Faktasider Oljedirektoratet

IVAR AASEN

Eksport: 
 • Generell informasjon

  Generell informasjon
  Attributt Verdi
  Feltnavn
  Offisielt feltnavn
  IVAR AASEN
  Faktakart i nytt vindu
  Dagens status
  Dagens status på feltet. Eksempler på lovlige verdier: SHUT DOWN, PRODUCING, PDO APPROVED
  Producing
  Funnbrønnbane
  Navn på brønnbanen som påviste feltet.
  Funnår
  Årstallet feltet ble funnet
  2008
  Hovedområde
  Hovedområde på norsk sokkel. Eksempel på lovlige verdier: NORTH SEA, NORWEGIAN SEA, BARENTS SEA
  North sea
  Hovedforsyningsbase
  Hovedforsyningsbase.
  Tananger
  NPDID for felt
  ODs entydige nøkkel for felt
  23384520
 • Bilde

  Bilde
  IVAR AASEN Felt
 • Funn inkludert

  Funn inkludert
  Funn navn
 • Aktivitets status – historie

  Aktivitets status – historie
  Status
  Status fra
  Status til
  Producing
  24.12.2016
  Approved for production
  21.05.2013
  23.12.2016
 • Ligger i

  Ligger i
  Blokk navn
  Utv. tillatelse
  16/1
  16/1
  16/1
  16/1
 • Eier – nåværende

  Eier – nåværende
  Type eier
  Eier navn
  BUSINESS ARRANGEMENT AREA
 • Operatørskap – nåværende

  Operatørskap – nåværende
  Navn, selskap
 • Rettighetshaver – nåværende

  Rettighetshaver – nåværende
  Navn, selskap
  Nasjonskode
  Selskapets andel [%]
  NO
  41.473000
  NO
  34.786200
  NO
  12.317300
  NO
  6.461500
  NO
  2.777000
  NO
  1.385000
  NO
  0.800000
 • ODs estimat for reserver (norsk andel)

  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gyldighetsdato:
  31.12.2021
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. utvinnbar olje
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. utvinnbar NGL
  [mill tonn]
  Oppr. utvinnbar kondensat
  [mill Sm3]
  Oppr. utvinnbar ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  22.43
  4.46
  0.75
  0.00
  28.32
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Oppr. tilst. olje
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. væske
  [mill Sm3]
  Oppr. tilst. ass. gass
  [mrd Sm3]
  Oppr. tilst. fri gass
  [mrd Sm3]
  50.95
  0.63
  7.47
  3.20
  ODs estimat for reserver (norsk andel)
  Gjenv. olje
  [mill Sm3]
  Gjenv. gass
  [mrd Sm3]
  Gjenv. NGL
  [mill tonn]
  Gjenv. kondensat
  [mill Sm3]
  Gjenv. olje ekv.
  [mill Sm3 o.e]
  9.30
  1.93
  0.33
  0.00
  11.86
 • Beskrivelse

  Beskrivelse
  Type
  Tekst
  Dato oppdatert
  Utbygging
  Ivar Aasen ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder. Vanndybden er 110 meter. Ivar Aasen ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Utbyggingen omfatter en produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ) med stålunderstell og en separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering. Produksjonen startet i 2016. Innretningen er tilrettelagt for tilkobling av en havbunnsramme som er planlagt for utbyggingen av Hanz, og for mulig utbygging av andre nærliggende funn. Førstetrinnsprosessering skjer på Ivar Aasen, og de delvis prosesserte væskene transporteres til Edvard Grieg for endelig behandling og eksport.
  16.03.2018
  Reservoar
  Ivar Aasen produserer olje fra sandsteinsreservoarer. Feltet består av funnet 16/1-9 Ivar Aasen og et lite funn, 16/1-7 (West Cable). Reservoaret i Ivar Aasen-funnet består av fluvial sandstein av sentrias til mellomjura alder i Skagerrak- og Sleipnerformasjonene og grunnmarin sandstein i midtre jura Huginformasjonen. Reservoaret ligger på 2400 meters dyp. Det er segmentert og har moderat til god kvalitet. Deler av reservoaret har en overliggende gasskappe. Reservoaret i West Cable-funnet er i fluvial sandstein av mellomjura alder i Sleipnerformasjonen. Det ligger på 2950 meters dyp og har moderat kvalitet.
  25.02.2020
  Utvinning
  Ivar Aasen-reservoaret produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon mens West Cable-reservoaret produseres med trykkavlastning.
  13.02.2020
  Transport
  Olje og gass transporteres til Edvard Grieg-innretningen for endelig prosessering. Fra Edvard Grieg eksporteres oljen i rørledning til Grane Oljerør og videre til Sture-terminalen. Gassen eksporteres i eget rør til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sektor.
  25.04.2019
  Status
  Siden produksjonsoppstart har tilleggsproduksjons- og injeksjonsbrønner blitt boret. Produksjon fra Ivar Aasen er for tiden begrenset av gassløftkapasiteten levert av Edvard Grieg-innretningen og vanninjeksjonskapasiteten på Ivar Aasen-innretningen. Fra 2022 vil innretningen forsynes med kraft fra land som en del av elektrifiseringen av Utsirahøgda.
  21.12.2021
 • Investeringer (forventede)

  Investeringer (forventede)
  Fremtidige investeringer fra 2021 [mill NOK 2021-kroner] : 962
 • Investeringer (historisk)

  Investeringer (historisk)
  Investeringer
  [mill NOK løpende kroner]
  Sum
  29499
  2020
  1440
  2019
  1770
  2018
  1251
  2017
  2596
  2016
  5926
  2015
  9044
  2014
  5167
  2013
  2305
 • Produksjon , salgbar

