2008
  05.02.2009
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  30.11.2009
  21.01.2010
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  22.01.2011
  05.04.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  06.04.2011
  13.05.2011
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  24.02.2014
  14.05.2014
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  24.06.2015
  25.08.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  01.03.2017
  11.04.2017
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  11.05.2019
  22.06.2019
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  10.03.2019
  10.05.2019
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  10.07.2016
  05.09.2016
  INJECTION
  WATER/GAS
  21.05.2015
  11.06.2016
  INJECTION
  WATER
  INJECTION
  13.08.2017
  15.12.2017
  INJECTION
  WATER/GAS
  25.03.2015
  10.05.2015
  PRODUCTION
  OIL
  10.03.2017
  19.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
  05.04.2018
  28.05.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  01.06.2018
  25.06.2018
  PRODUCTION
  OIL
  02.12.2014
  26.01.2015
  OBSERVATION
  OIL
  16.12.2015
  04.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  02.10.2014
  21.11.2014
  OBSERVATION
  OIL
  01.02.2015
  13.03.2015
  PRODUCTION
  OIL
  01.10.2016
  27.11.2016
  PRODUCTION
  OIL
  20.08.2017
  24.01.2018
  PRODUCTION
  OIL
  04.02.2021
  14.09.2021
  PRODUCTION
  OIL
  06.12.2016
  01.02.2017
  PRODUCTION
  OIL
  12.02.2021
  21.06.2021
  PRODUCTION
  OIL
  22.06.2021
  29.07.2021
  PRODUCTION
  OIL
  19.02.2021
  15.04.2021
  PRODUCTION
  OIL
  04.02.2018
  20.03.2018
  PRODUCTION
  OIL
  02.06.2017
  28.07.2017
  PRODUCTION
  OIL
  04.09.2017
  13.10.2017
  INJECTION
  WATER
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status