  Produksjon , salgbar
  Måned
  Netto - olje
  [mill Sm3]
  Netto - gass
  [mrd Sm3]
  Netto - kondensat
  [mill Sm3]
  Netto - NGL
  [mill Sm3]
  Netto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  14.351306
  2.625679
  0.000000
  0.882560
  17.859545
  2022
  0.844064
  0.162452
  0.000000
  0.065506
  1.072022
  2021
  2.215803
  0.410226
  0.000000
  0.140640
  2.766669
  2020
  2.781215
  0.440811
  0.000000
  0.163914
  3.385940
  2019
  3.125300
  0.388793
  0.000000
  0.142586
  3.656679
  2018
  3.073961
  0.638789
  0.000000
  0.196484
  3.909234
  2017
  2.287986
  0.580561
  0.000000
  0.173430
  3.041977
  2016
  0.022977
  0.004047
  0.000000
  0.000000
  0.027024
 • Produksjon , sum brønnbaner

  Produksjon , sum brønnbaner
  Måned
  Brutto -olje
  [mill Sm3]
  Brutto - gass
  [mrd Sm3]
  Brutto - kondensat
  [mill Sm3]
  Brutto - oljeekvivalenter
  [mill Sm3]
  Sum
  13.932070
  3.395060
  0.000000
  17.327130
  2022
  0.804627
  0.219075
  0.000000
  1.023702
  2021
  2.175043
  0.536711
  0.000000
  2.711754
  2020
  2.718259
  0.564438
  0.000000
  3.282697
  2019
  3.018097
  0.547550
  0.000000
  3.565647
  2018
  2.964624
  0.783495
  0.000000
  3.748119
  2017
  2.223802
  0.733595
  0.000000
  2.957397
  2016
  0.027618
  0.010196
  0.000000
  0.037814
 • Produksjon – diagrammer

  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Produksjon – diagrammer
  Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000
 • Brønnbaner – leting

  Brønnbaner – leting
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status
  Innhold
  04.07.1976
  07.08.1976
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  29.04.2004
  28.05.2004
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  19.02.2008
  22.04.2008
  WILDCAT
  P&A
  OIL/GAS
  23.02.2010
  26.04.2010
  APPRAISAL
  P&A
  OIL/GAS
  26.04.2010
  09.05.2010
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  23.10.2012
  07.12.2012
  WILDCAT
  P&A
  OIL
  07.12.2012
  01.01.2013
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  13.08.2013
  25.10.2013
  WILDCAT
  P&A
  DRY
  03.03.2015
  20.04.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  21.01.2015
  03.03.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  27.05.2015
  04.06.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  04.06.2015
  14.06.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
  24.04.2015
  27.05.2015
  APPRAISAL
  P&A
  OIL
 • Brønnbaner – utvinning

  Brønnbaner – utvinning
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Innhold
  25.11.2015
  07.12.2015
  INJECTION
  WATER
  12.04.2017
  30.04.2017
  INJECTION
  WATER
  05.06.2017
  17.06.2017
  INJECTION
  WATER
  26.04.2016
  12.05.2016
  INJECTION
  WATER
  05.09.2021
  13.09.2021
  INJECTION
  WATER
  19.03.2017
  06.04.2017
  INJECTION
  WATER
  16.05.2018
  29.05.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  30.05.2018
  07.06.2018
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  08.06.2018
  19.06.2018
  INJECTION
  WATER
  14.04.2018
  09.05.2018
  INJECTION
  WATER
  22.05.2016
  09.06.2016
  INJECTION
  WATER
  OBSERVATION
  OBSERVATION
  PRODUCTION
  19.03.2016
  11.07.2016
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  07.05.2017
  30.05.2017
  PRODUCTION
  OIL
  17.07.2017
  22.07.2017
  PRODUCTION
  OIL
  PRODUCTION
  05.08.2015
  01.09.2015
  PRODUCTION
  OIL
  12.09.2015
  29.09.2015
  PRODUCTION
  OIL
  01.10.2015
  10.10.2015
  PRODUCTION
  OIL
  23.06.2017
  09.07.2017
  PRODUCTION
  OIL
  12.08.2021
  27.08.2021
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  PRODUCTION
  20.10.2015
  12.11.2015
  PRODUCTION
  OIL
  04.07.2019
  24.07.2019
  PRODUCTION
  OIL
  25.07.2019
  02.08.2019
  PRODUCTION
  DRY
  03.08.2019
  07.08.2019
  PRODUCTION
  OIL
  15.12.2015
  17.01.2016
  PRODUCTION
  OIL
  31.08.2020
  06.09.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  07.09.2020
  16.09.2020
  PRODUCTION
  NOT APPLICABLE
  30.11.2020
  05.12.2020
  PRODUCTION
  OIL
  19.11.2020
  29.11.2020
  PRODUCTION
  OIL
  17.09.2020
  20.09.2020
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  12.04.2019
  29.04.2019
  OBSERVATION
  NOT APPLICABLE
  30.04.2019
  14.05.2019
  PRODUCTION
  OIL/GAS
  31.01.2016
  16.02.2016
  PRODUCTION
  OIL
  23.09.2020
  25.10.2020
  PRODUCTION
  OIL
  26.10.2020
  02.11.2020
  PRODUCTION
  OIL
  03.11.2020
  10.11.2020
  PRODUCTION
  OIL
 • Brønnbaner – andre

  Brønnbaner – andre
  Brønnbane navn
  Borestart
  Boreslutt
  Formål
  Status